Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet 2007 – krok wstecz. Budżet państwa 2007 Rezygnacja z naprawy finansów publicznych Brak wykorzystania dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet 2007 – krok wstecz. Budżet państwa 2007 Rezygnacja z naprawy finansów publicznych Brak wykorzystania dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu."— Zapis prezentacji:

1 Budżet 2007 – krok wstecz

2 Budżet państwa 2007 Rezygnacja z naprawy finansów publicznych Brak wykorzystania dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu budżetowego Realistyczne założenia makroekonomiczne (wzrost, inflacja) Zbyt optymistyczne założenia dynamiki dochodów

3 Budżet państwa 2007 Wysoka dynamika wydatków (8,5%) Przekracza dynamikę dochodów (8,0%) Drenaż zysków przedsiębiorstw państwowych Wysokie potrzeby pożyczkowe netto

4 Zachłanne państwo – wyższe obciążenia podatkowe

5 Nadmierny optymizm podatkowy

6 Wydatki Większy interwencjonizm państwa; rośnie udział wydatków budżetu w PKB do 22% Rosną wydatki socjalne (o 4,2%) zamiast maleć w okresie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego Nie ma przesunięcia prorozwojowego w strukturze wydatków (udział inwestycji 5,2%) Spadek wydatków majątkowych na infrastrukturę drogową i kolejową o połowę do 1,3 mld zł Realny spadek nakładów na oświatę i naukę (w kapitał ludzki)

7 Żegnaj euro Iluzoryczna kotwica budżetowa 30 mld zł Deficyt budżetu państwa do PKB obniży się 0,1% PKB Przy tym tempie deficyt całego sektora finansów publicznych (dodać koszty reformy emerytalnej i samorządów) spadłby poniżej 3% PKB (kryterium z Maastricht) dopiero po kilkunastu latach Pojawia się ryzyko utraty funduszy strukturalnych, bo Polska nie wypełnia zobowiązań z programu Konwergencji

8 Narasta dług publiczny Okres wysokiej koniunktury powinien być spożytkowany na redukcję relacji tego długu do PKB, tymczasem: Dług może przekroczyć 50% w 2006 r. Wobec wysokich potrzeb pożyczkowych (4% PKB) relacja ta wzrośnie w 2007 r. Coraz wyższe ryzyko przekroczenia II progu ostrożnościowego 55% PKB

9 Przedsiębiorcy są niezadowoleni Wzrastają obciążenia podatkowe (o 0,5% PKB = 5 mld zł) wzrost akcyzy w tym na paliwa (łącznie 2,5 mld zł) ograniczenie przyspieszonej amortyzacji (0,6 mld zł) Nie będzie obniżenia pozapłacowych kosztów pracy Maleją realne nakłady z budżetu na budowę dróg, naukę i edukację

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet 2007 – krok wstecz. Budżet państwa 2007 Rezygnacja z naprawy finansów publicznych Brak wykorzystania dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google