Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE PARKI NARODOWE W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE PARKI NARODOWE W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE PARKI NARODOWE W POLSCE
Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM 

2 PARK NARODOWY Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

3 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
Utworzony został 30 października 1954 r. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie małopolskim) przy granicy ze Słowacją. Siedziba Dyrekcji Parku znajduje się w Zawoi, gdzie utworzono specjalny Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego prezentujący w przystępny sposób walory babiogórskiej przyrody. Dla uatrakcyjnienia zwiedzania parku wytyczono sieć ścieżek edukacyjnych. Powierzchnia parku wynosi 3391,55 ha. Na jego terenie znajdują się klasycznie wykształcone układy pięter roślinnych, zespół roślinności naskalnej i jedyne w Polsce stanowiska roślin: okrzyn jeleni i rogownica alpejska.

4 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1932 r. Znajduje się on w mieście Białowieży, w powiecie hajnowskim (województwie podlaskim). Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Białowieży. Obejmuje fragmenty Puszczy Białowieskiej zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego. Powierzchnia Parku wynosi 10501,95 ha, z czego pod ochroną ścisłą jest 4747 ha. Ogólnie flora parku liczy 1000 gatunków roślin, w tym 728 gatunków roślin naczyniowych, 277 gatunków porostów oraz ponad 3000 gatunków grzybów. Spośród szczególnie rzadkich roślin należy wymienić pełnika europejskiego, kosaćca syberyjskiego, arnikę górską i fiołka bagiennego.

5 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1993r. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Osowiec-Twierdza, w powiecie monieckim (województwie podlaskim). Jest to największy park narodowy w Polsce, o powierzchni ponad ha. Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów.

6 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1973 r. w Euroregionie Karpackim. Jest to trzeci co do wielkości park narodowy w Polsce, o powierzchni 292,02 km². Roślinność stanowi ok. 780 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i 1000 gatunków grzybów. Około 30 to endemiczne gatunki wschodniokarpackie, np. tojad wschodniokarpacki i tauryjski, goździk kartuzek, goździk skalny, lepnica karpacka, pszeniec biały.

7 PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE
Utworzony został w 1996 r. Znajduje się on w Chojnicach, w powiecie Chojnickim (województwie pomorskim). Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Charzykowie, położonym 3 km od Chojnic. Powierzchnia parku wynosi 46,13 km². W granicach Parku znajduje się największe skupisko wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Charakterystycznym elementem ukształtowania terenu są także rynny polodowcowe o przebiegu południkowym. W obrębie Parku znajduje się 21 jezior, z których największe i najgłębsze to Jezioro Ostrowite. Rośnie tu wiele rzadkich gatunków charakterystycznych dla ubogich, oligotroficznych siedlisk, najbardziej zagrożonych przez eutrofizację. Spotykane są także rośliny reliktowe z okresu lodowcowego i polodowcowych.

8 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1990r. Park położony jest w północno-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Drawskim, w kompleksie Puszczy Drawskiej. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Drawnie. Powierzchnia parku wynosi 114,41 km². Lasy na terenie Parku zajmują 83% powierzchni. W większości są to lasy bukowe i dębowo-bukowe, a także bory sosnowe. Ponadto 10% powierzchni wodnej Parku zajmują rzeki Drawa i Płociczna oraz 20 jezior, w tym unikalne w skali kraju, jezioro Czarne. W Parku znajduje się 13 obszarów ochrony ścisłej.

9 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1981 r. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej. Powierzchnia parku wynosi 70,28 km². W Gorcach stwierdzono występowanie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 25 gat. mchów, 450 gat. porostów i 116 gat. wątrobowców, z czego ok. 85% na terenie parku i jego otuliny. Charakterystyczne dla Gorców są duże kompleksy leśne, występujące w dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym ( m n.p.m.) i górnym (powyżej 1100 m n.p.m.). Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku, liczne w nich są drzewa w wieku powyżej 100 lat.

10 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
Utworzony został w 1993 r. Położony jest na terenie Sudetów Środkowych na południowym zachodzie ziemi kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Powierzchnia parku wynosi 63,39 km². Lasy zajmują 89% całkowitej jego powierzchni. Są to przede wszystkim sztucznie wprowadzone świerczyny. Park Narodowy prawie w całości leży w piętrze regla dolnego, występują tu nieliczne zbiorowiska z udziałem świerka i jodły, zbliżone do naturalnych borów dolnoreglowych. Drzewostany świerkowe na piaskowcach w partii wierzchowinowej wykazują zły stan zdrowotny, a na całym obszarze Parku, jako monokultury są bardzo podatne na niekorzystne wpływy wielu czynników abiotycznych i biotycznych.

11 OJCOWSKI PARK NARODOWY
Utworzony został w 1956r. Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Jego symbolem jest nietoperz. Powierzchnia parku wynosi 21,46 km². Wapienne podłoże sprzyja powstawaniu jaskiń, jest ich na terenie parku ponad 400. Na bogactwo flory składa się 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców,1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów. Występują tu 84 gatunki roślin prawnie chronionych

12 BIBLIOGRAFIA: http://www.parki.pl/noclegi/mapa_parkow_1.jpg - mapa


Pobierz ppt "WYBRANE PARKI NARODOWE W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google