Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport w turystyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport w turystyce."— Zapis prezentacji:

1 Transport w turystyce

2 Istotą turystyki jest przemieszczanie się osób do obszarów i miejscowości o atrakcyjnych walorach turystycznych, znajdujących się poza ich codziennym otoczeniem. Przyjmując, że przemieszczanie się turystów w przestrzeni jest najbardziej charakterystyczną cechą turystyki, transport zapewniający to przemieszczanie jest podstawowym warunkiem jej uprawiania. Z pięciu wyróżnionych etapów podróży turystycznej (przygotowanie, przejazd, pobyt, przejazd, podsumowanie) - dwa dotyczą usług transportowych. Niemożność rozwoju turystyki bez usług transportowych wynika przede wszystkim z rozproszenia i braku mobilności walorów turystycznych.

3 Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych i są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Należy również pamiętać, że usługi transportowe nie są elementem substytucyjnym w stosunku do działalności hotelarskiej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej czy rozrywkowo-kulturalnej.

4 odległość i położenie geograficzne miejsca docelowego podróży,
Wybór środka transportu dokonany przez turystę opiera się na następujących kryteriach, które mogą wzajemnie ze sobą konkurować, a którymi są: cele i rodzaje podróży turystycznej (cele wypoczynkowe, służbowe, zdrowotne, religijne, podróże krótkoterminowe, długoterminowe), cechy jakościowe środka transportu (m.in. szybkość, komfort, bezpieczeństwo, niezależność, bezpośredniość, zakres usług), odległość i położenie geograficzne miejsca docelowego podróży, koszty podróży.

5   W czasie jednego wyjazdu turystycznego turysta korzysta najczęściej z różnych środków transportu, które - z tego punktu widzenia - można podzielić na podstawowe, w skład których wchodzi: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy i żegluga pasażerska, oraz pomocnicze, do których można zaliczyć: autobusy, tramwaje, taksówki, a w rejonie wypoczynku - wynajęty samochód, motorower, skuter, rower.

6 Transport samochodowy
On wyróżnia się przede wszystkim: - bliską nieograniczoności dostępnością do jego podstawowych środków pracy, wyróżniającą się możliwościami podstawienia taboru praktycznie w dowolne miejsce, - dużą elastycznością podróży, wyrażającą się możliwościami obsługi zróżnicowanego poziomu potrzeb, - dużą szybkością przewozu, mającą szczególne znaczenie na krótkich i średnich odległościach, terminowością i punktualnością wykonania usług, które to atrybuty wynikają głównie z możliwości realizacji przewozów zgodnie ze ściśle sprecyzowanym harmonogramem.

7 Tabor przeznaczony do przewozów pasażerów obejmuje samochody osobowe i autobusy. Samochody osobowe są to przede wszystkim środki transportu wykorzystywane w ramach motoryzacji indywidualnej, natomiast podstawowymi środkami transportu, umożliwiającymi świadczenie usługi transportowej, są autobusy.

8 Główną zaletą motoryzacji indywidualnej jest swoboda wyboru miejsca przeznaczenia, tras, etapów i przerw w podróży. Dla turystów cechą szczególnie ważną jest wysoki stopień penetracji - samochód ułatwia zwiedzanie obszarów interesujących turystycznie, a mniej uczęszczanych, miejscowości położonych na uboczu itp. Wraz z rozwojem podróży odbywanych samochodami osobowymi coraz większą popularność zdobywają mieszkalne przyczepy samochodowe oraz specjalne mieszkalne samochody kempingowe (zwane karawanami), które uniezależniają podróżujących od korzystania z funkcjonującej bazy noclegowej i gastronomicznej.

9 Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma również autokar. Turyści korzystający z tego środka transportu są na ogół motywowani takimi korzyściami, jak przyjemność podróżowania i większy komfort. Ponadto autokar zapewnia turystom możliwość penetracji, mobilność i w pewnej mierze swobodę. Program wycieczki, pod względem trasy podróży i czasu, zawsze może być dostosowywany do specyficznych życzeń turysty.

10 Autokar Wady: wydłużenie czasu imprezy (czas pracy kierowców, postoje, wzmożony ruch na drodze, ograniczenia prędkości) ograniczenie wielkości przewożonego bagażu możliwość wystąpienia nieprzewidzianych awarii konieczność przekraczania wielu granic w turystyce zagraniczne niedogodności wynikające z długości trwania podróży Zalety: najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na jednego pasażera możliwość dowolnego kształtowania imprezy w czasie możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnia zarówno transport do miejsca docelowego, jak i na obszarze recepcji turystycznej wyklucza konieczność transferów możliwość poznania mijanego krajobrazu dogodne warunki do integracji uczestników imprezy bagaż załadowany w miejscu wyjazdu przewożony jest do miejsca docelowego

11 Transport kolejowy Szczególną rolę w rozwoju turystyki odegrał transport kolejowy. Odznaczał się on zawsze dużą zdolnością przewozową i taniością świadczonych usług. Wiele miejscowości i regionów turystycznych (np. Alpy francuskie, szwajcarskie i austriackie. Zakopane) zawdzięcza swój rozwój budowie linii kolejowych w XIX wieku.

12 Transport kolejowy Zalety: prędkość podróżowania
sprawne odprawy graniczne dość wysoki komfort podróżowania możliwość zamawiania posiłków możliwość korzystania z miejsc do spania możliwość poznania mijanego krajobrazu możliwość przewozu środków transportu (samochód osobowy, rower, motocykl) Wady: ograniczenia wynikające z rozkładu jazdy, zarówno co do czasu, jak i kierunków zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji konieczność korzystania z dodatkowego transportu przy transferach i realizacji programu konieczność przenoszenia bagażu przy transferach

13 Jednak należy zauważyć, że w ostatnich kilkudziesięciu latach transport kolejowy stracił swoją pozycję w przewozach turystycznych na rzecz innych gałęzi transportu osobowego - przede wszystkim transportu samochodowego i lotniczego. Ze względu na dużą konkurencję ze strony środków transportu samochodowego i lotniczego koleje starają się pozyskać klientów dalekobieżnych podróży podnosząc komfort i rozbudowując zakres towarzyszących im usług. Szczególnie atrakcyjna pod względem czasu podróży jest oferta superszybkich pociągów nowej generacji.

14 Obecnie można wyróżnić następujące, najbardziej powszechne i charakterystyczne kategorie pociągów dalekobieżnych: „EuroCity” (EC)/”InterCity” (IC) - są to najwyższej klasy pociągi konwencjonalne (o prędkości do 200 km/h). „Pociągi wielkich prędkości” - są to pociągi o prędkościach maksymalnych powyżej 300 km/h i prędkościach handlowych około 250 km/h, np. TGV „Reseau”, „Duplex” Pociągi ekspresowe (Ex) - są to pociągi o najniższej kategorii w kwalifikowanych połączeniach dziennych, ich standard określany jest w zasadzie dowolnie przez każdego przewoźnika. Pociągi pospieszne - historycznie najstarsza, a obecnie najniższa kategoria dalekobieżnych pociągów pasażerskich. Pociągi i wagony z miejscami sypialnymi i do leżenia

15 Transport Lotniczy Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego stal się obecnie rozwój i zastosowanie do masowych przewozów pasażerskich transportu lotniczego. Rozpoczęta po II wojnie światowej nowa epoka komunikacji lotniczej osiągnęła w latach 60. XX wieku punkt przełomowy, gdy wprowadzono do eksploatacji silniki odrzutowe. Transport lotniczy umożliwił wówczas zwiększenie dystansu podróżowania i skrócenie czasu podróży, przez co stał się podstawowym środkiem komunikacji w dalekich podróżach zagranicznych, w tym międzykontynentalnych.

16 Transport Lotniczy Zalety: szybkość podróży wygoda podróżowania
Wady: wysoka cena przelotu (z wyjątkiem przewoźników niskokosztowych) konieczność dotarcia do lotniska, które nie zawsze znajduje się w miejscu zamieszkania klienta wydłużający się czas odprawy pasażerów podyktowany względami bezpieczeństwa ograniczenia w programowaniu wynikające z rozkładu lotów zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji konieczność korzystania z dodatkowego transportu przy transferach i realizacji programu konieczność przenoszenia bagażu przy transferach lęk niektórych osób przed podróżą lotniczą Zalety: szybkość podróży wygoda podróżowania duże bezpieczeństwo podróżowania gwarantowane wyżywienie w trakcie podróży różnorodny standard malejące ceny biletów lotniczych (polityka cenowa przewoźników niskokosztowych)

17 Przewoźnicy lotniczy swoje działania kierują przede wszystkim do dwóch segmentów podróży: biznesowych oraz turystycznych. Każdy z tych segmentów wymaga zastosowania odmiennych strategii marketingowych. Strategia obsługi podróży biznesowych skłania przewoźników do ustanawiania wysokich cen za usługi, lecz mobilizuje jednocześnie do świadczenia ich na bardzo wysokim poziomie jakościowym (przy wysokim koszcie własnym). Podróżujący w celach turystycznych natomiast, przy wyborze linii lotniczej, zwracają uwagę przede wszystkim na cenę biletu lotniczego. Podróże turystyczne, w przeciwieństwie do służbowych, cechuje znaczna sezonowość.

18 rodzaj eksploatowanych samolotów; oferowana sieć dogodnych połączeń;
O atrakcyjności usługi lotniczej - obok jej wysokiego standardu wykonania i akceptowalnej ceny - decydują: rodzaj eksploatowanych samolotów; oferowana sieć dogodnych połączeń; oferowany rozkład lotów skoordynowanych w czasie z przylotami i odlotami w różnych relacjach; kompleksowa i sprawna obsługa w portach lotniczych.

19 Żegluga pasażerska Współcześnie żegluga pasażerska nie odgrywa znaczącej roli w przewozach turystycznych, choć wśród gałęzi transportu turystycznego ma najbogatszą historię. Do II wojny światowej statki były jedynym środkiem transportu między kontynentalnego w turystyce. Znaczne ograniczenia ruchu emigracyjnego zmusiły towarzystwa żeglugowe do zainteresowania się możliwościami wynikającymi z transportu turystów. Podejmowane w związku z tym wysiłki ukierunkowywano na zwiększenie komfortu i obniżenie cen przejazdu. Wobec dużej konkurencji ze strony transportu lotniczego żegluga pasażerska organizuje obecnie głównie rejsy wycieczkowe.

20 Ze względu na wykorzystywane różne rodzaje środków transportu morskiego można wyodrębnić następujące formy turystyki morskiej. Wycieczki pełnomorskie - na statkach wycieczkowych Coraz częściej turyści poszukują przy tym ofert realizowanych w coraz bardziej egzotycznych rejonach świata. Turystyka uprawiana na statkach wycieczkowych pozwala, z punktu widzenia organizacji przewozów, wyodrębnić kilka jej odmian, którymi są: Turystyka wędrowna obejmująca podróże odbywane na statkach „wędrujących” (wanderers) w poszukiwaniu słońca, z kontynentu na kontynent, z oceanu na ocean. Rejsy regularne, które dotyczą podróży odbywanych na statkach wycieczkowych obsługujących określone, zazwyczaj atrakcyjne miejscowości turystyczne Turystyka specjalistyczna, która jest związana z wycieczkami do mało znanych, ale interesujących, z turystycznego punktu widzenia, portów.

21 Statki wycieczkowe różnią się wielkością, liczbą miejsc pasażerskich, standardem oraz zróżnicowanym zakresem i poziomem świadczonych usług rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych. Nowoczesny statek wycieczkowy spełnia funkcję hotelu pływającego w strefie klimatu ciepłego. Cechą charakterystyczną tego statku jest dobra stateczność pozwalająca na spokojną żeglugę w warunkach sztormowych, wygodne kabiny zewnętrzne, obszerne pomieszczenia rekreacyjne, umożliwiające przyjemne spędzanie czasu (m.in.: baseny, sauny, sale gimnastyczne, siłownie, gabinety odnowy biologicznej, urządzenia do uprawiania sportów, biblioteki, sale kinowe i teatralne, bary, restauracje, kluby nocne i kasyna). W czasie rejsów wycieczkowych pasażerowie korzystają z różnych propozycji: nauki języków obcych, nauki gry w tenisa, koncertów muzycznych, przedstawień teatralnych, leczenia sanatoryjnego itp. Istotnym atrybutem wycieczkowca jest oferowanie pasażerom komfortu przebywania na statku, z możliwością zmiany strefy klimatycznej.

22 formy turystyki morskiej
Żeglarstwo morskie - na jachtach. Żeglarstwo morskie - to forma turystyki morskiej o wieloletniej tradycji, tym bardziej że u samych początków jachting morski miał charakter zdecydowanie turystyczny. Podróże pełnomorskie – na liniowych statkach pasażerskich, pasażersko-towarowych i towarowych Podróże statkami liniowymi oparte są o stałe, regularne połączenia między z góry określonymi portami. Statki odbywają podróże zgodnie z rozkładem rejsów, niezależnie od tego, czy oferowane miejsca dla pasażerów są wykorzystane, czy też nie, a porty, do których zawijają, nie muszą być turystycznie szczególnie atrakcyjne. Przewozy pasażerów żeglugą liniową mogą być dokonywane na statkach czysto pasażerskich, pasażersko--towarowych ( pasażerów), a także towarowych (do 12 pasażerów). Wycieczki organizowane na promach

23 Żegluga promowa charakteryzuje się regularnymi połączeniami portów o na ogół dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej - zazwyczaj w basenie jednego morza. Obsługujące ją statki (promy) pasażerskie i pasażersko-towarowe służą do przewozu pasażerów (turystów) i ich pojazdów, a często także ładunków. Przewozy turystyczne realizowane są również przez żeglugę śródlądową. Żeglugę śródlądową można podzielić na rzeczną, na kanałach oraz na jeziorach.

24 Kryteria doboru środka transportu niezbędnego do realizacji podróży turystycznej
Obsługa ruchu turystycznego wynikająca z zapotrzebowania na transport obejmuje wybór najdogodniejszego z punktu widzenia turysty środka transportu oraz zapewnienie właściwej realizacji przewozu. Dobór środka transportu ma wpływ na wiele elementów imprezy, w tym na cenę imprezy, komfort podróży, możliwość wprowadzania zmian w trakcie imprezy i inne.

25 Biuro podróży korzysta na ogół z dwóch rodzajów ofert przewoźników specjalizujących się w świadczeniu usług przewozowych. Są to: usługi świadczone w oparciu o stałe połączenia realizowane przez przewoźnika rozkładu i trasy, obowiązujące w określonych terminach, nazywane rejsami, lotami lub przejazdami rozkładowymi, wynajęcie (na podstawie odrębnej umowy) określonego środka transportu, umowa taka w wielu przypadkach (bez względu na to, jakiego transportu dotyczy) ma charakter umowy czarterowej, która określa z góry wielkość zapłaty i nie przewiduje możliwości rezygnacji z wynajmu.

26 Ciekawostki Titanic i największy statek pasażerski na świecie Allure of the Seas. Giganta zamówił amerykański armator Royal Caribbean International. 

27 Największy samolot pasażerski AIRBUS A380

28 Najszybszy pociąg na świecie HAYABUSA

29 Dziękujemy za uwagę Yahor Shpakouski w40943 Oksana Marchuk w40924
Yuliya Myronchuk w40925


Pobierz ppt "Transport w turystyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google