Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pkt. 4 Agendy spotkania Sprawozdawczość z wykonania KPOŚK w 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pkt. 4 Agendy spotkania Sprawozdawczość z wykonania KPOŚK w 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 pkt. 4 Agendy spotkania Sprawozdawczość z wykonania KPOŚK w 2010 r.

2 Sprawozdania Marszałków: - Termin: 31 marca 2011 r. - Dotyczy: Realizacji KPOŚK w 2010 r. - Sprawozdania od wszystkich Marszałków wpłynęły do KZGW, - w przypadku ewentualnych błędów oraz braków w kompletności sprawozdań z poszczególnych aglomeracji - 2 tygodnie na uzupełnienia - Weryfikacja sprawozdań musi zakończyć się do 16 maja

3 Wstępna weryfikacja Sprawozdań: - Zweryfikowano 5 sprawozdań: lubelskie (zostało uzupełnione i poprawione przez przedstawicieli UM i odesłane do KZGW), łódzkie, lubuskie, wielkopolskie, świętokrzyskie. OKRES 2 TYGODNI NA POPRAWĘ I UZUPEŁNIENIE

4 Najczęstsze problemy sprawozdawcze: - Podstawa sprawozdawania: AGLOMERACJA, nie gmina - Brak sprawozdań gmina - aglomeracja, - Brak jednolitości danych: mieszkańcy aglomeracji – mieszkańcy korzystający z sieci, taboru i systemów indywidualnych, - brak lub błędna informacja o ilości ścieków, - błędnie wyliczany RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, - zła klasyfikacja rodzaju oczyszczalni, - błędy w wykazywaniu nakładów na sieci kanalizacyjne, - brak informacji o planowanym skanalizowaniu aglomeracji na 2015 r.

5 Dane ze Sprawozdań Marszałków stanowią podstawę do opracowani następujących dokumentów: - Ocena stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG, - Przekazanie informacji dot. 1313 aglomeracji do KE, - Opracowanie informacji z wykonania KPOŚK w 2010 r., - Kwestionariusz 2011, zobowiązanie art. 15 dyrektywy 91/271/EWG.


Pobierz ppt "Pkt. 4 Agendy spotkania Sprawozdawczość z wykonania KPOŚK w 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google