Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Narodowe Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Narodowe Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej."— Zapis prezentacji:

1 Parki Narodowe Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

2 Park narodowy Yellowstone jest pierwszym i najstarszym parkiem narodowym na świecie.

3

4 Słowiński Park Narodowy
Symbolem tego parku jest mewa. Powstał on aby chronić ruchome wydmy, a także przybrzeżne jeziora, bagna i łąki. Można tutaj obserwować sukcesję pierwotną i wtórną. Jeden z Parków Narodowych Polski uznany za rezerwat biosfery UNESCO.

5 Na terenie Parku Słowińskiego żyją ryby dwuśrodowiskowe np
Na terenie Parku Słowińskiego żyją ryby dwuśrodowiskowe np. łosoś, a także ok. 60% krajowych gatunków ssaków : jeleń, sarna, dzik itp. Oraz ptaki : mewa srebrzysta, bielik, kruk, bocian czarny.

6 Bielik

7 Na ternie Słowińskiego PN występują różne gatunki roślin : wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, mikołajek nadmorski, kocanki piaskowe.

8 Białowieski Park Narodowy
Park ten obejmuje fragmenty Puszczy Białowieskiej – jedynego w środkowej Europie nie zmienionego przez człowieka. Na jego terenie żyje ok. 12 tys. gatunków zwierząt. Jest to, aż 1/3 wszystkich gatunków zwierząt występującym w naszym kraju. Jeden z Parków Narodowych Polski uznany za rezerwat biosfery UNESCO.

9 Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego można zobaczyć : żubra, jelenia, sarnę, dzika, rysia, wilka, wydrę, jenota, kunę leśną, łosia, tchórza itp.

10 Najczęściej spotykanymi gatunkami roślin na ternie parku są : storczyki, lilia złotogłów, orlik pospolity.

11 Orlik pospolity

12 Lilia złotogłów

13 Babiogórski Park Narodowy
Leży we wschodniej części Beskidu Żywieckiego wśród licznych partii górskich wyróżniających się szczególnymi walorami przyrodniczymi. Powstał m.in. Ze względu na klasycznie wykształcony układ pięter roślinnych i występowanie rzadkich gatunków roślin naskalnych.

14 Gatunki zwierząt występujących na ternie parku to: jeleń, ryś, lis, wilk. Często można spotkać myszołowa i głuszca.

15 Głuszec

16 Gatunki roślin Babiogórskiego PN to m. in
Gatunki roślin Babiogórskiego PN to m.in. okrzyn jeleni oraz tojad alpejski.

17 Tatrzański Park Narodowy
Park ten należy do jednych z największych PN w Polsce. Założono go, aby chronić niepowtarzalną przyrodę wysokogórską. Ochroną ścisłą objęto tam prawie 11,5 tys. ha powierzchni, w tym całe piętno hal i turni, piętro kosodrzewiny oraz częściowo lasy regla górnego i dolnego.

18 Na terenie Narodowego Parku Tatrzańskiego można zobaczyć wiele gatunków ssaków, w tym m.in. świstaka, kozicę, darniówkę tatrzańską, niedźwiedzia brunatnego.

19 Niedźwiedź brunatny

20 Gatunki roślin na terenie parku to : skalnica tatrzańska, warzucha tatrzańska, szarotka alpejska.

21 Sosna limba

22 Szarotka alpejska

23 Kampinoski Park Narodowy
Obejmuje rozległe obszary bagienne, lasy, a także śródlądowe wydmy. Na jego terenie żyje większość gatunków ptaków oraz niemal połowa gatunków ryb występujących w Polsce. Trzy gatunki – łosia, rysia oraz bobra – sprowadził do parku człowiek. Dziś tworzą tam ustabilizowane populację.

24 Na ternie parku można zobaczyć zwierzęta: łosia, rysia, dzika, borsuka oraz ptaki : czaplę siwą, bociana czarnego.

25 Bocian czarny

26 Rośliny rosnące na terenie Kampinoskiego PN to: chamedafne północna, goździk piaskowy oraz wiśnia kwaśna.

27 Bieszczadzki Park Narodowy
Obejmuję najciekawsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partię główną Bieszczadów. Ochroną ścisła objęto 3,045 ha.

28 Na terenie parku występują następujące gatunki zwierząt : niedźwiedź brunatny, ryś, żbik, żubr, orzeł przedni, puchacz, wąż eskulapa.

29 Wąż Esculapa

30 Rośliny występujący na ternie Bieszczadzkiego PN to: pszeniec biały, goździk skalny, wężymord górski oraz olsza zielona.

31 Karkonoski Park Narodowy
Powstał oby chronić krajobraz górski. Ukształtowany przez lodowiec. Występuje tam bardzo zróżnicowana roślinność, w tym torfowiska oraz rozległe lasy świerkowe. Na obszarze objętym ochroną żyję m.in. 16 gatunków nietoperzy.

32 W tym parku występuje bardzo dużo zróżnicowanych gatunków ptaków m. in
W tym parku występuje bardzo dużo zróżnicowanych gatunków ptaków m.in. Siewka górska, płochacz halny, drozd obrożny oraz wiele gatunków nietoperzy.

33 Gatunki roślin występujących na terenie Karkonoskiego PN to: skalnica śnieżna, naparstnica zwyczajna.

34 Naparstnica zwyczajna

35 Poleski Park Narodowy Obejmuje siedliska, na których występuje ogromna liczba gatunków roślin i zwierząt. Po zimie tworzą się w parku wspaniałe zlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodno – błotne. Rozlewiska trwałe stanowią miejsca gniazdowania gatunków lęgowych.

36 W parku tym można spotkać: łosia, traszkę zwyczajną i grzebieniastą, ropuchę szarą, ropuchę zieloną i paskówkę.

37 Traszka grzebieniasta

38 Traszka zwyczajna

39 Żółw błotny

40 Rośliny występujące w Poleskim parku Narodowym to : brzoza niska, wierzba lapońska, lepnica litewska oraz rosiczki.

41 Biebrzański Park Narodowy
Jest największym Parkiem Narodowym w Polsce. Na rozległych terenach tego Parku, o unikatowych i niewielkich zniekształconych działalnością gospodarczą człowieka krajobrazach, żyje bardzo wyspecjalizowana flora oraz fauna. Dla wielu gatunków roślin i zwierząt rozległe tereny błot i moczarów są w Europie Środkowej ich ostatnią ostoją.

42 W Biebrzańskim PN można spotkać m. in
W Biebrzańskim PN można spotkać m.in. łabędzia krzykliwego, żurawia, sowę błotną, czaplę siwą, bataliony i cietrzewia.

43 Roślinami występującym na terenie parku są : wierzba lapońska, skalnica torfowa oraz storczyk krwisty.

44 Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Historia powstania całego systemu jeziornego, jak i równinnego krajobrazu oraz szaty roślinnej Parku z jego otoczeniem, jest ściśle związana z epoką lodowcową, jaka zakończyła się tutaj przed ok. 11 tys. Lat. Ocieplenie klimatu spowodowały stopienie lądolodu, który pozostawił rozległe obszary ubogich w składniki pokarmowe piasków sandrowych. Bory Tucholskie są jednym z największych obszarów leśnych w Polsce.

45 Do ptaków żyjących na tym terenie należą puchacze, żurawie, nurogęsi i zimorodki. Występuje tu także bardzo rzadko spotykany ssak – rzęsorek mniejszy.

46 W Borach Tucholskich występuje aż 206 gatunków porostów
W Borach Tucholskich występuje aż 206 gatunków porostów. Świadczy to o tym, że środowisko jest tu mało zanieczyszczone. W parku tym rośnie także borówka czerwona, żurawina i owadożerna rosiczka.

47 Drawieńki Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy obejmuje obszar Puszczy Drawskiej. Znajdują się tu liczne jeziora i malownicza dolina Drawy, jednej z najczystszych rzek w Polsce. Na terenie parku zachowała się naturalna roślinność torfowisk, łąk, jezior i runa leśnego.

48 Ze zwierząt spotykamy tu wydry, puchacze, bociany czarne, bobry, jastrzębie i żółwie błotne.

49 W lasach rośnie wiele gatunków drzew, przeważają jednak bory sosnowe i mieszane. Można tu obejrzeć 450-letnie dęby, 330-letnie buki oraz 120-letnie sosny. Pod ochroną znajduje się tu skrzyp olbrzymi.

50 Gorczański Park Narodowy
Gorczański PN obejmuje pasmo Gorców z doliną Kamienicy. Dolną partię tych gór porasta stara puszcza karpacka liczącymi 250 lat bukami i jodłami. Symbolem parku jest salamandra plamista.

51 Salamandra plamista

52 W lasach żyją niedźwiedzie, jelenie karpackie, rysie, gronostaje i wilki. Występuje tu również wiele gatunków ptaków: głuszce, jarząbki, bociany czarne i orliki krzykliwe.

53 Do najciekawszych roślin należy podejźrzon lancetowaty i przetacznik alpejski. Pod Turbaczem występują jedyne w Gorcach, zasadzone przez człowieka kosodrzewiny.

54 Park Narodowy Gór Stołowych
Park obejmuje jedyny w Polsce obszar gór płytkowych. W ciągu tysięcy lat powstały tam skały o ciekawych kształtach, jak Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Mnich czy Skalne Grzyby. Teren parku jest mocno zalesiony.

55 Swoje siedliska mają tu ptaki chronione, głównie puchacze sóweczki, bociany czarne i cietrzewie. Poza tym na terenie parku żyją jelenie, sarny, dziki i borsuki.

56 Występują tu głównie bory świerkowo-bukowe
Występują tu głównie bory świerkowo-bukowe. Z roślin rosną tu : pełnik europejski, sosna błotna, wełnianka pochwowata.

57 Pełnik europejski

58 Magurski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy obejmuje fragment puszczy karpackiej w rejonie masywu Magury Wątkowskiej, w Beskidzie Wysokim. Park położony jest z dala od dużych ośrodków przemysłowych i tras komunikacyjnych. Nie został więc przekształcony przez człowieka. Elementem krajobrazu Magurskiego PN jest rzeka Wisłoka. Dużą jego część porastają lasy. Rośnie tu 41 gatunków roślin i żyje około 200 gatunków zwierząt chronionych. Symbolem parku jest orlik krzykliwy.

59 Na terenie parku spotykamy rysie, żbiki, wilki, lisy oraz niedźwiedzie
Na terenie parku spotykamy rysie, żbiki, wilki, lisy oraz niedźwiedzie. Występują tu owady zagrożone wyginięciem, m.in. Paź żeglarz, paź królowej, nadobnica alpejska i kozioróg bukowiec.

60 Roślinami występującymi na terenie parku są kruszczyk błotny, zimowit jesienny i kosaciec syberyjski.

61 Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy położony jest w dolinie rzeki Narwi. Jej wody utworzyły tu liczne bagna i rozlewiska. Na terenie parku występują bardzo żyzne gleby torfowe, brunatne oraz mady.

62 Narwiański Park Narodowy jest siedliskiem wielu gatunków ptaków
Narwiański Park Narodowy jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Należą do nich: bielik, derkacz, rokitniczek, trzcinniczek i brzęczek. Żyją tu również gatunki zagrożone wyginięciu, takie jak batalion, bekas tubelt czy węsatka. W parku można też spotkać wiele ssaków: bobry, gronostaje, tchórze, kuny leśne i domowe.

63 Roślinami występującymi na terenie parku są: widłaki jałowcowate, goryczki wąskolistne, mieczyki dachówkowate.

64 Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski PN jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje on fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z malowniczą Doliną Prądnika. Na terenie parku występują skały wapienne, w których woda rzeźbi różne formy. Najbardziej znane to Jaskinia Łokietka, Ciemna i Zbójecka.

65 W jaskiniach na terenie parku żyje wiele gatunków nietoperzy: podkowiec mały, nocek duży i nocek orzęsiony. W parku żyje również wiele gatunków owadów bezskrzydłych.

66 Ojcowski Park Narodowy porasta bór mieszany
Ojcowski Park Narodowy porasta bór mieszany. Najliczniej występują tu sosny, dęby i jodły. Na wapiennym podłożu rośnie buczyna karpacka. Skały pokryte są rzadkimi gatunkami roślin, m.in. Ostnicą Jana i wiśnią karłowatą. Występują tu również olsza czarna, jawor i klon.

67 Pieniński Park Narodowy
Pieniński PN obejmuje ochronną najbardziej malowniczą część Pienin z doliną Dunajca. W granicach parku znalazła się maleńka kraina skalna, jakby miniatura wysokich gór, która została powszechnie uznana za jeden z najpiękniejszych zakątków górskich Europy. Zarówno flora, jak i fauna Pienińskiego PN są nieprzeciętnie bogate i dość dobrze zbadane przez przyrodników.

68 W Pienińskim Parku Narodowym żyją: żbiki, wilki i sarny
W Pienińskim Parku Narodowym żyją: żbiki, wilki i sarny. Występują tu rzadkie gatunki ptaków, takie jak orzeł przedni, orzeł krzykliwy i puchacz. W Pieninach spotkać można również ciekawego motyla – niepylaka apolla, który jest gatunkiem ginącym.

69 Park porośnięty jest głównie lasem bukowym, świerkowym
i jodłowym. Na łąkach rosną między innymi storczyki oraz różne gatunki złocieni, jastrzębców i goryczek.

70 Roztoczański Park Narodowy
Najważniejszym elementem krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego są lasy. Rosną tutaj buki, jodły, świerki, dęby, lipy i wiązy. Niektóre z nich mają nawet ponad 100 lat. Cechą charakterystyczną fauny parku jest szczególne bogactwo gatunkowe bezkręgowców. Spośród ponad 190 gatunków ptaków 130 odbywa na terenie parku regularne lęgi.

71 W Roztoczańskim Parku Narodowym występuje wiele gatunków zwierząt: jelenie, sarny, wilki, bobry, koniki polskie, bocian czarny, orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, muchołówka białoszyjna. To najrzadszych należą: wąż Eskulapa, padalec turkusowy, salamandra plamista i dzięcioł białogrzbiety.

72 Pod ochroną znajdują się rzadkie gatunki roślin, takie jak wawrzynek wilczełyko, wiśnia karłowata, rosiczki oraz storczyki.

73 Wawrzynek wilczełyko

74 Świętokrzyski Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje najwyższe pasmo gór Świętokrzyskich Łysogóry. Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór w Polsce. Licznie rozbudowana flora parku i jego otuliny liczy ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. W samym parku aktualnie występuje 859 gatunków roślin.

75 Na terenie parku żyją bardzo rzadkie gatunki ptaków, takie jak orzechówka, bocian czarny oraz orlik krzykliwy.

76 Większą część parku zajmują lasy, w których rosną przede wszystkim jodły, buki, sosny, dęby, modrzewie, świerki. Jest to tak zwana Puszcza Jodłowa. Występują tu bardzo rzadkie gatunki roślin, np. zanokcicę północne, skalne i murowe.

77 Park Narodowy "Ujście Warty"
Jest to najmłodszy park narodowy w naszym kraju. Część południową parku, wcześniej chronioną jako rezerwat przyrody Słońsk, cechują duże, dochodzące do 4 m, roczne wahania poziomu wody, gdyż ważna funkcją tego terenu jest gromadzenie wód powodziowych Odry, a w mniejszym stopniu wód Warty.

78 Współcześnie prawie cały obszar Parku Narodowego zajęty przez „ptasie imperium”. Bytuje w nim prawie 250 gatunków ptaków, w tym blisko 130 gatunków zakłada lęgi czasem bardzo liczne. Występują tu, między innymi kaczki, gęsi gęgawy i ohary, siewki i perkozy.

79 W granicach parku występują, m. in
W granicach parku występują, m.in. grążel żółty, grzybień biały, rogatek sztywny, sit dwudzielny.

80 Wielkopolski Park Narodwy
Krajobraz Wielkopolskiego PN tworzą moreny i liczne jeziora, w których żyją wiele gatunków roślin i zwierząt. Znaczną część parku porastają lasu.

81 W Wielkopolskim PN swoje siedliska mają rzadkie gatunki ptaków, takie jak kraska, myszołów, dzięcioł czarny, kobuz. Objęta ochroną jest m.in. Rokietnica włosowata i nitkowata oraz gąbka słodkowodna.

82 Większa część lasów w parku to bory sosnowe mieszane
Większa część lasów w parku to bory sosnowe mieszane. Rosną tu też trzy bardzo stare dęby: Lech, Czech i Rus, które są pomnikami przyrody. Występuje jarząb brekinia, wiciokrzew pomorski i rdestnica włosowata.

83 Wigierski Park Narodowy
Wigierski PN obejmuje fragment Pojezierza Suwalskiego i północy kraniec Puszczy Augustowskiej. Znajduje się tu jezioro Wigry, jedno z najgłębszych i najczystszych w Polsce. Jest to jedyny PN w naszym kraju obejmujący dobrze wykształcony i urozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia. O jego wybitnych walorach decydują przede wszystkim jeziora.

84 Na obszarze parku, zwłaszcza w środowisku wodnym, żyje wiele gatunków zwierząt, np. perkozy, żurawie, bąki i nurogęsi. Swoje naturalne siedlisko ma tu również bóbr europejski.

85 Teren parku porośnięty jest głównie borem sosnowym i sosnowo – świerkowym. Występują tu takie rośliny chronione, jak wawrzynek wilczełyko, rosiczka okrągłolistna, pełnik europejski, bagno zwyczajne, konwalia majowa.

86 Rosiczka okrągłolistna

87 Woliński Park Narodowy
W zachodniej części polskiego pobrzeża, na wyspie Wolin, znajduje się Woliński PN. Ochroną objęte są tu malownicze, strome wybrzeża klifowe nad Bałtykiem i zalewem Szczecińskim. Są one narażone na niszczące działanie morza, które zabiera nawet 80 cm. lądu rocznie. Symbolem parku jest objęty ochroną bielik, który ma tutaj swoje siedlisko.

88 W Wolińskim PN żyją jelenie, dziki, kuny, gronostaje, gniewosze plamiste, borsuki i ropuchy paskówki. Występują tu również rzadko spotykane gatunki owadów, np. paś królowej, kozioróg bukowiec i jelonek rogacz. Na tym terenie żyją również sokoły wędrowne, remizy i drozdy.

89 Obszar parku porastają lasy dębowo – bukowe i bory sosnowe
Obszar parku porastają lasy dębowo – bukowe i bory sosnowe. Do roślin objętych ochroną należą, m.in.: mikołajek nadmorski, długosz królewski, widłak spłaszczony, wiciokrzew pomorski oraz różne gatunki storczyków.

90 Widłak spłaszczony

91 Dziękujemy za uwagę! Kinga Pietras kl. III c
Dominika Gradzińska kl. III c Gimnazjum Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim Opieka merytoryczna p. Aurelia Kaczor – nauczyciel biologii


Pobierz ppt "Parki Narodowe Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google