Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

2 Przykład nr 2 Gospodarstwo z jedną siedzibą stada – bydło – 5 sztuk, kozy – 7 sztuk, świnie – 12 sztuk; Niekompletna księga rejestracji świń – brak wpisu odnośnie kupna 4 sztuk – rolnik dokonuje uzupełnienia podczas kontroli, Świnie (tuczniki) nieoznakowane (brak maciory), Brak dokumentów przewozowych dla 4 kóz, Brak jesiennego spisu kóz w księdze rejestracji, 1 krowa bez dwóch kolczyków, są ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatów.

3 Przykład nr 2 1 krowa – brak jednego kolczyka, jest ślad na małżowinie usznej po kolczyku, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatu, 1 krowa – dwa kolczyki z dwoma numerami identyfikacyjnymi, Dwie krowy nie figurują w siedzibie stada zgodnie z danymi z CBD, ale rolnik złożył pisemne oświadczenie, iż dokonał zgłoszenia do ARiMR kupna/urodzenia tych dwóch sztuk.

4 1 gospodarstwo = 1 siedziba stada = raport
Przykład 2 1 gospodarstwo = 1 siedziba stada = raport

5 Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli
Przykład nr 2 - raport VII. LICZBA ZWIERZĄT STWIERDZONA PODCZAS KONTROLI SIEDZIBY STADA GATUNEK ZWIERZĄT Bydło Owce Kozy Świnie Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli 5 7 12

6 Przykład nr 2 Niekompletna księga rejestracji świń – brak wpisu odnośnie kupna 4 sztuk – rolnik dokonuje uzupełnienia podczas kontroli. NARUSZENIE USUNIĘTE PODCZAS KONTROLI = BRAK NARUSZENIA

7 Przykład nr 2 Świnie (tuczniki) nieoznakowane (brak maciory).

8 Przykład nr 2 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 6 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (świnie) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego. 5.1 Zwierzę nie jest oznakowane – brak kolczyka lub tatuażu (z wyjątkiem zwierząt, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada). 3 pkt 5 pkt 1 pkt

9 Przykład nr 2 Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium trwałości: 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

10 Przykład nr 2 według kryterium dotkliwości:
1 pkt – niezgodność dotyczy: - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

11 Przykład nr 2 IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 SW 4.1  5 Oznakować zwierzęta numerem siedziby stada w której się urodziły

12 Przykład nr 2 SW 4  x  5  Oznakować zwierzęta numerem siedziby stada w której się urodziły SW 4.1  5 Oznakować zwierzęta numerem siedziby stada w której się urodziły

13 Przykład nr 2 Brak dokumentów przewozowych dla 4 szt. kóz,

14 Przykład nr 2 NIEZGODNŚĆ z wymogami wynikającymi ust. 8 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (owce lub kozy) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa zwierzętom tym nie towarzyszą dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U. Nr 142, poz. 1195). Dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. Kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. 6. Stwierdzono, w przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa, że zwierzętom tym nie towarzyszą dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz lub dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia lub kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

15 Przykład nr 2 Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie; 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

16 Przykład nr 2 według kryterium dotkliwości:
1 pkt – niezgodność dotyczy: - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

17 Przykład nr 2 OKW 5.1 x 1 5 1 Dotkliwość Trwałość Zasięg w skali 1-3-5
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 OKW 5.1  1

18 Przykład nr 2 OKW 5  x  1 5 OKW 5.1  1

19 Przykład nr 2 Brak jesiennego spisu kóz w księdze rejestracji

20 Przykład nr 2 NIEZGODNŚĆ z wymogami wynikającymi ust. 8 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (owce lub kozy) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) Spisu owiec lub kóz nie dokonano w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada. 7. Stwierdzono, iż spisu owiec lub kóz nie dokonano w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

21 Przykład nr 2 Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie; 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

22 Przykład nr 2 według kryterium dotkliwości:
1 pkt – niezgodność dotyczy: 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

23 Przykład nr 2 Uzupełnić księgę rejestracji w zakresie spisu kóz
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 OKW 6.1  1 Uzupełnić księgę rejestracji w zakresie spisu kóz 

24 Przykład nr 2 OKW 6  x  1 5 Uzupełnić księgę rejestracji w zakresie spisu kóz   OKW 6.1  1 Uzupełnić księgę rejestracji w zakresie spisu kóz 

25 Przykład nr 2 1 krowa bez dwóch kolczyków, są ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatów

26 Przykład nr 2 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (bydło) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swoich oryginalnych kolczyków. 4.2 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 7 dni - od dnia urodzenia lub od dnia kontroli granicznej – brak dwóch kolczyków i są widoczne ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o duplikaty kolczyków. 3 pkt 5 pkt 1 pkt

27 Przykład nr 2 Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

28 Przykład nr 2 według kryterium dotkliwości:
1 pkt – niezgodność dotyczy: - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt, - do 7 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt, - od 8 do 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 69 zwierząt, - powyżej 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt;

29 Przykład nr 2 IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.2  5 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty do ARiMR dla zwierzęcia z nr id… BW 3.2  5 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty do ARiMR dla zwierzęcia z nr id…

30 Przykład nr 2 1 krowa – brak jednego kolczyka, jest ślad na małżowinie usznej po kolczyku, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatu,

31 Przykład nr 2 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (bydło) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swoich oryginalnych kolczyków. 4.4 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

32 Przykład nr 2 Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie, według kryterium dotkliwości: 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30% zwierząt w stadzie, 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30% i nie więcej niż 50% zwierząt w stadzie, 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50% zwierząt w stadzie; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.

33 Przykład nr 2 BW 3.4 x 1 1 Dotkliwość Trwałość Zasięg w skali 1-3-5
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1

34 Przykład nr 2 Ale drobna niezgodność, więc…

35 Przykład nr 2 IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikat dla szt. bydła o numerze… BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikat dla szt. bydła o numerze…

36 Przykład nr 2 1 krowa – dwa kolczyki z dwoma numerami identyfikacyjnymi, BRAK TAKIEGO NARUSZENIA W ROZPORZĄDZENIU

37 Przykład nr 2 DWIE MOŻLIWOŚCI: Stwierdzamy pomyłkę – BRAK NARUSZENIA
Rolnik pokazuje dwa kolejne kolczyki z numerami, które widnieją na kolczykach nałożonych na małżowiny uszne krowy Zdejmowany jest i niszczony jeden z kolczyków (nieprawidłowy – weryfikacja z paszportem) i zakładany ten właściwy BRAK NARUSZENIA

38 Przykład nr 2 2. Rolnik nie jest w stanie okazać dwóch kolejnych kolczyków z numerami, które widnieją na kolczykach nałożonych na małżowiny uszne krowy, JEST NARUSZENIE – trudności interpretacyjne. Propozycja oceny jak przy braku kolczyka + dziura w drugiej małżowinie usznej, wtedy….

39 Przykład nr 2 IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1 3 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty dla 2 szt. bydła o numerach…

40 Przykład nr 2 Ponieważ 2 sztuki bydła z 5 z przedmiotowym naruszeniem (brak 1 kolczyka i jest dziura na drugiej małżownie usznej) = 40% zwierząt w stadzie

41 Przykład nr 2 1 wariant BW 3 x 5 1 3 BW 3.2 x 5 1 3
 x  5  3 BW 3.2  5 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty do ARiMR dla zwierzęcia z nr id… BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikat dla szt. bydła o numerze…

42 Przykład nr 2 2 wariant BW 3 x 5 1 3 BW 3.2 x 5 1 3
 x  5  3 BW 3.2  5 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty do ARiMR dla zwierzęcia z nr id… BW 3.4  1 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty dla 2 szt. bydła o numerach…

43 Przykład nr 2 BRAK NARUSZENIA
Dwie krowy nie figurują w siedzibie stada zgodnie z danymi z CBD, ale rolnik złożył pisemne oświadczenie, iż dokonał zgłoszenia do ARiMR kupna/urodzenia tych dwóch sztuk. BRAK NARUSZENIA


Pobierz ppt "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google