Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE 2006/2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE 2006/2010"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE 2006/2010
Układy prostownicze Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE /2010

2 Definicja ogólna Układy prostownicze to układy, przetwarzające prąd zmienny na prąd stały w przypadku konieczności zasilania urządzeń prądem stałym. Źródłem energii elektrycznej jest najczęściej sieć energetyczna prądu zmiennego: jednofazowa lub trójfazowa. Do prostowania prądu zmiennego stosowane są diody półprzewodnikowe; wykorzystuje się tutaj właściwości jednokierunkowego przewodzenia prądu.

3 Symbole Symbol prostownika mostkowego (po lewej) i prostownika (po prawej) używane w schematach blokowych

4 Najważniejsze rodzaje prostowników
Prostownik jednopołówkowy Prostownik dwupołówkowy prostownik dwupołówkowy mostkowy

5 Schemat prostownika jednopołówkowego
Najprostszym układem prostowniczym jest prostownik jednopołówkowy przedstawiony poniżej.

6 Prostownik jednopołówkowy
Napięcie zmienne pobierane jest z sieci energetycznej 230V za pośrednictwem transformatora. Dioda przewodzi prąd tylko w jednym kierunku - wtedy, gdy do anody doprowadzone jest napięcie dodatnie względem katody. Dioda przewodzi zatem prąd tylko w czasie dodatnich półokresów napięcia zmiennego a prąd w obwodzie ma kształt dodatnich połówek sinusoidy.

7 Prostownik jednopołówkowy
Wykres przedstawia przebieg prądu na obciążeniu io w czasie t. Jak widać dioda przewodzi zatem prąd tylko w czasie dodatnich półokresów napięcia zmiennego a prąd w obwodzie ma kształt dodatnich połówek sinusoidy.

8 Schemat prostownika dwupołówkowego z dwoma uzwojeniami
wtórnymi transformatora (a-b i b-c) połączonymi szeregowo. Uzwojenia te dostarczają takie same napięcia zmienne: uab = ubc = u1 = -u2 o przebiegu sinusoidalnym.

9 Prostownik dwupołówkowy
Prostownik dwupołówkowy dostarcza do obciążenia prąd jednokierunkowy w obu połówkach okresu przebiegu zmiennego, co zapewnia bardziej efektywne przetwarzanie prądu zmiennego na prąd stały.

10 Prostownik dwupołówkowy
Diody przewodzą prąd na przemian w kolejnych połówkach okresu co widać na schemacie

11 Prostownik dwupołówkowy mostkowy
schemat prostownika dwupołówkowego mostkowego z pojedynczym uzwojeniem wtórnym transformatora.

12 Uzwojenie wtórne transformatora dostarcza napięcie zmienne u o przebiegu sinusoidalnym. W półokresie napięcia U, w którym potencjał punktu a jest dodatni względem punktu b, diody D1 i D3 polaryzowane są w kierunku przewodzenia a diody D2 i D4 w kierunku zaporowym. Płynie wówczas prąd i1 o kształcie połówki sinusoidy

13 Prostownik dwupołówkowy mostkowy
Prostownik dwupołówkowy mostkowy umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie transformatora niż układ z podwójnym uzwojeniem wtórnym. Takie same efekty uzyskuje się za pomocą prostszego transformatora. Ponadto przez uzwojenie wtórne w dodatniej i ujemnej połówce okresu płynie prąd o takim samym przebiegu i wartości lecz w różnych kierunkach. Z tych względów, pomimo konieczności użycia dwa razy większej liczby diod, prostownik dwupołówkowy mostkowy jest chętniej stosowany niż układ z podwójnym uzwojeniem wtórnym transformatora. Budowę takich układów ułatwiają scalone mostki prostownicze, zawierające odpowiednio połączone cztery diody.

14 Dziękuję za uwagę. Polecam i pozdrawiam

15 Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostownik
w.edu.pl/index.php%3Fdownload%3DUklady%2520prostownicze.pdf+uk %C5%82ady+prostownicze&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESi3DdpEJ4 1CAajdetmfVPHYPdR4ONqHnoNm7ug8N9c1ovdNBXdWajnTufa_Mc_- vJ40YgWNJ7CizlePifnu1eXh2XvYw-RBhae-qb6cJUdjoR92FeMIQA5MbSnR8- _beoqJWgVn&sig=AHIEtbTmEeX9ULAzKiMDx0RdGTf9PTLVqQ


Pobierz ppt "Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE 2006/2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google