Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetworniki pomiarowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetworniki pomiarowe"— Zapis prezentacji:

1 T49.Podstawowe rodzaje przetworników pomiarowych- budowa właściwości i zastosowania

2 Przetworniki pomiarowe
Przetwornik jest to urządzenie dokonujące przekształcenia danej wielkości na inną wielkość według określonej zależności i z pewną dokładnością. Najczęściej przetworniki realizują przekształcenie wielkości fizycznej na wielkości elektryczne takie jak napięcie lub natężenie prądu Czujnik to urządzenie dostarczające informację o wartości mierzonej wielkości, w skład tak zwanego czujnika wchodzi: czujnik, przetwornik oraz często układ przetwarzania sygnału i telemetryczny.

3 Przetworniki pomiarowe
Najpowszechniejsze przetworniki: transformator generator elektryczny sprężarka przekładniki napięciowe i prądowe analogowo-cyfrowe cyfrowo-analogowe hallotronowe indukcyjnościowe pojemnościowe fotoelektryczne termoelektryczne tensometryczne konduktometryczne pehametryczne ultradźwiękowe piezoelektryczne ciśnienia różnicy ciśnień przepływu temperatury

4 Przetworniki pomiarowe
Przetwornik może mieć strukturę wielostopniową i jest zwany wtedy przetwornikiem złożonym W strukturze przetwornika złożonego można wyróżnić: przetwornik pierwotny, przetwornik pośredni przetwornik końcowy. Przetworniki pierwotne zwane czujnikami dzielą się na: parametryczne generacyjne.

5 Przetworniki pomiarowe
Przetworniki parametryczne nazywa się takie przetworniki, w których wielkość mierzona wejściowa wywołuje zmianę parametru obwodu, nie powodując generacji dodatkowej energii. Wielkość wejściowa tylko steruje przepływem energii w obwodzie przez zmianę jego parametru. Energia ta pochodzi głównie z dodatkowego źródła zasilania. Przetworniki generacyjne nazywa się takie przetworniki, w których wielkość mierzona wejściowa powoduje generację sygnału wyjściowego prądowego lub napięciowego. Przetwornik taki będzie źródłem prądowym lub napięciowym sterowanym wielkością wejściową. Energia sygnału pomiarowego wyjściowego pochodzi całkowicie z badanego obiektu.

6 Przetworniki pomiarowe
Wybrane przetworniki : Przetworniki analogowe zmiany skali wielkości elektrycznych: Boczniki Oporniki dodatkowe Dzielniki napięcia Tłumiki Przekładniki Przetworniki i/u u/i Przetworniki hallotronowe Przetworniki zmiany charakteru wielkości mierzonej: Przetworniki cyfrowo-analogowe Przetworniki analogowe- cyfrowo Przetworniki cyfrowo-cyfrowe

7 Przetworniki pomiarowe
Przetwornikiem analogowo-cyfrowym nazywa się urządzenie przetwarzające wielkość analogową w cyfrowy sygnał pomiarowy. Najogólniejszym podziałem przetworników analogowo-cyfrowych jest sposób przetwarzania. Kryterium to pozwala wyróżnić dwie zasadnicze grupy przetworników A/C: Bezpośrednie Pośrednie

8 Przetworniki pomiarowe
W przetwornikach bezpośrednich następuje bezpośrednie porównanie wielkości analogowej z sygnałem wzorcowym sterowanym cyfrowo, w wyniku czego powstaje sygnał cyfrowy zawierający informację pomiarową o wielkości analogowej.

9 Przetworniki pomiarowe
Przetworniki pośrednie przekształcają wstępnie wielkość analogową w inną wielkość fizyczną (czas, częstotliwość) która następnie jest bezpośrednio przetwarzana w sygnał cyfrowy.

10 Czujniki, przetworniki
Przetwornik cyfrowo - analogowy przekształca liczbę wyrażona w odpowiednim kodzie na sygnał analogowy o wartości proporcjonalnej do danej liczby. Przetworniki te są stosowane przede wszystkim w woltomierzach cyfrowych. Układ przetwornika cyfrowo-analogowego składa się najczęściej ze źródła lub prądu odniesienia, sieci rezystorów, przełączników analogowych oraz wzmacniacza operacyjnego. W przetwornikach c/a stosuje się dwa rodzaje sieci: pierwszy budowany z oporników o wartościach wagowych rezystancji i drugi drabinkowy R -2R

11

12 Przetworniki pomiarowe
Przetwornik cyfrowo - cyfrowy


Pobierz ppt "Przetworniki pomiarowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google