Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Model uczelni Oczekiwane modele rozwoju Zarysy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Model uczelni Oczekiwane modele rozwoju Zarysy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Model uczelni Oczekiwane modele rozwoju Zarysy scenariuszy

2 Dwa modele uczelni akcelerujące GOW Model uczelni regionalnejModel uczelni międzynarodowej Jednoosobowe (menedżerskie) Minimalne zasoby materialne i kadrowe Nadwyżki zasobów pozwalające na tworzenie nowych kierunków Wyłącznie edukacjaEdukacja, prowadzenie badan oraz współdziałanie nauki z gospodarka Zasięg regionalnyPozycja międzynarodowa Jeden poziom (I) kształcenia Jeden kierunek kształcenia Wiele poziomów, kształcenie ustawiczne Wiele kierunków Finansowanie głównie publiczne

3 Konstrukcja scenariuszy www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011 Co się stanie z naszymi modelami jeżeli czynnik 1 będzie ujemny a czynnik 2 dodatni Co się stanie z naszymi modelami jeżeli oba czynniki będą dodatnie Co się stanie z naszymi modelami jeżeli czynnik 1 będzie dodatni a czynnik 2 ujemny Co się stanie z naszymi modelami jeżeli oba czynniki będą ujemne Czynnik 1 (jedna z osi) - + Czynnik 2 (druga z osi) - + Rozważane czynniki: oś 1.demografia oś 2. rozwój regionalny oś 3. technika oś 4. reformy

4 Sama demografia nie determinuje wyłonienia się uczelni międzynaroowej www.akademickiemazowsze2030.pl brak konkurencji lokalnej stagnacja (cieplarniane warunki)? otoczenie międzynarodowe odcięte Szanse realizacji modelu "Międzynarodowego" ograniczone ze względu na brak motywacji uczelni do zmian (cieplarniane warunki) wielu dobrych, mobilnych kandydatów atrakcyjność prowincji jako miejsca zamieszkania, nauki, pracy silna konkurencja uczelni regionalnych zmusza do ruchu w kierunku modelu międzynarodowego wzrost jakości kształcenia (II i II stopień) Możliwy ROZKWIT uczelni w modelu "Międzynarodowym" niewielu dobrych kandydatów (ale mobilnych) atrakcyjność prowincji jako miejsca zamieszkania ekstremalna konkurencja uczelni regionalnych zmusza do szybkiego ruchu w kierunku modelu międzynarodowego konsolidacje wśród najsilniejszych uczelni Warszawy. Duże zagrożenia ale i szanse na ROZKWIT uczelni w modelu "Międzynarodowym" Walka o słabych kandydatów z zagranicy ("byle zapełnić sale)" Znaczący spadek jakości kształcenia Uczelnie koncentrują się przede wszystkim na dydaktyce, kosztem działalności badawczej Nie wyłania się uczelnia o pozycji Międzynarodowej Rozwój regionalny - + Demografia - +

5 Kluczowego znaczenia nabiera rozwój regionalny i wykorzystanie techniki (znaczenie reform politycznych jest oczywiste) www.akademickiemazowsze2030.pl brak konkurencji lokalnej = brak presji na międzynarodowość uruchamianie nowych przedsięwzięć otwarte możliwości rozwoju konieczność współpracy z otoczeniem Nieliczne uczelnie (lub ich fragmenty) osiągają model uczelni międzynarodowej poprzez wzrost elastyczności i współpracy z otoczeniem konkurencja lokalna = presja na międzynarodowość uruchamianie nowych przedsięwzięć otwarte możliwości rozwoju konieczność współpracy z otoczeniem Najsilniejsze uczelnie osiągają pozycję międzynarodową poprzez wzrost elastyczności i współpracy z otoczeniem. Brak dostępu do nowoczesnej techniki sprawia, że nawet najsilniejsze uczelnie Mazowsza nie są w stanie prowadzić badań i edukacji na wysokim poziomie. Równoczesna konkurencja ze strony uczelni regionalnych powoduje konwergencje obu modeli uczelni. Nie wyłania się uczelnia o zasięgu międzynarodowym Brak dostępu do nowoczesnej techniki sprawia, że nawet najsilniejsze uczelnie Mazowsza nie są w stanie prowadzić badań i edukacji na wysokim poziomie. Nie wyłania się uczelnia o zasięgu międzynarodowym Rozwój regionalny - + Technika - +

6 Kluczowego znaczenia nabiera rozwój regionalny i wykorzystanie techniki (znaczenie reform politycznych jest oczywiste) www.akademickiemazowsze2030.pl brak konkurencji lokalnej = brak presji na międzynarodowość uruchamianie nowych przedsięwzięć otwarte możliwości rozwoju konieczność współpracy z otoczeniem Nieliczne uczelnie (lub ich fragmenty) osiągają model uczelni międzynarodowej poprzez wzrost elastyczności i współpracy z otoczeniem konkurencja lokalna = presja na międzynarodowość uruchamianie nowych przedsięwzięć otwarte możliwości rozwoju konieczność współpracy z otoczeniem Najsilniejsze uczelnie osiągają pozycję międzynarodową poprzez wzrost elastyczności i współpracy z otoczeniem. Brak dostępu do nowoczesnej techniki sprawia, że nawet najsilniejsze uczelnie Mazowsza nie są w stanie prowadzić badań i edukacji na wysokim poziomie. Równoczesna konkurencja ze strony uczelni regionalnych powoduje konwergencje obu modeli uczelni. Nie wyłania się uczelnia o zasięgu międzynarodowym Brak dostępu do nowoczesnej techniki sprawia, że nawet najsilniejsze uczelnie Mazowsza nie są w stanie prowadzić badań i edukacji na wysokim poziomie. Nie wyłania się uczelnia o zasięgu międzynarodowym Rozwój regionalny - + Technika - + Zła sytuacja demograficzna modyfikuje wyniki w sytuacji słabego rozwoju regionalnego Walka o słabych kandydatów z zagranicy ("byle zapełnić sale)" Znaczący spadek jakości kształcenia Uczelnie koncentrują się przede wszystkim na dydaktyce, kosztem działalności badawczej Nie wyłania się uczelnia o pozycji Międzynarodowej

7 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Model uczelni Oczekiwane modele rozwoju Zarysy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google