Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 67 Kiel Kilonia

3 Kiel ist die Landeshauptstadt. Sie hat 237.000 Einwohnern. Das ist die größte Stadt des norddeutschen Bundeslandes Schleswig- Holstein. Sie liegt an der Kieler Förde und am Nord-Ostsee- Kanal und ist die nördlichste Großstadt in Deutschland. Kilonia jest stolicą Landu. Liczy 237.000 mieszkańców. To największe miasto północno- niemieckiego landu Schleswig-Holstein. Leży przy Fiordzie Kilońskim. i przy kanale północno-bałtyckim i jest najbardziej wysuniętym na północ miastem w Niemczech. Wirtschaftlich bedeutsam sind die Ostseehäfen.In Kiel befindet sich auch ein Stütz- punkt der Deutschen Marine. Ważne dla gospodarki są porty bałtyckie. W Kilonii znajduje się też baza Niemieckiej Marynarki.

4 Als Förde bezeichnet man eine von einer Gletscherzunge (untere Teil eines Gletschers oft zungenförmige), die üblicherweise schmale Meeresbucht ist. Fiordem określa się jeden z jęzorów lodowcowych (dolną część lodowca często w kształcie jęzora), który jest przeważnie wąską zatoką morską.

5 Die Halle hat Platz für ungefähr 13.000 Leute und eine richtig gute Sicht und der Klang. Hala ma miejsce dla 13.000 ludzi i naprawdę dobrą widoczność i akustykę. Die Sparkassen-Arena in Kiel ist eine der größten Veranstaltungshallen in Deutschland. Diese Arena ist modern und kompakt. Das ist ein beliebter Platz für die Konzerte. Es finden aber auch regelmäßig andere Veranstaltungen statt. Sparkassen-Arena w Kilonii jest jedną z największych hal imprezowych w Niemczech. Ta arena jest nowoczesna i zwarta. To preferowane miejsce koncertów. Tutaj odbywają się też regularnie inne imprezy.

6 Kiel hat ist der riesige Hafen mit den Kreuzfahrtschiffen, Containerschiffen und Fähren. Im Juni findet hier die Kieler Woche statt. Das ist en riesiges Spektakel mit vielen Buden, Attraktionen und Menschen. Aufregend schön sind die Feuerwerke. Kilonia ma duży port ze statkami wycieczkowymi, kontenerowcami i promami. W lipcu odbywa się tutaj tydzień Kilonii. Jest to wielki spektakl z wieloma straganami, atrakcjami i tłumami ludzi. Niezwykle piękne są fajerwerki.

7 die Förde - fiord der Stützpunkt - baza die Marinen - marynarka die nördlichste Stadt - najbardziej wysunięte na północ miasto wirtschaftlich - gospodarczy die Gletscherzunge - jęzor lodowcowy der Gletscher - lodowiec schmale Meeresbucht - wąska zatoka morska sprachlich - pod względem językowym die Veranstaltungshalle - hala imprezowa die Kreuzfahrtschiffen - statki wycieczkowe Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

8 Am Düstenbroockerweg liegt die Kunsthalle zu Kiel. In drei großen Räumen werden hier wechselnde Ausstellungen präsentiert. Der Ausstellungsraum hat 1300 m² und ist die größte Ausstellungshalle der Landeshauptstadt. Przy Düstenbroockerweg leży hala wystawowa Kilonii. W trzech dużych pomieszczeniach prezentowane są wystawy wymienne. Lokal wystawowy ma 1300 m² i jest największym obiektem wystawowym stolicy landu. Die Ausstellungen konzentrieren sich auf romantische Malerei des XIX Jh, die Kunst seit 1945 bis heute. Wystawy koncentrują się na romantycznym malarstwie XIX wieku i sztuce od 1945 r. do dzisiaj Die Ausstellungen konzentrieren sich auf romantische Malerei des XIX Jh, die Kunst seit 1945 bis heute. Wystawy koncentrują się na romantycznym malarstwie XIX wieku i sztuce od 1945 r. do dzisiaj.

9 Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Tauchfahrt mit dem Zwei-Personen-Mini-U-Boot in der Kieler Förde. Man kann gemeinsam mit einem erfahrenen Piloten die Unterwasserwelt kennenlernen. Szczególnym przeżyciem jest nurkowanie w dwuosobowym statku podwodnym w Kilońskim Fiordzie. Można wspólnie z doświadczonym pilotem poznawać podwodny świat.

10 107 Meter hohen Turm im Kieler Rathaus kann man zu Fuß oder per Fahrstuhl bestiegen. Oben wartet ein wunderschönen Ausblick über die Dächer von Kiel. Stündlich ertönt aus diesem Turm ein Glockenspiel. Na 107 metrową wieżę ratusza Kilonii można dostać się piechotą lub windą. U góry czeka wspaniały widok ponad dachami Kilonii. Co godzinę rozlega się muzyka dzwonów z tej wieży.

11 In der großen Werften Lindenau werden Containerschiffe und Luxusyachten gebaut. W dużych stoczniach Lindenau buduje się kontenerowce i luksusowe jachty. Die Fährgesellschaft Kiel unter dem Namen "Fördetörn" bietet die Rundfahrten auf der Kieler Förde an. Dabei geht es vorbei an Stränden, bewaldeten (Steil-)-Küsten. Man kann auch Stadtsilhouette mit den beeindruckenden Docks bewundern. Spółka przewozowa pod nazwą "Fördetörn" oferuje rejsy do Fiordu Kilońskiego. Przepływa się nieopodal plaż, zalesionych i stromych wybrzeży. Można podziwiać też panoramę miasta z zachwycającymi dokami.

12 Das Opernhaus Kiel ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das ist ein großer farbenfroher Bau mit herrlichen Verzierungen. Der Saal der Oper ist bezaubernd und sehr gemütlich eingerichtet. Der Klang ist wunderbar und im ganzen Saal zu hören. Opera w Kilonii jest chronionym zabytkiem. To duży barwny gmach ze wspaniałymi ozdobami. Sala opery jest czarująca i urządzona bardzo przytulnie. Dźwięk jest wspaniale słyszalny w całym pomieszczeniu.

13 die Kunsthalle - hala wystawowa in drei großen Räumen - w trzech dużych pomieszczeniach wechseln - zmieniać bis heute - do dzisiaj die Tauchfahrt - nurkowanie der erfahrene Pilot - doświadczony pilot die Unterwasserwelt - świat podwodny aus einer neunen Perspektive - z nowej perspektywy erleben - przeżyć zu Fuß - piechotą der Klang - dźwięk Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

14 Der Himmel wird hier nicht nur aus der Sichtweise von der Erde gezeigt, sondern man kann sich auch auf eine virtuelle Reise in den Kosmos begeben. Niebo ukazane jest tutaj nie tylko z perspektywy ziemi lecz można też się udać w wirtualną podróż w kosmos. Mediendom befindet sich seit 2003 in der Fach- hochschule in Kiel und dient als ein Hörsaal. Am Abend verwandelt er sich in ein Digitales Theater. Das ist ein Planetarium mit dem modernsten Kosmos Simulator". Mediendom znajduje się od roku 2003 w Wyższej Szkole Zawodowej w Kilonii i służy jako sala wykładowa. Wieczorem zmienia się ona w dygitalny teatr. To planetarium z najnowocześniejszym symulatorem kosmosu.

15 Wer in Kiel einkaufen möchte findet alles auf einer Stelle, im Citti Park. Außerdem gibt es hier viele Restaurants nebeneinander, so dass kann man überlegen, ob man beispielsweise lieber asiatisch oder griechisch essen möchte. Zudem gibt es hier noch nette Cafés und leckeres Eis. Jeżeli ktoś chciałby zrobić zakupy w Kilonii znajdzie wszystko w jednym miejscu, w Citti Park. Poza tym jest tutaj wiele restauracji obok siebie, tak że można się zastanawiać, czy chce się np. zjeść potrawę azjatycką czy grecką. Do tego są jeszcze miłe kawiarenki i pyszne lody.

16 Direkt nebenan befinden sich an der Museumsbrücke drei Oldtimerschiffe, von dem Jahre 1905. Tuż obok, przy moście muzealnym znajdują trzy statki oldtimery z roku 1905. Direkt am Kieler Hafen ist das Schiffahrtsmuseum in einer ehemaligen Fischhalle untergebracht. Gezeigt werden Schiffsmodelle unterschiedlicher Zeiten, nautische Instrumente, Kapitänsbilder, Galionsfiguren und ein Modell des ersten deutschen U-Boots. Tuż przy porcie w Kilonii, w dawnej hali rybnej mieści się muzeum żeglugi. Prezentowane są modele statków z różnych okresów, sprzęt żeglarski, zdjęcia kapitanów, galiony jak również model pierwszej niemieckiej łodzi podwodnej.

17 Im Aquarium in Kiel gibt es sowohl Becken, die das Leben in Binnengewässern nachstellten, als auch Aquarien, die Nord- und Ostsee und das Mittelmeers imitierten. Besonderes Highlight ist ein Außenbecken mit reizvollen Seehunden. W akwarium w Kilonii są nie tylko zbiorniki, które odtwarzają życie w wodach śródlądowych ale także akwaria imitujące życie Morza Północnego, Bałtyckiego i Morza Śródziemnego. Szczególną atrakcją są baseny zewnętrzne z uroczymi fokami.

18 Es gibt hier ein Einkaufszentrum, ein Wellnessbad, ein Fitnessstudio und diverse gastronomische Betriebe. Jest tutaj centrum handlowe, spa, siłownia i różne zakłady gastronomiczne. Im Dezember 2004 hat die Kreuzfähre MS Color Fantasy den Betrieb zwischen Kiel und Oslo aufgenommen. Sie verbindet in ihr die Dimensionen eines Fährschiffes und einen Luxus des Kreuzfahrtschiffes. W grudniu 2004 roku prom wycieczkowy MS Color Fantasy rozpoczął kursy między Kilonią i Oslo. Łączy on w sobie wymiary promu i luksus statku wycieczkowego.

19 die Fachhochschule - Wyższa Szkoła Zawodowa sich verwandeln - zmieniać się aus der Sichtweise - z perspektywy die Erde - ziemia man kann sich begeben - można udać się alles auf einer Stelle - wszystko na jednym miejscu nebeneinander - obok siebie man kann überlegen - można zastanowić się ein leckeres Eis - pyszne lody in einer ehemaligen Fischhalle - w dawnej hali rybnej die Fähre - prom Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

20 Am Westufer der Kieler Förde gibt es einen Hochseilgarten. Er befindet sich direkt hinter dem Strand. Der riesige Spielplatz hat 5 bis 8 m Höhe. Eine Tour über den gesamten "Parcour" dauert ca. 2 Stunden. Na zachodnim brzegu Kilońskiego Fiordu jest park wspinaczkowy. Znajduje się on tuż za plażą. Ten duży plac rozrywki ma wysokość od 5 do 8 m. Trasa przez cały "Parcour" trwa ok. 2 godzin.

21 Kleiner Kiel und Bootshafen gehören zu den Freiräumen Kiels. Er ist ein Meeresarm und umschließt die Altstadt in einem Halbkreis. Der ehemals doppelt so große Kleine Kiel wurde verkleinert. Kleiner Kiel i przystań należą do wolnych przestrzeni Kilonii. Jest on odgałęzieniem morza i otacza starówkę półkolem. Dawny, dwa razy większy Kleiner Kiel, został zmniejszony. So entstand u.a. der Rathausplatz und der Park Möllingsruh. Tak powstał między innymi Plac Ratuszowy i park Möllingsruh So entstand u.a. der Rathausplatz und der Park Möllingsruh. Tak powstał między innymi Plac Ratuszowy i park Möllingsruh.

22 Der botanische Garten in Kiel gibt es seit dem Jahre 1668 aber seit dem Jahre 1884 befindet er sich auf seinen heutigen Platz. Die verschiedenen Kräuter und Pflanzen sowie ein alter Baumbestand machen, dass er ein beliebter Ausflugsort für Naturliebhaber ist. Ogród botaniczny w Kilonii istnieje od roku 1668 ale od roku 1884 znajduje się on na swoim obecnym miejscu. Różne zioła i rośliny jak również stary drzewostan sprawiają, że jest on ulubionym celem wycieczek dla miłośników przyrody.

23 Im Jahre 2003 wurde noch ein Saal herangebaut. Er ist aus Glas und man kann von außen hineinschauen. W roku 2004 została dobudowana jeszcze sala. Jest ona ze szkła i można zaglądać do niej z zewnątrz. Das Landeshaus von Kiel diente dem Marine-Militär als Akademie und wird heute vom Parlament genutzt. Es wurde im Jahre 1888 gebaut. Landeshaus z Kilonii służył jako akademia marynarki wojennej a do dnia dzisiejszego jest wykorzystywany przez parlament. Został zbudowany w roku 1888.

24 Die Fliederbeersuppe ist eine typische Spezialität Norddeutschlands. Es handelt sich um eine Fruchtsuppe aus dem Saft der Beeren des Schwarzen Holunders (die als "Fliederbeeren" bezeichnet werden). Sie wird heiß mit Grießklößchen oder mit Mehlklößchen gegessen. Fliederbeersuppe jest typową specjalnością północnych Niemiec. Chodzi o zupę owocową z soku jagód Schwarzen Holunder ( określanych jako"jagody" dzikiego bzu). Spożywa się ją na gorąco z pierożkami z kaszy mannej lub kluseczkami z mąki.

25 am Westufer - na zachodnim brzegu der Hochseilgarten - park wspinaczkowy hinter dem Strand - za plażą der riesige Spielplatz - duży plac rozrywki der Meeresarm - odgałęzienie morza in einem Halbkreis - półkolem er wurde verkleinert - on został zmniejszony die Mehlklößchen - kluseczki z mąki er wurde herangebaut - on został dobudowany hineinschauen - zaglądać do środka von außen - z zewnątrz Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google