Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Das Passiv- Strona bierna
Lekcja 29 Das Passiv- Strona bierna

3 Passiv składa się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego werden i Partizip II czyli trzeciej formy czasownika. Podmiot zamienia się rolą i miejscem z dopełnieniem. Nie jest on już sprawcą czynności lecz sam podlega działaniu.

4 Die Rose wird gezüchtet. Róża jest uprawiana.
Ich schreibe den Brief. Ja piszę list. Der Brief wird von mir geschrieben. List jest przeze mnie pisany. Du züchtest die Rosen.- Ty uprawiasz róże. Die Rosen werden von dir gezüchtet. Róże są przez ciebie uprawiane. Er liest die Zeitung. Ojciec czyta gazetę. Die Zeitung wird von ihm gelesen. Gazeta jest przez niego czytana. Die Rose wird gezüchtet. Róża jest uprawiana.

5 Präsens- Czas teraźniejszy
1. ich werde gefragt- ja jestem pytany/a 2. du wirst gefragt- ty jesteś pytany/a 3. er, sie, es wird gefragt- on jest pytany/a/e 1. wir werden gefragt- my jesteśmy pytani 2. ihr werdet gefragt- wy jesteście pytani 3. sie/Sie werden gefragt- oni są pytani

6 Die Enten werden gefüttert. Kaczki są karmione.
Wir füttern die Enten. My karmimy kaczki. Die Enten werden von uns gefüttert. Kaczki są przez nas karmione. Ihr kauft das Brot. Wy kupujecie chleb. Das Brot wird von euch gekauft. Chleb jest kupowany przez was. Sie holen die Flaschen. Oni przynoszą butelki. Die Flaschen werden von ihnen geholt. Butelki są przez nich przynoszone. Die Enten werden gefüttert. Kaczki są karmione.

7 1. ich werde untersucht- ja jestem badany/a 2
1. ich werde untersucht- ja jestem badany/a 2. du wirst untersucht- ty jesteś badany/a 3. er, sie, es wird untersucht- on jest badany/a/e 1. wir werden untersucht- my jesteśmy badani 2. ihr werdet untesucht- wy jesteście badani 3. sie/ werden untersucht- oni są badani

8 Er wird geweckt. On jest budzony.
Der Hörer wird abgehoben. Słuchawka zostaje podniesiona. Die Tür wird geöffnet. Drzwi są otwierane. Die Hände werden vor dem Essen gewaschen. Ręce są myte przed jedzeniem. Die Zähne werden am Morgen und am Abend geputzt. Zęby są czyszczone rano i wieczorem. Die Regenmäntel werden im Frühling und im Herbst getragen. Płaszcze przeciwdeszczowe są noszone wiosną i jesienią. Er wird geweckt. On jest budzony.

9 Imperfekt- Czas przeszły niedokonany
1. ich wurde gesehen- ja byłem widziany/a 2. du wurdest gesehen- ty byłeś widziany/a 3. er/sie/es wurde gesehen- on był widziany/a/e 1. wir wurden gesehen- my byliśmy widziani/e 2. ihr wurdet gesehen-wy byliście widziani/e 3. sie/Sie wurden gesehen- oni byli widziani/e

10 Das Zimmer wurde renoviert. Pokój został odremontowany
Das Zimmer wurde renoviert. Pokój został odremontowany. Das Haar wurde mit dem Kamm gekämmt. Włosy zostały uczesane grzebieniem. Die Tür wurde laut zugemacht. Drzwi zostały głośno zamknięte. Die Papiere wurden aufgerissen. Papiery zostały podarte. Wir wurden von dem Onkel eingeladen. Zostaliśmy zaproszeni przez wujka. Das Schloss wurde von uns schon besucht. Zamek został już przez nas zwiedzony.

11 Gestern wurde ich gründlich gewaschen. Wczoraj zostałem dokładnie umyty.
1. ich wurde gewaschen 2. du wurdest gewaschen 3. er, sie, es wurde gewaschen 1. wir wurden gewaschen 2. ihr wurdet gewaschen 3. sie/Sie wurden gewaschen

12 Hier wurde viel gespart. Tutaj dużo zaoszczędzono.
Die Teller wurden vom Tisch genommen. Talerze zostały zabrane ze stołu. Die Suppe wurde gekocht. Zupa została ugotowana. Das Haus wurde gebaut. Dom został zbudowany. Gestern wurde viel getanzt. Wczoraj wiele tańczono. Dein Name wurde falsch geschrieben. Twoje nazwisko zostało źle napisane. Der Kuchen wurde gebacken. Ciasto zostało upieczone. Hier wurde viel gespart. Tutaj dużo zaoszczędzono.

13 Do Partizip Perfekt na końcu zdania dodajemy worden.
Perfekt –Czas przeszły dokonany Do Partizip Perfekt na końcu zdania dodajemy worden. Du bist gestern vom Lehrer gefragt worden. Ty byłeś wczoraj pytany przez nauczyciela. 1. ich bin gefragt worden 2. du bist gefragt worden 3. er, sie, es ist gefragt worden 1. wir sind gefragt worden 2. ihr seid gefragt worden 3. sie/Sie sind gefragt worden

14 Das Kind ist verkleidet worden. Dziecko zostało przebrane.
Das Konzert ist abgesagt worden. Koncert został odwołany. Die Waren sind bestellt worden. Towary zostały zamówione. Sind Sie gut bedient worden? Czy został pan dobrze obsłużony? Der Tisch am Fenster ist frei gemacht worden. Stolik przy oknie został zwolniony. Das Kind ist verkleidet worden. Dziecko zostało przebrane. Die Milch ist getrunken worden. Mleko zostało wypite.

15 Er ist vom Arzt untersucht worden. On został zbadany przez lekarza.
1. ich bin untersucht worden 2. du bist untersucht worden 3. er, sie, es ist untersucht worden 1. wir sind untersucht worden 2. ihr seid untersucht worden 3. sie/Sie sind untersucht worden

16 Hier ist getanzt worden. Tutaj tańczono.
Die Briefe sind von dem Briefträger ausgetragen worden. Listy zostały rozniesione przez listonosza. In diesem Lokal sind die Gäste schnell bedient worden. W tym lokalu byli goście szybko obsługiwani. An der Grenze sind die Fahrgäste schnell abgefertigt worden. Na granicy podróżni zostali szybko odprawieni. Hier ist getanzt worden. Tutaj tańczono.

17 Do Partizip Perfekt na końcu zdania dodajemy werden.
Futur- Czas przyszły Do Partizip Perfekt na końcu zdania dodajemy werden. Wir werden bald gefragt werden. Będziemy wnet pytani. 1. ich werde gefragt werden 2. du wirst gefragt werden 3. er, sie, es wird gefragt werden 1. wir werden gefragt werden 2. ihr werdet gefragt werden 3. sie/Sie werden gefragt werden

18 Die Äpfel werden bald gepflückt werden. Jabłka zostaną wnet zerwane.
Der Tisch wird zum Mittagessen gedeckt werden. Stół zostanie nakryty do obiadu. Das vernichtete Haus wird aufgebaut werden. Zniszczony dom zostanie odbudowany. Der Bekannte wird meiner Familie vorgestellt werden. Znajomy zostanie przedstawiony mojej rodzinie. Die Hausaufaben werden vom Schüler gemacht werden. Lekcje zostaną odrobione przez ucznia. Die Äpfel werden bald gepflückt werden. Jabłka zostaną wnet zerwane.

19 Ich soll untersucht werden. Ja powinienem zostać zbadany.
Passiv + Modalverb Strona bierna + Czasownik modalny Ich soll untersucht werden. Ja powinienem zostać zbadany. 1. ich soll untersucht werden 2. du sollst untersucht werden 3. er, sie, es soll untersucht werden 1. wir sollen untersucht werden 2. ihr sollt untersucht werden 3. sie/Sie sollen untersucht werden

20 Alle Kinder müssen geliebt werden. Wszystkie dzieci muszą być kochane.
Auf diesem Platz soll das Kaufhaus errichtet werden. W tym miejscu powinien zostać zbudowany dom handlowy. Der Kranke soll in das Krankenhaus gebracht werden. Chory powinien zostać zawieziony do szpitala. Vor dem Haus sollen die Blumen gepflanzt werden. Przed domem powinny zostać posadzone kwiaty. Das Kind soll gelobt werden. Dziecko powinno być chwalone.

21 Das Problem mußte gelöst werden. Problem musiał zostać rozwiązany.
Das Party mußte nach einer Stunde unterbrochen werden. Impreza musiała zostać przerwana po godzinie. Das Brot konnte gestern gekauft werden. Chleb mógł zostać wczoraj kupiony. Das Bild mußte verkauft werden .Obraz musiał zostać sprzedany. Das Spiel konnte nicht vorgesetzt werden. Gra nie mogła być kontynuowana. Das Problem mußte gelöst werden. Problem musiał zostać rozwiązany.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google