Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Raubtiere.  Drapieżniki.

3 Die Leoparden leben in unübersichtlichem Gelände in Höhlen oder auf Bäumen. Man kann sie in ganz Afrika, in Arabien und Asien finden. Die Leoparden jagen mit Vorliebe die Haustiere. Menschen werden nur extrem selten angegriffen. Lamparty żyją w bardzo trudnym terenie - w pieczarach lub na drzewach. Można spotkać je w całej Afryce, Arabii oraz Azji. Lamparty chętnie polują na zwierzęta domowe. Ludzi atakują bardzo rzadko. Sie sind typische Ansitzjäger. Sie wählen sich ein Versteck, von welchem sie die Umgebung gut überblicken können. To typowi myśliwi z ukrycia. Wybierają sobie kryjówkę, z której mogą dobrze penetrować otoczenie.

4 Malaienbären sind nachtaktiv, tagsüber schlafen sie in den Bäumen, rund 2 bis 7 Meter über dem Erdboden. Sie brechen oder verbiegen Äste, um daraus ein Nest oder eine Aussichtsplattform zu errichten. Sie verzehren gern kleine Nagetiere, Vögel und Echsen. Niedźwiedzie malajskie są aktywne w nocy, w ciągu dnia śpią w drzewach, ok m nad ziemią. Łamią lub zginają gałęzie, aby zbudować z nich gniazdo lub platformę widokową. Lubią zjadać małe gryzonie, ptaki oraz jaszczurki. Mit ihren Krallen reißen sie die Baumrinde herab, um an Bienen und andere baumbewohnende Tiere zu gelangen. Pazurami zdzierają korę, aby dostać się do pszczół i innych mieszkańców drzewa.

5 Der Waschbär stammt aus Nordamerika
Der Waschbär stammt aus Nordamerika. Er findet seine Nahrung oft im Wasser. Wenn er sie mit seinen Pfoten hält, sieht es aus, als ob er die Nahrung "wäscht". Daher kommt sein Name. Szop pracz pochodzi z Ameryki północnej. Często znajduje swoje pożywienie w wodzie. Kiedy trzyma je w swoich łapkach, wygląda tak, jakby to pożywienie "prał". Stąd bierze się jego nazwa. Für die Nacht suchen die Waschbären Schutz auf Dachböden oder unter Holzstapeln. Na noc szukają szopy pracze schronienia na strychach lub pod stosami drewna.

6 Die Fellfärbung der Nasenbären variiert von rötlichbraun bis grau
Die Fellfärbung der Nasenbären variiert von rötlichbraun bis grau. Diese Tiere leben in nahezu ganz Südamerika. Sie ernähren sich von Insekten, Spinnen, Skorpionen und kleinen Wirbeltieren. Umaszczenie ostronosów jest od czerwonawo brązowego do szarego. Zwierzęta te zamieszkują niemal całą Amerykę Południową. Żywią się owadami, pająkami oraz małymi kręgowcami. Nach einer rund 77 Tage langen Tragzeit bringt das Weibchen drei bis sieben Jungtiere zur Welt. Po ok. 77 dniach ciąży samica rodzi młodych.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Leopard - lampard sie leben in Höhlen - mieszkają w pieczarach jagen - polować mit Vorliebe - z upodobaniem die Haustiere - zwierzęta domowe sie werden angegriffen -są atakowani die Umgebung - otoczenie überblicken - penetrować nachtaktiv - aktywny w nocy sie brechen die Äste - łamią gałęzie kleine Nagetiere - małe gryzonie

8 Der Rotfuchs tritt in Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien auf. Der Rotfuchsbau wurde nicht von ihm selbst gegraben sondern von einem Dachs oder Kaninchen übernommen. Seine Jungtiere öffnen ihre Augen erst nach 14 Tagen. Der Geruchssinn des Fuchses ist 400-mal besser, als jener des Menschen. Lis rudy występuje w Europie, Azji, Afryce oraz Australii. Nora lisa nie jest przez niego samego wykopana lecz przejęta po borsuku lub króliku. Jego młode otwierają oczy dopiero po 14 dniach. Zmysł węchu lisa jest 400 razy lepszy niż człowieka. Vögel oder andere Kleintiere fängt der Fuchs, indem er sich tot stellt und sich dann die Aasfresser schnappt. Ptaki i inne małe zwierzęta łapie lis udając martwego a następnie chwytając padlinożercę.

9 Die Eisbären sind meist Einzelgänger oder in kleinen Gruppen anzutreffen. Sie legen etwa 70 Kilometer pro Tag zurück. Sie wiegen zwischen Kilogramm. Eine Besonderheit des Eisbären ist die Zunge, diese ist graublau. Die „weißen" Haare haben in Wirklichkeit keine Farbe. Niedźwiedzie polarne występują zwykle pojedynczo lub w małych grupach. Dziennie przemierzają ok. 70 km. Ważą kg. szczególną cechą niedźwiedzia polarnego jest język, szaro - niebieski. "Biała" sierść w rzeczywistości jest bezbarwna. Auf seiner Speisekarte stehen: Fische, Wale und die Robben. W jego menu znajdują się ryby, wieloryby oraz foki.

10 Das Hermelin besiedelt den nördlichen Bereich von Europa, Asien und Nordamerika. Die Hermeline bewohnen das Bergland bis in Höhen über Meter. Sie ernähren sich von den kleinen Tieren wie: Mäusen, Kaninchen. Die Vögel, Lurche, Reptilien, Fische werden auch oft verzehrt. Gronostaj zasiedla północny rejon Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Gronostaje zamieszkują góry do wys.ponad 3 tys. m. Żywią się małymi zwierzętami takimi jak: myszy, króliki. Ptaki, płazy, gady oraz ryby są też często spożywane. Sie sind nützliche Tiere, da sie die Bestände an Mäusen und Ratten niedrig halten. Są pożytecznymi zwierzętami ponieważ utrzymują niską liczebność myszy oraz szczurów.

11 Mit ihrem etwas unheimlich klingenden Lachen wirken Hyänen nicht sympathisch. Sie faszinieren aber durch ihr interessantes Verhalten im Rudel. Sie leben in Höhlen welche sie von anderen Tieren übernehmen. Hyänen sind erfolgreiche Jäger. Przez swój nieco złowieszczo brzmiący śmiech hieny wydają się być mało sympatyczne. Są jednak one fascynujące dzięki ich ciekawemu zachowaniu w stadzie. Mieszkają w jaskiniach, które przejmują od innych zwierząt. Hieny są dobrymi myśliwymi. Die Löwen „übernehmen“ oft die Beute der Hyänen. Sie müssen dann in großem Abstand auf die Reste warten. Lwy "przejmują" często łupy hien. Muszą one wtedy czekać w dużej odległości na resztki.

12 Der Löwe ein Symbol für Macht und Herrschaft
Der Löwe ein Symbol für Macht und Herrschaft. Den unter dem Sternzeichen „Löwe“ geborenen Menschen wird Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen zugeschrieben. Die Löwen lieben die offenen Weiten der Grassteppen. Hier können sie Büffel, Zebras, und Antilopen leicht jagen. Lew jest symbolem władzy i panowania. Ludziom urodzonym pod znakiem lwa przypisuje się pewność siebie oraz asertywność. Lwy lubią otwarte przestrzenie stepów trawiastych. Mogą tutaj łatwo upolować bawoły, zebry oraz antylopy. Die Löwen jagen oft in Gruppen. Das Opfer wird dann eingekreist. Lwy polują często w grupach. Ofiara jest wtedy otaczana kołem.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Erdboden - grunt, ziemia der Waschbär - szop pracz die Nahrung - pożywienie die Fellfärbung - umaszczenie die Spinne - pająk der Rotfuchs - lis rudy das Kaninchen - królik der Geruchssinn - zmysł węchu die Besonderheit - osobliwość das Hermelin - gronostaj die Beute - łupy

14 Die Otter können bis zu 120 cm lang werden, davon entfallen cm auf den kräftigen und völlig behaarten Schwanz. Sie ernähren sich recht vielseitig. Neben Fischen und Fröschen erbeuten sie auch Krebse, Schermäuse und Wasservögel. Ein Otter braucht täglich etwa Gramm Nahrung. Wydry mogą osiągać do 120 cm dł. z czego cm przypada na potężny i całkowicie owłosiony ogon. Odżywiają się w sposób urozmaicony. Obok ryb i żab polują również na raki, nornice oraz ptaki wodne. Wydra potrzebuje ok g pożywienia dziennie. Nur bei großem Hunger frisst der Otter seine Beute im Wasser, normalerweise nimmt er sein Mahl am Ufer ein. Tylko w czasie wielkiego głodu wydra zjada swoją zdobycz w wodzie, zazwyczaj spożywa posiłki na brzegu.

15 Der Vielfraß ist ein Bewohner der nördlichen Tundra und Taiga
Der Vielfraß ist ein Bewohner der nördlichen Tundra und Taiga. Er ist ein sehr ausdauernder Läufer der leicht mehr als 50 Kilometer läuft. Er bewegt sich in kleinen Sprüngen bzw. Schritten vorwärts, die bei Schnee sehr schnell werden können. Rosomak jest mieszkańcem północnej tundry oraz tajgi. Jest wytrwałym biegaczem, który łatwo przebiegnie ponad 50 km. Porusza się małymi skokami lub kroczkami, które mogą być bardzo szybkie na śniegu. Er ernährt sich von verletzten Tieren und Jungtieren und von brütenden Vögel. Żywi się rannymi i młodymi zwierzętami oraz zakładającymi gniazda ptakami.

16 Der Luchs kommt aus dem Griechischen Wort Lynx was bedeutet leuchten
Der Luchs kommt aus dem Griechischen Wort Lynx was bedeutet leuchten. Das ist mit den leuchtenden Augen des Luchs verbunden. Ein Luchs lässt sich an den etwa vier Zentimeter langen "Pinseln" auf seinen Ohren und an dem kurzen Schwanz mit schwarzer Spitze erkennen. Ryś pochodzi z greckiego słowa Lynx co oznacza świecić. Jest to związane ze świecącymi oczami rysia. Rysia można poznać po "pędzelkach" na uszach o dł. ok. 4 cm oraz po krótkim ogonie z czarną końcówką. Die Pinsel auf den Ohren dienen dem Luchs als eine Antenne - mit ihrer Hilfe kann er feststellen, wo ein Geräusch herkommt. Pędzelki na uszach służą rysiowi jako antena, za pomocą której może on określić, skąd pochodzi dźwięk.

17 Den Iltis kann man auf Wiesen, Feldern und in den Wäldern sehen
Den Iltis kann man auf Wiesen, Feldern und in den Wäldern sehen. Er wohnt in Höhen bis Meter. Er lebt oft in der Nähe des Menschen. Seine Jagdgebiete sind Teiche und Seen bzw. deren Ufer. Der Iltis beschnüffelt alles auf der Suche nach Nahrung. Er schwimmt und taucht hervorragend. Tchórza można zobaczyć na łąkach, polach oraz w lasach. Mieszka na wysokości do 2 tys. m. Często żyje w pobliżu człowieka. Jego łowiskiem są stawy oraz jeziora i ich brzegi. Tchórz wszystko obwąchuje w poszukiwaniu pożywienia. Świetnie pływa i nurkuje. Sobald die Iltisse einen interessanten Geruch spüren, folgen sie der Duftspur. Kiedy tylko tchórze poczują ciekawy zapach podążają za tym tropem.

18 Die Goldschakale leben in den Familiengruppen
Die Goldschakale leben in den Familiengruppen. Das Alphapärchen lebt in monogamer Einehe, die ein Leben lang hält. Auf die Jagd gehen sie einzelgängerisch oder im Rudel. Die Beute wird dann mit allen Mitgliedern einer Familie geteilt. Szakale złociste żyją w rodzinnych grupach. Para alfa żyje w monogamicznym związku, który trwa przez całe życie. Na polowanie wyruszają pojedynczo lub w stadzie. Łup dzielony jest wtedy ze wszystkimi członkami rodziny. Die Goldschakale folgen auch größeren Raubtieren, um die Reste ihrer Mahlzeit auszunutzen. Szakale złociste podążają też za dużymi drapieżnikami, aby skorzystać z resztek ich posiłku.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Löwe - lew die offenen Weiten - otwarte przestrzenie behaart - owłosiony am Ufer - na brzegu der Otter - wydra der Vielfraß - rosomak verletzt - ranny der Luchs - ryś leuchten - świecić die Pinsel - pędzelki er kann feststellen - może stwierdzić

20 Servale bewohnen verschiedene Typen von Grasland
Servale bewohnen verschiedene Typen von Grasland. Ihr Vorkommen ist an das Vorhandensein von Wasser und einer Vegetation gebunden. Sie leben in Afrika. Ihre Aktivität ist häufig durch die Anwesenheit von Menschen und durch das Verhalten der Beutetiere beeinflusst. Serwale zamieszkują różne rodzaje użytków zielonych. Ich występowanie związane jest z obecnością wody i roślinności. Żyją w Afryce.Ich aktywność jest często uwarunkowana obecnością ludzi oraz zachowaniem ofiar. Servale meiden den Kontakt mit Hyänen. Sie fliehen vor ihnen mit einer Serie weiter Sprünge. Serwale unikają kontaktu z hienami. Uciekają przed nimi serią długich skoków.

21 Wölfe leben in Rudeln. Sie jagen auch gemeinsam
Wölfe leben in Rudeln. Sie jagen auch gemeinsam. Sie helfen sich gegenseitig und so können sie auch eine große Beute fangen. Sie sind sehr schnell und ausdauernd. Wilki żyją w stadach. Polują też wspólnie. Pomagają sobie wzajemnie, tak że mogą schwytać nawet większą zdobycz. Są bardzo szybkie i wytrzymałe. Die Wölfe können ohne Pause bis zu 200 km an einem Tag laufen. Wilki potrafią bez przerwy w ciągu dnia przebiec do 200 km.

22 Die größte und kräftigste aller Großkatzen ist der Tiger: Männchen werden bis zu 300kg schwer. Beide Geschlechter sehen gleich aus, doch die Männchen haben längere und auffälligere Backenbärte. Największym i najpotężniejszym z wszystkich wielkich kotów jest tygrys: samiec może nawet ważyć do 300 kg. Osobniki obu płci wyglądają tak samo, jednak samce mają dłuższe i bardziej widoczne wąsy. Sie jagen nachts. Sie sind Meister im Anschleichen: Trotz ihrer Größe bleiben sie unbemerkt. Polują nocą. Są mistrzami skradania się: pomimo wielkości pozostają niezauważalne.

23 Der Baummarder jagt Kleinsäuger ( wie z. B. Eichhörnchen) und Waldvögel. Baummarder sind tag- und nachtaktive Tiere. Sind sie nachts unterwegs, hilft ihnen ihr guter Geruchssinn. Dann jagen sie Vögel in den Nestern. Kuna leśna poluje na małe ssaki ( jak np. wiewiórki) oraz ptaki leśne. Kuny leśnie to zwierzęta dzienne i nocne. W nocnych wędrówkach pomaga im doskonały węch. Polują wtedy na ptaki w gniazdach. Seine Beute verzehrt der Baummarder nicht sofort, sondern trägt sie zunächst am Baum. Swoje łupy kuna leśna nie zjada natychmiast, lecz zanosi je najpierw na drzewo.

24 Den Gepard kann man im Afrika, sowie in Asien finden
Den Gepard kann man im Afrika, sowie in Asien finden. Er hat viel Ähnlichkeit mit dem Hund (Körperbau, Sohlen). Schon im alten Ägypten wurden Geparden ähnlich wie Jagdhunde ausgebildet und auf die Jagd genommen. Der Gepard jagt die Tiere, die nicht schwerer sind, als er selbst, wie z.B. Gazellen. Geparda można spotkać w Afryce oraz w Azji. Ma on wiele podobieństwa z psem (budowa ciała, stopy). Już w starożytnym Egipcie gepardy były szkolone jak psy i zabierane na polowanie. Gepard poluje na zwierzęta, które nie są cięższe od niego, jak np. gazele. Er frisst zunächst Herz und Nieren. Das Fleisch kommt am Ende der Mahlzeit. Najpierw zjada serce i nerki. Na koniec posiłku zostawia mięso.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Iltis - tchórz das Jagdgebiet - łowisko der Teich - staw beschnüffeln - obwąchiwać auf der Suche - w poszukiwaniu der Geruch - zapach spüren - odczuwać ein Leben lang - przez całe życie im Rudel - w stadzie er wird geteilt - jest dzielony der Baummarder - kuna leśna


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google