Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Deklination der Substantive.
Lekcja 33 Die Deklination der Substantive. Odmiana rzeczowników.

3 kein (żaden), keine (żadna), kein (żadne).
W języku niemieckim odmieniają się głównie rodzajniki określone : der (on), die (ona), das (ono) lub nieokreślone : ein (jakiś), eine (jakaś), ein (jakieś) jeżeli nie wiemy nic o wyrazie występującym w zdaniu. Rodzajnik nieokreślony nie ma liczby mnogiej. Jeżeli występuje rodzajnik nieokreślony zaprzeczeniem jego jest: kein (żaden), keine (żadna), kein (żadne).

4 Die starke Deklination. Deklinacja mocna.
Cechą charakterystyczną dla tej odmiany jest końcówka -(e)s w drugim przypadku w rodzaju męskim lub nijakim i końcówka - (e)n w trzeciej osobie liczby mnogiej.

5 Er ist der Langschläfer. On jest śpiochem.
1. Nominativ (mianownik) der Schüler, ein Schüler, kein Schüler 2. Genitiv (dopełniacz) des Schülers, eines Schülers, keines Schülers 3. Dativ ( celownik) dem Schüler, einem Schüler, keinem Schüler 4. Akkusativ (biernik) den Schüler, einen Schüler, keinen Schüler Ein Mann geht hinter uns. Kennst du ihn? Jakiś mężczyzna idzie za nami. Czy znasz go? Wir sehen heute den Film im Kino. My oglądamy dzisiaj film w kinie. Ich habe keinen Hunger. Nie jestem głodna. Er ist der Langschläfer. On jest śpiochem.

6 Die Tochter ist sehr froh. Córka jest bardzo zadowolona.
1. Nominativ (mianownik) die Tochter, eine Tochter, keine Tochter 2. Genitiv (dopełniacz) der Tochter, einer Tochter, keiner Tochter 3. Dativ ( celownik) der Tochter, einer Tochter, keiner Tochter 4. Akkusativ (biernik) die Tochter, eine Tochter, keine Tochter Er hat keine Macht in der Stadt. On nie ma żadnej władzy w mieście. Gibt es hier in der Nähe eine Bank? Czy jest tutaj gdzieś w pobliżu jakaś ławka? Sie hat Angst vor der Kuh. Ona boi się krowy. Die Tochter ist sehr froh. Córka jest bardzo zadowolona.

7 Das Auto passt ihr genau. To auto dokładnie jej pasuje.
1. Nominativ (mianownik) das Jahr, ein Jahr, kein Jahr 2. Genitiv (dopełniacz) des Jahres, eines Jahres, keines Jahres 3. Dativ ( celownik) dem Jahr, einem Jahr, keinem Jahr 4. Akkusativ (biernik) das Jahr, ein Jahr, kein Jahr Was für ein Haus ist gleich um die Ecke? Co to za dom jest tuż za rogiem? Kennst du jemanden auf dem Foto? Czy znasz kogoś na tym zdjęciu? Ich habe kein Radio in dem Handy. Nie mam radia w telefonie komórkowym. Das Auto passt ihr genau. To auto dokładnie jej pasuje.

8 Die Bäume sind noch grün. Drzewa są jeszcze zielone.
Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) die Schüler, die Töchter, die Jahre 2. Genitiv (dopełniacz) der Schüler, der Töchter, der Jahre 3. Dativ ( celownik) den Schülern, den Töchtern, den Jahren 4. Akkusativ (biernik) die Schüler , die Töchter, die Jahre Wohin hast du die Töpfe gestellt? Gdzie położyłaś garnki?  Bist du schon mit den Hunden spazierengegangen? Czy wychodziłeś już z psami na spacer? Ich mag die großen Städte. Lubię duże miasta. Die Bäume sind noch grün. Drzewa są jeszcze zielone.

9 Das sind doch keine Früchte. Przecież to nie są owoce.
Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) keine Schüler, keine Töchter, keine Jahre 2. Genitiv (dopełniacz) keiner Schüler, keiner Töchter, keiner Jahre 3. Dativ ( celownik) keinen Schülern, keinen Töchtern, keinen Jahren 4. Akkusativ (biernik) keine Schüler , keine Töchter, keine Jahre Haben Sie keine Kinder? Czy nie ma pani dzieci? Ich habe noch keine Pläne für die Zukunft. Nie mam jeszcze planów na przyszłość. Hast du keine Hemde mehr in dem Schrank? Czy nie masz już koszuli w szafie? Das sind doch keine Früchte. Przecież to nie są owoce.

10 Die Schwache Deklination. Deklinacja słaba.
Cechą charakterystyczną tej odmiany jest końcówka -n lub -en w liczbie mnogiej a w rodzaju męskim również w liczbie pojedynczej za wyjątkiem mianownika. W ten sposób odmieniają się tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego.

11 Der Junge ist schläfrig. Chłopak jest senny.
1. Nominativ (mianownik) der Herr, ein Herr, kein Herr 2. Genitiv (dopełniacz) des Herrn, eines Herrn, keines Herrn 3. Dativ ( celownik) dem Herrn, einem Herrn, keinem Herrn 4. Akkusativ (biernik) den Herrn, einen Herrn, keinen Herrn Die Krankenschwester hilft dem Patienten. Pielęgniarka pomaga pacjentowi. Er wartet auf den Nachbarn auf der Treppe. On czeka na sąsiada na schodach. Ist das Hut des Herrn? Czy to jest kapelusz tego pana? Der Junge ist schläfrig. Chłopak jest senny.

12 Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) keine Schulen, keine Herren 2. Genitiv (dopełniacz) keiner Schulen, keiner Herren 3. Dativ ( celownik) keinen Schulen, keinen Herren 4. Akkusativ (biernik) keine Schulen , keine Herren Fühlen sich gut die Löwen in diesem Zoo? Czy w tym ogrodzie zoologicznym dobrze czują się lwy? Es gibt fast keine Grenzen zwischen Polen und Deutschland. Nie ma już prawie granic między Polską i Niemcami. Hier leben schon keine Bären mehr. Tutaj nie mieszkają już niedźwiedzie.

13 Auf dem Teich wächst eine Seerose. Na stawie rośnie nenufar.
1. Nominativ (mianownik) die Schule, eine Schule, keine Schule 2. Genitiv (dopełniacz) der Schule, einer Schule, keiner Schule 3. Dativ ( celownik) der Schule, einer Schule, keiner Schule 4. Akkusativ (biernik) die Schule, eine Schule, keine Schule Ich habe noch keine Bluse für den heutigen Abend. Nie mam jeszcze bluzki na dzisiejszy wieczór. Du hast mir noch keine Antwort gegeben. Nie udzieliłeś mi jeszcze odpowiedzi. Was für eine Tasche liegt auf dem Stuhl? Co to za torba leży na krześle? Auf dem Teich wächst eine Seerose. Na stawie rośnie nenufar.

14 Die Blumen duften so schön. Te kwiaty pachną tak pięknie.
Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) die Schulen, die Herren 2. Genitiv (dopełniacz) der Schulen, der Herren 3. Dativ ( celownik) den Schulen, den Herren 4. Akkusativ (biernik) die Schulen, die Herren Kennst du gut die beiden Herren ? Czy dobrze znasz tych obu panów? Hast du heute im Büro den Kollegen gesehen? Czy widziałeś dzisiaj w biurze kolegów? Die Studenten üben die Aussprache. Studenci ćwiczą wymowę. Die Blumen duften so schön. Te kwiaty pachną tak pięknie.

15 Die gemischte/unregelmäßige Deklination
Die gemischte/unregelmäßige Deklination. Deklinacja mieszana/nieregularna. Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. W dopełniaczu liczby pojedynczej otrzymują one końcówkę odmiany mocnej -(e)s a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej -(e)n.

16 In der Nähe des Sees sind die Berge. W pobliżu jeziora są góry.
1. Nominativ (mianownik) der Doktor, ein Doktor, kein Doktor 2. Genitiv (dopełniacz) des Doktors, eines Doktors, keines Doktors 3. Dativ ( celownik) dem Doktor, einem Doktor, keinem Doktor 4. Akkusativ (biernik) den Doktor, einen Doktor, keinen Doktor Ist das die Jacke des Vetters? Czy to jest kurtka kuzyna? Wem gehört das Buch hier? Dem Studenten? Nein das ist das Buch des Professors. Do kogo należy ta książka tutaj? Czy do studenta? Nie to jest książka profesora. Das ist das Zimmer des Rektors. To pokój rektora. In der Nähe des Sees sind die Berge. W pobliżu jeziora są góry.

17 Kennt ihr die Größe des Hemdes? Czy znacie rozmiar tej koszuli?
1. Nominativ (mianownik) das Auge, ein Auge, kein Auge 2. Genitiv (dopełniacz) des Auges, eines Auges, keines Auges 3. Dativ ( celownik) dem Auge, einem Auge, keinem Auge 4. Akkusativ (biernik) das Auge, ein Auge, kein Auge In der Nähe des Stadions ist ein neuer Parkplatz. Niedaleko stadionu jest nowy parking. Ich habe kein Interesse für Ihr Angebot. Nie jestem zainteresowany pańską ofertą. Ist das schon das Ende der Straße? Czy to już koniec ulicy? Kennt ihr die Größe des Hemdes? Czy znacie rozmiar tej koszuli?

18 Schau mir in die Augen! Popatrz mi w oczy!
Plural- Liczba mnoga 1. Nominativ (mianownik) die Doktoren, die Augen 2. Genitiv (dopełniacz) der Doktoren, der Augen 3. Dativ ( celownik) den Doktoren, den Augen 4. Akkusativ (biernik) die Doktoren, die Augen Kennst du die Museen in Paris? Czy znasz muzea w Paryżu? Hast du schon lange die Schmerzen? Czy długo już masz bóle? Er ist bis die beiden Ohren verliebt. On jest zakochany po uszy. Schau mir in die Augen! Popatrz mi w oczy!

19 Die Rektion der Substantive. Rekcja rzeczowników.
Niektóre rzeczowniki wymagają przyimków aby połączyć się z innym rzeczownikiem lub zaimkiem. die Abhängigkeit von - zależność od die Kritik an - krytyka czegoś das Bedürfnis nach - potrzeba czegoś der Antrag auf - wniosek o die Diskusion über - dyskusja o

20 Er hat Angst vor der Erkältung. On boi się przeziębienia.
Die Nachfrage nach den Luxusartikeln steigt immer. Popyt na luksusowe artykuły ciągle rośnie. Ich habe für dich die Pralinen als Dank für die Hilfe. Mam dla ciebie czekoladki w podziękowaniu za pomoc. Der Abschied von meiner Freundin fiel mir schwer. Pożegnanie z moją przyjaciółką było dla mnie trudne. Er hat Angst vor der Erkältung. On boi się przeziębienia.

21 Schon der Gedanke an die lange Reise macht mir nervös
Schon der Gedanke an die lange Reise macht mir nervös. Już sama myśl o długiej podróży działa mi na nerwy. Deine Einladung zu dem Kaffee finde ich nett. Twoje zaproszenie na kawę uważam za miłe. Hast du heute Lust auf einen Spaziergang mit mir? Czy dzisiaj masz chęć na spacer ze mną? Komm mit mir in die Konditorei! Ich habe Appetit auf die Süßigkeiten. Chodź ze mną do cukierni!Mam apetyt na słodycze.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google