Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Wegbeschreibung Opisywanie drogi Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja ma na celu:
- zapoznać nas ze słownictwem związanym z opisywaniem drogi, - zapoznać nas z nazwami budynków oraz miejsc w mieście, do których chcieli byśmy dotrzeć, - nauczyć nas mówić, jak dojść do wybranego celu, - nauczyć nas odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące wskazania drogi. A więc do dzieła!

4 Nach rechts? Nach links? Geradeaus?
W lewo? W prawo? Do przodu? - Entschuldigung Sie bitte! Wie komme ich zum Hauptbahnhof? - Przepraszam Pana bardzo! Jak dojdę do dworca głównego? - Gehen Sie bitte hier die Alexanderstraße entlang. Dann die Kleinstraße bis zum Rathaus. Gehen Sie dann nach lniks. Nein nein, nach rechts! Enstschuldigung Sie bitte, dennoch nach links! Oder geradeaus? Ich weiß schon nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht von hier. - Proszę iść tutaj wzdłuż ulicy Alexandra. Potem ulicą małą aż do ratusza. Potem niech Pan pójdzie w lewo. Nie, nie, w prawo. Przepraszam Pana, jednak w lewo. Albo prosto? Już nie wiem. Muszę powiedzieć, że nie jestem stąd. - Ok, also ich nehme ein Taxi... - Ok, więc wezmę taksówkę...

5 Wortschatz Słownictwo
Entschuldigung Sie bitte! - przepraszam Pana / Panią Wie komme ich zu... - jak dojdę do... Wie kommt man zu... - jak dojść do... entlang - wzdłuż bis zum... - do nach rechts - w prawo nach links - w lewo geradeaus - prosto Ich bin nicht von hier. - Nie jestem stąd. Ich weiß nicht - nie wiem ein Taxi nehmen - wziąć taksówkę Gehen Sie bitte... - proszę iść...

6 Wie komme ich zu.... - Wortschatz
Jak dojdę do... - słownictwo Gehen Sie (proszę iść): rechts – w lewo links – w prawo geradeaus – prosto die Straße entlang – wzdłuż ulicy bis zur Straße – do ulicy bis zur ersten / dritten Kreuzung – do pierwszego / trzeciego skrzyżowania bis zur Ampel – do świateł (sygnalizacji świetlnej) biegen Sie rechts / links – proszę skręcić w prawo / lewo die erste Straße links / rechts – pierwsza ulica w lewo / prawo

7 Wie komme ich zum Park? Jak dojdę do parku?
- Entchuldigung Sie bitte! Ich suche den Park. Wissen Sie, wie man zum Park kommt? - Przepraszam Panią bardzo! Szukam parku. Wie pani, jak dojść do parku? - Ja, natürlich. Zuerst gehen Sie die Kurzstraße entlang. Dann nach links bis bis zur ersten Kreuzung. Dann biegen Sie rechts und gehen bis zum Ampel. Und dann ist es schon ein Katzensprung. Die erste Straße links und sind Sie im Park. - Tak oczywiście. Najpierw proszę iść wzdłuż ulicy krótkiej. Potem w lewo do pierwszego skrzyżowania. Potem proszę skręcić w prawo i iść do świateł. I potem to jest już rzut beretem. Pierwsza ulica w lewo i jest Pan w parku. - Danke schön. Also ich muss zuerst die Kurzstraße entlang, dann nach links, dann nach rechts, dann nach links gehen? - Dziękuje ślicznie. Więc muszę pójść najpierw wzdłuż ulicy krótkiej, potem w lewo, potem w prawo, potem w lewo? - Ja, genau! - Tak, dokładnie! - Noch mal viel Dank. - Jeszcze raz dziękuje. - Nichts zu danken. - Nie ma za co.

8 Wie komme ich zur Aphoteke?
Wortschatz Słownictwo in die Stadt gehen – iść do miasta zur Apotheke gehen – iść do apteki zur Post gehen – iść do parku zur Bank gehen – iść do banku zum Bahnhof gehen – iść na dworzec kolejowy ins Kino gehen – iść do kina ins Geschäft gehen – iść do sklepu in den Park gehen – iść do parku zur Haltestelle gehen - iść na przystanek die Stadt besichtigen – zwiedzać miasto nach dem Weg fragen - pytać o drogę den Weg zeigen - wskazać drogę ins Zentrum fahren - jechać do centrum Entschuldigung, wo ist die nächste Post? - Przepraszam, gdzie jest najbliższa poczta? Es tut mir Leid. Ich bin nicht von hier. - Przykro mi. Nie jestem stąd. Wie komme ich zur Aphoteke? Jak dojdę do apteki?

9 Wie kommst du zu deiner Schule?
Jak idziesz do swojej szkoły? - Hallo Martin! Ich habe gehört, dass du deine Schule verändert hast. Wo ist jetzt deine neue Schule? Wie kommst du zur Schule? - Cześć Marcin! Słyszałem, że zmieniłeś swoją szkołę. Gdzie jest teraz twoja szkoła? Jak dochodzisz do szkoły? - Ja, es stimmt! Ich habe jetzt leider einen langen Weg zur Schule. Zuerts fahre ich mit dem Bus bis zur vierten Haltestelle. Dann muss ich bis zur Ampel gehen und links biegen. Dann gehe ich die Strasse entlang. Zum Schluss gehe ich nach links und ich bin in der Schule. - Tak, zgadza się! Teraz mam daleko do szkoły. Najpierw jadę autobusem aż cztery przystanki. Potem muszę dojść do świateł i skręcić w lewo. Potem idę wzdłuż ulicy. Na końcu skręcam w lewo i jestem w szkole.

10 Przydatne czasowniki gehen – iść fahren - jechać erledigen – załatwić
fragen – pytać besichtigen – zwiedzać spazieren gehen – spacerować biegen – skręcić finden – znaleźć suchen – szukać einkaufen – kupować - Ich suche das Kino aber ich kann es nicht finden. Wie komme ich zum Kino? - Szukam kina ale nie mogę go znaleźć. Jak dojdę do kina? - Sie müssen mit dem Bus fahren, dann ca. 5 Minuten zu Fuß gehen. - Musi Pan jechać autobusem, potem na pieszo około pięciu minut.

11 Wo kann man hier Einkäufe machen?
Gdzie można tutaj zrobić zakupy? - Entschuldigung. Ich bin nicht von hier. Ich suche einen Platz, wo man einkaufen kann. Wo kann man hier Einkäufe machen? Kann ich nach dem Weg fragen? - Przepraszam. Nie jestem stąd. Szukam miejsca, gdzie można zrobić zakupy. Gdzie mogę zrobić zakupy? Mogę spytać o drogę? - In der Nähe ist ein Einkaufszentrum. Dort können Sie alles kaufen, was Sie brauchen. - Niedaleko jest Centrum Handlowe. Tam może Pani kupić wszystko, czego Pani potrzebuje. - Toll. Wie komme ich zu diesem Einkaufszentrum? - Świetnie. Jak dojdę do tego Centrum Handlowego? - Es ist nicht weit von hier. Gehen Sie bitte geradeaus und dann nach links. Dann gehen Sie bis zur ersten Kreuzung und sind Sie im Einkaufszentrum. - To jest niedaleko stąd. Proszę iść prosto i potem w lewo. Potem pójdzie Pani do pierwszego skrzyżowania i jest Pani w Centrum Handlowym.

12 Przydatne rzeczowniki
Substantive Przydatne rzeczowniki der Platz – miejsce das Zentrum – centrum das Rathaus – ratusz der Bahnhof – dworzec kolejowy der Supermarkt – supermarket der Park – park der Dom – katedra die Post – poczta die Bank – bank die Apotheke – apteka die Buchhandlung – księgarnia die Haltestelle – przystanek autobusowy die Ecke – róg das Café – kawiarnia das Hotel – hotel das Restaurant – restauracja

13 Kann ich nach Weg fragen?
Mogę spytać o drogę? - Hallo. Ich habe ein Problem. Ich suche den Dom. Ich kann er nicht finden. Kann ich nach dem Weg fragen? - Witam. Mam Problem. Szukam katedry. Nie mogę jej znaleźć. Mogę spytać o drogę? - Ja, mit Vergnügen. Ich bin auch nicht von hier und ich gehe auch hin. - Tak, z przyjemnością. Też nie jestem stąd i też tam idę. - Super! Wo ist das Dom? - Super! Gdzie jest katedra? - Mir gesagt, dass wir geradeaus bis zur Ampel gehen müssen. Dann gehen wir nach links und biegen wir erste Straße nach rechts. Das Dom ist in der Nähe des Bahnhofs. - Powiedziano mi, że musimy isć prosto do świateł. Potem pójdziemy w lewo i skręcimy w pierwszą ulicę w prawo. Katedra jest niedaleko dworca kolejowego.

14 Wo muss ich aussteigen? Gdzie muszę wysiąść?
- Entschuldigung Sie bitte! Ich möchte zum Zentrum kommen. Wo ist das Zentrum? - Przepraszam Pana bardzo! Chcę dojść do centrum. Gdzie jest centrum? - Es ist zu weit. Sie müssen mit dem Bus oder mit dem Taxi fahren. - To jest za daleko. Musi Pan jechać autobusem lub taksówką. - Wenn ich mit dem Bus fahren möchte, wo muss ich aussteigen? - Jeśli chcę jechać autobusem, to gdzie muszę wysiąść? - Wenn Sie mit dem Bus fahren werden, müssen sie auf der sechsten Haltestelle Aussteigen! - Jeżeli będzie Pan jechał autobusem, musi Pan wysiąść na szóstym przystanku. - Danke schön für die Hilfe. - Dziękuję ślicznie za pomoc. - Nichts zu danken! - Nie ma za co!

15 Womit können wir in der Stadt fahren?
Czym możemy jeździć w mieście? mit dem Bus fahren – jechać autobusem mit dem Taxi fahren – jechać taksówką mit dem Auto fahren – jechać samochodem Rad fahren – jechać rowerem mit dem Straßenbahn fahren – jechać tramwajem zu Fuß gehen – na pieszo Komme ich zum Rathaus zu Fuß oder muss ich mit dem Straßenbahn fahren? Dojdę do ratusza na pieszo czy muszę Jechać tramwajem?

16 Wo ist die Bibliothek? Gdzie jest biblioteka?
- Hallo! Ich suche nach der Bibliothek! Wo ist in dieser Stadt die Bibliothek? - Hallo! Szukam biblioteki! Gdzie jest w tym mieście biblioteka? - Um zur Bibliothek zu kommen, musst du zuerst mit dem Straßenbahn fahren. Dann musst du auf der vierten Haltestelle austeigen! Dann geh bis zur Ampel und nach links! Es ist ca. 5 Minuten zu Fuß und du bist in der Bibliothek! - Aby dojść do biblioteki musisz najpierw pojechać tramwajem. Potem musisz wysiąść na czwartym przystanku. Potem idź do sygnalizacji świetlnej i w lewo! To jest około pięciu minut na pieszo i jesteś w bibliotece! - Danke! - Dziękuje! - Kein Poblem! - Żaden problem!

17 Wo ist die Post? Gdzie jest poczta?
- Hallo! Ich suche die Post! Ich will die Briefe schicken. Wo ist die Post? - Hallo! Szukam poczty. Chciałbym wysłać listy. Gdzie jest Poczta? - Hmm.. Die Post befindet sich in der Nähe. Sie müssen diese Straße entlang gehen. Dann biegen Sie nach links. Gehen Sie bis zur Ampel und dann nach rechts. - Hmm.. Poczta znajduje się w pobliżu. Musi Pan iść wzdłuż tej ulicy. Potem skręci Pan w lewo. Proszę iść do sygnalizacji świetlnej i potem w prawo. - Ohh, danke schön. Ich bin nicht von hier. Ich verbringe in dieser Stadt die Ferien und ich will die Briefe an meiner Familie und Bekanten senden. - Ohh, dziękuje ślicznie. Nie jestem stąd. W tym mieście spędzam wakacje i chiałbym wysłąć Listy do mojej rodziny i znajomych. - Kein Problem. - Nie ma problemu.

18 Im Gebäude – Wortschatz
W budynku - słownictwo runter – na dół hoch – do góry hinter - za die Treppe – schody die Toilette – toaleta der Ausgang – wyjście der Eingang – wejście geh die Treppe runter! – idź schodzami na dół! im ersten Stock – na pierwszym piętrze neben dem Sekretariat – obok sekretariatu geh die Treppe hoch – idź schodami do góry gleich hier rechts – zaraz tutaj w prawo

19 Wie komme ich zum Sekretariat ?
Jak dojdę do sekretariatu? - Entschuldigung, wie komme ich zum Sekretariat? - Przepraszam, jak dojdę do sekretariatu? - Das Sekretariat liegt im ersten Stock. Geh geradeaus und dann nach links. Dann geh die Treppe hoch. Das Sekretariat befindet sich neben dem Büro. - Sekretariat jest na pierwszym piętrze. Idź prosto i potem w lewo. Potem idź schodami do góry. Sekretariat znajduje się obok biura. - Viel dank! - Wielkie dzięki! - Nichts zu danken! - Nie ma za co!

20 Wo ist die Toilette? Gdzie jest toaleta?
- Entschuldigung, wo ist hier die Toilette? Ich bin neu in dieser Schule. - Przepraszam, gdzie tutaj jest toaleta? Jestem nowy w tej szkole. - Die Toiletten befinden sich im dritten Stock. Geh die Teppe hoch, dann geradeaus und wieder die Treppe hoch! Die Toiletten sind neben dem Musiksaal. - Toalety znajdują się na trzecim piętrze. Idź schodami do góry, potem prosto i znów schodami do góry. Toalety są obok sali muzycznej. - Viel dank! Ich konnte sie nicht suchen! - Wielkie dzięki! Nie mogłam ich znaleźć! - Bitte sehr! - Proszę bardzo!

21 Wortschatz Dodatkowe słownictwo quer – wzdłuż
kreuz und quer – wzdłuż i wszerz um – dookoła, wokół vorbei – obok durch – przez direkt – prosto, bezpośrednio Wir gehen um das Haus. Chodzimy wokół domu. Wir sind durch die ganze Stadt gegangen. - Przeszliśmy przez całe miasto. Wir sind die Stadt kreuz und quer gegangen. - Przeszliśmy miasto wzdłuź i wszerz.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google