Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikowalność oczyma konsumenta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikowalność oczyma konsumenta"— Zapis prezentacji:

1 Identyfikowalność oczyma konsumenta
Certyfikacja karpia-dlaczego warto Gronów r. Zbigniew Szczepański Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”

2 Czy są jeszcze klienci, którzy chcą kupować „w ciemno”?
Różnica pokoleniowa konsumentów Różnica w świadomości Moda na edukację konsumencką (portale internetowe, programy TV)

3 Przepisy UE W Rozporządzeniu 404/2011 art. 67 ust
Przepisy UE W Rozporządzeniu 404/2011 art. 67 ust. 6 litera b pojawia się określenie „na innych produktach rybołówstwa i akwakultury”. Czy należy rozumieć, że od 1 stycznia 2015 r. wymogami będą objęte wszystkie produkty rybołówstwa (również słodkowodne i hodowlane)?

4 Identyfikowalność ryb śródlądowych
Zgodnie z art. 67 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 operatorzy umieszczają informacje dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu paskowego, chipu elektronicznego lub podobnego urządzenia lub systemu oznakowania: a) od dnia 1 stycznia 2013 r. – na produktach rybołówstwa pochodzących ze stad objętych planem wieloletnim; b) od dnia 1 stycznia 2015 r. – na innych produktach rybołówstwa i akwakultury. Jednakże zgodnie z art. 67 ust. 11 rozporządzenia 404/2011 informacje wymienione w art. 58 ust. 5 lit. a)–f) rozporządzenia w sprawie kontroli nie mają zastosowania do: a) przywiezionych produktów rybołówstwa i akwakultury, które wyłączono z zakresu stosowania świadectwa połowowego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008; b) produktów rybołówstwa i akwakultury złowionych lub hodowanych w wodach słodkich; oraz c) ryb ozdobnych, skorupiaków i mięczaków.

5 Podejście handlu Ryby morskie – obowiązek oznakowania partii ryb i opakowań, które widzi konsument w sklepie:

6 Ekologiczne organizacje międzynarodowe - Greenpeace
Ranking firm pod kątem identyfikowalności

7 Co rekomenduje Greenpeace
Kupując ryby pytaj skąd pochodzą i jak zostały złowione. Staraj się nabywać ryby pochodzące z lokalnych połowów. Unikaj ryb z Czerwonej Listy Greenpeace. Potraktuj ryby morskie i owoce morza jako coś specjalnego, czego nie jada się na co dzień.

8 Greenpeace – rekomendacje c.d.
Konsumentko, Konsumencie wymagaj: Decyzje podejmowane przy wyborze kupowanych produktów jasno pokazują detalistom czego oczekują konsumenci. Powinniśmy wymagać od sprzedawców nie tylko najniższych cen, ale też produktów o najwyższej jakości, które zostały pozyskane lub wytworzone z poszanowaniem środowiska.

9 Jaka jest sytuacja konsumenta na dziś?
Fałszowanie nazw gatunków: sola – limanda żółtopłetwa, b) dorsz – inne, mniej cenne dorszowate

10 Jaka jest sytuacja konsumenta na dziś c.d.? Fałszowanie świeżości:
Cafados, tlenek węgla, kwas borny, woda utleniona

11 Identyfikowalność karpi – krok naprzód

12 Zapraszam rybaków, którzy dotąd nie wspierali promocji karpia, do czynnego wstąpienia do naszej organizacji i włączenia się w akcje Pana Karpia Dziękuję za uwagę!!! Zbigniew Szczepański Towarzystwo Promocji Ryb


Pobierz ppt "Identyfikowalność oczyma konsumenta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google