Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska

2 Rodzaje komunikacji ........................ (slajd nr 3)
Co to jest komunikacja niewerbalna (slajd nr 4) Kanały komunikacyjne (slajd nr 5) Rodzaje komunikacji niewerbalnej (slajd nr 6) Mowa ciała – przykłady: proksemika /strefy dystansu.../ ( od 7 do 10) kinezjetyka / postawa, gesty / (od 11 do 14) mimika (od 15 do 17) Bibliografia i omówienie ( od 18 do 20)

3 KOMUNIKACJA werbalna niewerbalna PISMO inna
( mowa ) ( gesty,mimika,ruch ) (symbole graficzne i dźwiękowe) wstecz

4 „Język ludzkiego ciała
to najstarszy, najbardziej wiarygodny i uniwersalny język na świecie” Porozumienie pozawerbalne odzwierciedla uczucia, nastawienia, oczekiwania i postawy wstecz

5 Ogólne uczucie = 7 % uczucia wyrażonego słowami +
Wpływ kanałów komunikacyjnych na odbiór przekazu: Ogólne uczucie = 7 % uczucia wyrażonego słowami + 38 % wyrażonego głosem % uczucia wyrażonego mimiką Ponad połowę informacji uzyskiwanych w trakcie rozmowy, otrzymujemy w przekazie pozawerbalnym. wstecz

6 RODZAJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Aranżacja otoczenia
Dotyk Aranżacja otoczenia Dźwięki paralingwistyczne Wygląd fizyczny RODZAJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Pozycja ciała Dystans względem innych Gesty Mimika Sposób wokalizacji wstecz

7 strefy dystansu komunikacyjnego:
Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 1.Strefa intymna (15 – 45 cm) najważniejsza, ponieważ jest pilnie strzeżona i uważana za osobistą własność. Prawo naruszenia jej mają tylko osoby uczuciowo powiązane, np.rodzice, małżonkowie, kochankowie, dzieci, bliscy przyjaciele i krewni. wstecz Dalej

8 strefy dystansu komunikacyjnego:
Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 2. Strefa osobista (46 cm – 1,2m) Jest to odległość jaka nas dzieli od ludzi podczas przyjęć i spotkań towarzyskich, współpra - cowników i innych kontaktów społecznych z osobami nam znanymi. wstecz Dalej

9 strefy dystansu komunikacyjnego:
Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 3. Strefa społeczna (1,2m – 3,6m) Tę odległość zachowujemy w stosunku do nieznajomych, np. hydraulika, listonosza, „nowego” w pracy i innych ludzi, których nie znamy zbyt dobrze lub nie znamy wcale. wstecz Dalej

10 strefy dystansu komunikacyjnego:
Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 4. Strefa publiczna (powyżej 3,6m) Jest to odległość, którą przyjmujemy zwracając się do większej grupy ludzi. wstecz Dalej

11 Kinezjetyka (postawa)
Zostawcie mnie w spokoju! (postawa- zderzak; przygotowanie do odparcia agresji) I kto tu jest najważniejszy! (postawa otwartości, szczerości, ale i chęci dominacji nad innymi) wstecz Dalej

12 Kinezjetyka ( gesty ) Co oznaczają te gesty? Czy zgadzasz się z ich
W tę stronę. Co oznaczają te gesty? Czy zgadzasz się z ich interpretacją? Nie mam nic do ukrycia? Radość zwycięstwa. wstecz Dalej To ja mam rację! Nie! Tylko nie to!

13 Kinezjetyka - gesty wokół twarzy
Co oznaczają te gesty? Czy zgadzasz się z ich interpretacją? Bawienie się przedmiotami- gest blokujący porozumienie, Zakrywanie ust- obawa lub kłamstwo wstecz Dalej Mężczyzna- polecenie, przestroga Podejmowanie decyzji Kobieta- ocena, utrata zainteresowania lub ocena

14 Podaj ich interpretację.
Kinezjetyka (dłonie) Co oznaczają te gesty? Podaj ich interpretację. wstecz Dalej

15 ekspresje mimiczne wstecz Dalej

16 ekspresje mimiczne wstecz Dalej

17 ekspresje mimiczne wstecz Dalej

18 BIBLIOGRAFIA:     1. Eisler – Mertz Ch., Komunikacja niewerbalna. Mowa rąk, Wrocław 1998.     2. Hamlin S. Jak mówić, żeby nas słuchali. Klucz do sukcesu zawodowego, Warszawa 1994.     3. Lemerrmann M., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997.     4. Orzechowski S., Ekspresje mimiczne,     5. Szpakowska B., Zachowania werbalne i niewerbalne w procesie komunikacji,      6. Thiel E., Mowa ciała, Wrocław 1992.     7. Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest, Wrocław 1998.      8. Wilczyński W. Fenomen dziecięcej prostomyślności, „Edukacja i Dialog” 1992, nr 10, 9. Żmijski J. Komunikacja interpersonalna w szkole, „Poradnik wychowawcy” 2004, nr 15. Dalej

19 OMÓWIENIE PREZENTACJI
Prezentacja multimedialna pod tytułem „Komunikacja niewerbalna” popularyzuje wiedzę o tym właśnie sposobie porozumiewania się. Może zostać wykorzystana na godzinach wychowawczych, lekcjach języka polskiego lub przy realizowaniu ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza ścieżki czytelniczo – medialnej. Jest tak ułożona, aby możliwa była jej rozbudowa i uzupełnianie o nowe przykłady. Powinna stanowić wstęp lub być podsumowaniem cyklu ćwiczeń dotyczących komunikacji niewerbalnej, gdyż przekazuje w skróconej formie wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące tej komunikacji. Warto, by uczniowie zapoznali się z tematyką niewerbalnego przekazu informacji nie tylko w teorii, ale i doświadczalnie, by zrozumieli jakie to istotne w codziennych kontaktach międzyludzkich. Dalej


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Opracowała: Bogusława Jankowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google