Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

THE INFLUENCE of THE SPORT ON THE HEALTH MAN Author: Karolina W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "THE INFLUENCE of THE SPORT ON THE HEALTH MAN Author: Karolina W."— Zapis prezentacji:

1 THE INFLUENCE of THE SPORT ON THE HEALTH MAN Author: Karolina W.

2 Health this is one of the man the most important values. He conditions the possibility of the working, the joy of the life, the feeling of happiness. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. IN THE HEALTHY BODY HEALTHY SPIRIT! W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

3 Na drodze ewolucji organizm człowieka został przystosowany do fizycznie aktywnego życia. Ruch towarzyszy nam całe życie, wpływając korzystnie na zachowanie dobrej kondycji, pomagając w profilaktyce wielu chorób czy zachowaniu właściwej masy ciała. The man organism was adapted to the physically active life on the road of the evolution. Influencing the behaviour of the good shape, helping in the prophylaxis of many diseases profitably the movement accompanies us the whole life, or in the behaviour of the proper mass of the body.

4 Zmiany w poszczególnych układach spowodowane wysiłkiem Changes in individual arrangements caused The effort

5 Układ mięśniowy 1.wzrost masy mięśniowej 2.wzmocnienie mięśni 3.lepsze odżywienie pracującego mięśnia 4.sprawniejsze wydalanie produktów przemiany materii, 5.większa odporność na zmęczenie The muscular arrangement 1.the growth of the muscular mass 2.the strengthener of muscles 3.better nourishing the working muscle, 4.More efficient dismissing the products of the transformation of the matter, 5.larger resistance on the fatigue.

6 The arrangement of bone and ponds 1. influences pond surfaces, 2. influences growing up the bone at children and youth, preventing or already correcting existing defects of the attitude, 3. at older persons improves the structure of the bone, preventing the osteoporosis, 4. strengthens and stabilise of the ponds, the elasticity of ligaments and pond bags enlarges, 5. enlarges the range of movability Układ kości i stawów 1. wpływa na powierzchnie stawowe, 2. wpływa na wzrastanie kości u dzieci i młodzieży, zapobiegając lub korygując już istniejące wady postawy, 3. u osób starszych poprawia strukturę kości, zapobiegając osteoporozie, 4. wzmacnia i stabilizuje stawy, zwiększa elastyczność więzadeł i torebek stawowych, 5. zwiększa zakres ruchomości

7 Układ krążenia 1. większa objętość serca 2. spowolnienie tętna spoczynkowego 3. obniżenie ciśnienia krwi The arrangement of the circulation 1. larger volume of heart 2. the freeer resting pulse 3. lowering of the pressure of the blood

8 1. ekonomiczna praca serca, 2. zapobiega niewydolności krążenia, chorobie wieńcowej, nadciśnieniu, zmianom zakrzepowym naczyń mózgowych 1. economic work of the heart, 2. prevents the failure of the circulation, coronary disease, hypertension, the thrombotic changes of cerebral dishes

9 Układ oddechowy 1. zwolnienie rytmu oddechowego, 2. zwiększenie pojemności płuc, 3. sprawniejsze zaopatrywanie organizmu w tlen. The respiratory arrangement 1. relaxation of the respiratory rhythm, 2. enlargement the capacity of lungs, 3. more efficient providing the organism in oxygen.

10 Układ nerwowy 1. wzrost szybkości przewodzenia bodźców nerwowych, 2. pobudzenie pracy ośrodkowego układu nerwowego poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, 3. łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne, 4. poprawa koncentracji 5. obniżanie stanów depresyjnych, uodpornienie na stres. The nervous arrangement 1. growth of the speed of the leadership of nervous stimuli, 2. stimulation of the work of the central nervous arrangement the improvement of equilibrium and motive co-ordination, 3. the easiness the influence on external stimuli, 4. improvement of the concentration 5. reduces depressive states, the inurement on the stress.

11 Zmiany w narządach wewnętrznych The change in internal organs

12 1. doskonalenie funkcjonowania wątroby, gruczołów dokrewnych, gospodarki hormonalnej i enzymatycznej, 2. poprawa systemu obronnego, wzrost odporności na zachorowania 1. improvement of functioning liver, hormonal and enzymiceconomy, 2. improvement of the defensive system, the growth of the resistance on falling ill

13 Wiele pozytywnych zmian, jakie zachodzą w wyniku systematycznego treningu widoczna jest nawet gołym okiem. Są to zazwyczaj: prosta, szczupła sylwetka, energiczny, sprężysty chód, brak objawów zmęczenia przy pracy fizycznej i na ogół lepsze samopoczucie. Many positive changes which set in the result of systematic training visible are the even naked eye. They usually are this: simple, slim figure, energetic, springy walk, the lack of the symptoms of the fatigue near the physical work and generally better mood.

14 Wysiłek fizyczny a masa ciała Physical effort and the mass of the body

15 Systematyczny wysiłek fizyczny stanowi niezbędny element w utrzymaniu należytej masy ciała, a także leczy nadwagę i otyłość warunkiem zmniejszenia masy ciała jest wydatkowanie przez organizm większej ilości energii niż jest przyswajana w jedzeniu. The systematic physical effort makes up the indispensable element in maintenance of the appropriate mass of the body, and also treats the overweight and obesity the condition of decrease of the mass of the body there is spending through the organism of the larger quantity of energy than he is assimilated in the food.

16 Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, aby przedłużyć życie powinno się spalić co najmniej 1500 kcal w tygodniu, ale nie więcej niż 3000. The physical effort reduces the risk of the premature death so that he should burn to prolong the life what the least 1500 kcal in the week, but not more than 3000.

17 600 kcal/h

18

19 540 kcal/h

20 420 kcal/h

21 300 kcal/h

22

23

24 660 kcal/h

25 Biegaj - a jeśli nie możesz zostać mistrzem, będziesz na pewno zdrowym człowiekiem" A.A. Lydiard Run - and if you can not become the master you will be the surely healthy man" A.A. Lydiard

26 Biblografia: Wit B.: Układ odpornościowy człowieka a wysiłek fizyczny. Sport Wyczynkowy 1994, Winiarski R., Przewęda R., Wit B., Jegier A.: Sport dla wszystkich, TKKF Warszawa1995 Nawrocka W.: Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej, Warszawa 1985 The bibliography:

27 Dziękuję za uwagę! Karolina Thank you for the attention! Karolina


Pobierz ppt "THE INFLUENCE of THE SPORT ON THE HEALTH MAN Author: Karolina W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google