Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODULE B Prawa autorskie New Media Production Project This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODULE B Prawa autorskie New Media Production Project This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning."— Zapis prezentacji:

1 MODULE B Prawa autorskie New Media Production Project This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein Kwestie prawne

2 MODULE B Prawa autorskie a prawa majątkowe – najważniejsze różnice: Autorskie prawa osobiste przysługują każdemu autorowi utworu/dzieła „z urzędu”, prawa te wiążą dzieło/utwór z autorem. Nie można się ich zrzec ani sprzedać, są trwałe, nigdy nie wygasają i nie można ich przenieść na inną osobę. Prawo do: -autorstwa utworu -oznaczenia go swoim nazwiskiem -nienaruszalności formy i treści utworu -decydowania o pierwszym udostępnieniu -kontroli nad sposobem korzystania z utworu -wycofania dzieła z obiegu -odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy Kwestie prawne

3 MODULE B Autorskie prawa osobiste zawarte są w: -Kodeksie cywilnym -Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych -Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Kto może wnieść pozew do sądu? -Autor – za życia -Zstępni zarządzający prawami autorskimi Kwestie prawne

4 MODULE B Autorskie prawa majątkowe – określają kwestie finansowe, związane z faktem bycia autorem dzieła/utworu. Mogą zostać przeniesione na inną osobę albo podmiot. Prawo do: -wyłącznego korzystania z utworu -dowolnego rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji -wynagrodzenia za korzystanie z utworu Pola eksploatacji: - Utrwalanie utworu -Obrót oryginałem i egzemplarzami -Rozpowszechnianie -Wprowadzanie do obrotu Kwestie prawne

5 MODULE B Autorskie prawa majątkowe - czas trwania: Całe życie autora i 70 lat po śmierci Co jeśli nie znamy twórcy? Inna osoba niż twórca: 70 lat od daty upowszechnienia utworu Co jeśli utwór nie został rozpowszechniony? Czy jeśli kupię płytę, to znaczy że nabywam autorskie prawa majątkowe? Kwestie prawne

6 MODULE B Przeniesienie a.p.m: 1.Dziedziczenie 2.Umowa o przeniesieniu praw autorskich, umowa o korzystaniu z utworu - licencja, umowa o stworzeniu utworu 3.Nabycie przez przyjęcie utworu Zarządzanie a.p.m; Stowarzyszenia zbiorowego zarządzania (ZAiKS, ZASP, ZPAV) Komisja Prawa Autorskiego Kwestie prawne

7 MODULE B Ograniczenia a.p.m: Prawo do cytatu Art.. 29 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych: Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Warunki korzystania z prawa do cytatu: -Pełni funkcję pomocniczą -Jest rozpoznawalny -Jest wyraźnie oznaczony -Służy nauczaniu, objaśnianiu Cytat, a powołanie się na określoną myśl autora Kwestie prawne

8 MODULE B Z życia wzięte… Katarzyna Pakosińska „Georgialiki” Kwestie prawne

9 MODULE B Ograniczenia a.p.m: Dozwolony użytek: ograniczenie monopolu właściciela praw autorskich lub patentowych polegające na zezwoleniu na korzystanie bez konieczności uzyskiwania jego zgody z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach. Co jeśli podzielę się filmem ze znajomym poznanym na czacie internetowym? Czy to będzie dozwolony użytek? Kwestie prawne

10 MODULE B Ochrona praw autorskich i praw majątkowych Autor, jeśli uważa, że jego autorskie prawa osobiste zostały naruszone może zażądać: -zaniechania tego naruszenia -zadośćuczynienia pieniężnego -usunięcia skutków naruszenia W przypadku praw majątkowych, autor może zażądać: -zaniechania tego naruszenia -usunięcia skutków naruszenia -wydania uzyskanych korzyści -naprawienia szkody Kwestie prawne

11 MODULE B Z życia wzięte… Maanam vs Gold Maanam Kwestie prawne

12 MODULE B Ochrona wizerunku Każdy ma prawo do ochrony wizerunku Przykład – Street View Aby rozpowszechniać dany wizerunek należy zyskać zgodę osoby na danej fotografii (wyjątek - osoby obecne w tłumie, np. podczas zgromadzenia) Ograniczone prawo do ochrony wizerunku – osoby publicznie znane - gdy wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, rozpowszechnianie wizerunku takiej osoby nie wymaga specjalnego zezwolenia. Paparazzi - "Bogusław Linda. Supermen w pantoflach”- Halo, wielki świat, Edyta Górniak – Fakt Kwestie prawne

13 MODULE B Z życia wzięte… „Resortowe dzieci” – pozew Jacka Żakowskiego Kwestie prawne

14 MODULE B Prawo prasowe Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Autoryzacja Odmowa udzielenia informacji Prawo do informacji Sprostowanie Kwestie prawne

15 MODULE B Licencje Creative Commons Zestaw licencji, na mocy których udostępniane są utwory objęte prawami autorskimi. Stosowane do tekstu, obrazu, dźwięku, utworu audiowizualnego. Tworzy je organizacja Creative Commons. Twórcy zachowują własne prawa, dzieląc się swoją twórczością z innymi. Some rights reserved vs All rights reserved vs Copyleft Copyright - Wyłączne prawo autorskie do wydawania i rozpowszechniania dzieła Copyleft - Wolne rozprzestrzenianie utworu Kwestie prawne

16 MODULE B Licencja Creative Commons Istnieją cztery podstawowe zakresy regulujące licencję CC:

17 MODULE B Licencja Creative Commons Łącząc ww. zakresy można uzyskać sześć różnych rodzajów licencji CC:

18 MODULE B W Polsce; 6 podstawowych licencji – kombinacja warunków, przedstawionych wcześniej: Uznanie autorstwa 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy. CC BY 3.0 PL Uznanie autorstwa-​Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty. (CC BY-SA 3.0 PL Uznanie autorstwa-​Użycie niekomercyjne 3.0 Polska– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją). CC BY-NC 3.0 PL Kwestie prawne

19 MODULE B Uznanie autorstwa-​Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). CC BY-ND 3.0 PL Uznanie autorstwa-​Użycie niekomercyjne-​Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją. CC BY-NC-SA 3.0 PL Uznanie autorstwa-​Użycie niekomercyjne-​Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji. CC BY-NC-ND 3.0 PL Kwestie prawne

20 MODULE B Co trzeba zrobić? Oznaczyć autorstwo utworu Podać nazwę licencji Podać link do treści licencji: http://​creativecommons​.org/​l​i​c​e​n​s​e​s​/​b​y​/​3​.​0​/​pl/ Kwestie prawne

21 MODULE B Dziękuję! Kwestie prawne


Pobierz ppt "MODULE B Prawa autorskie New Media Production Project This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning."

Podobne prezentacje


Reklamy Google