Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fonetyka i fonologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fonetyka i fonologia."— Zapis prezentacji:

1 Fonetyka i fonologia

2 Głoska GŁOSKA –najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi charakteryzujący się stałym zespołem cech: artykulacyjnych, tzn.związanych z położeniem/ ruchem poszczególnych elementów aparatu artykulacyjnego, audytywnych, tzn. związanych ze słuchowym odbiorem dźwięku, akustycznych, tzn. związanych z fizycznymi cechami dźwięku.

3 (morfem, wyraz, wypowiedzenie) nie powoduje zmiany jego znaczenia
Fonem FONEM –klasa głosek funkcyjnie jednorodnych tzn. takich, których wymiana w określonej jednostce języka (morfem, wyraz, wypowiedzenie) nie powoduje zmiany jego znaczenia FONEM to klasa głosek, które charakteryzują się stałym zespołem cech dystynktywnych tzn. wyróżniających ↑ → ← /s/→ [ s s s s …]

4 Fonetyka, fonologia, ortofonia
FONETYKA – (phonetikos- związany z głosem, dźwiękiem); dyscyplina językoznawcza, której przedmiotem zainteresowania są głoski. FONOLOGIA- (phone- głos, dźwięk; logos –słowo, pojęcie, nauka, mowa, mówienie) dyscyplina językoznawcza, której przedmiotem zainteresowania są fonemy. ORTOFONIA (orthos- prosty, słuszny, prawidłowy; phone- głos, dźwięk)- dyscyplina normatywna, która ustala normy/zasady prawidłowej wymowy.

5 Głoski trzech szeregów
Głoski ciszące ś ź ć dź powinny być realizowane przez 3-latki Głoski syczące s z c dz powinny być realizowane przez 4-latki Głoski szumiące sz ż cz dż powinny być realizowane przez 5-latki


Pobierz ppt "Fonetyka i fonologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google