Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel Wykresy – różne typy, wykresy funkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel Wykresy – różne typy, wykresy funkcji."— Zapis prezentacji:

1 Excel Wykresy – różne typy, wykresy funkcji

2 Wykresy Wykresy umożliwiają wyświetlanie wprowadzonych danych w formie graficznej. Ułatwia to zrozumienie dużej ilości wprowadzonych danych. Rozróżniamy m.in. : Wykresy kolumnowe Wykresy liniowe Wykresy kołowe Wykresy słupkowe

3 Aby utworzyć wykres, należy wprowadzić jakieś dane liczbowe w arkuszu, następnie zaznaczyć je i w karcie Wstawianie w grupie Wykresy wybrać odpowiedni typ wykresu np. Kolumnowy.

4 Można także utworzyć wykres złożony , używając kilku typów wykresów na jednym wykresie. Należy kliknąć prawym na jeden z elementów wykresu np. zielona kolumnę, a następnie wybrać opcję Zmień typ wykresu seryjnego i zmienić typ wykresu na inny niż kolumnowy np. liniowy.

5 Zmienianie układu lub stylu wykresu
Należy kliknąć w obszar wykresu, który chce się sformatować. Na górnym pasku zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, w karcie Projektowanie, w grupie Układy wykresów wybieramy układ wykresu który nas interesuje lub analogicznie Styl wykresu.

6 Ręczne zmienianie układu elementów wykresu
Na karcie Układ w grupie Etykiety, Osie lub Tło kliknij przycisk elementu wykresu odpowiadający wybranemu elementowi a następnie kliknij odpowiednią opcję układu.

7 Dodawanie tytułu wykresu oraz tytułów osi
Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł. Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu lub Tytuły osi

8

9 Dodawanie etykiet danych
Aby dodać etykietę danych do jednego punktu, kliknij w punkt danych na wykresie który chcesz opatrzyć etykietą. Natomiast, aby dodać etykietę danych do wszystkich punktów, należy kliknąć w obszar wykresu, a następnie Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Etykiety danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania. Np. Środek.

10 Etykieta danych dla wszystkich punktów
Etykieta danych dla jednego punktu.

11 Pokazywanie i ukrywanie legendy
Aby pokazać lub ukryć legendę trzeba kliknąć w wykres, na którym chcemy dokonać zmian, a następnie w oknie dialogowym w grupie Etykiety wybieramy Legenda. Będziemy mogli sobie wybrać gdzie chcemy umieścić naszą legendę lub po prostu ją wyłączyć.

12 Wyświetlanie i ukrywanie linii siatki
Żeby ukryć lub pokazać linie siatki należy, nacisnąć na wykres, a następnie o obszarze Narzędzia wykresów na karcie Układ w grupie Osie kliknąć przycisk Linie siatki

13 Zmienianie rozmiaru wykresu
Żeby zmienić rozmiar wykresu możemy w prawym dolnym rogu wykresu rozciągnąć go lub poprzez wpisanie parametrów w zakładce Formatowanie, w grupie Rozmiar wpisujemy odpowiednie dane.

14 Przegląd wykresów Excela

15 Wykres kolumnowy

16 Wykres liniowy

17 Wykres kołowy

18 Wykres słupkowy

19 Wykres warstwowy

20 Wykres punktowy

21 Wykres giełdowy

22 Wykres powierzchniowy

23 Wykres pierścieniowy

24 Wykres bąbelkowy

25 Wykres radarowy

26 Wykresy funkcji Żeby sporządzić wykres funkcji liniowej y=2x+1 musimy podać dane do wykresu. W pierwszym wierszu, możemy podać nazwy kolumn. W kolumnie A podajemy dane, które będą wyświetlane na osi X, a w kolumnie B wpisujemy formułę, która wyliczy nam wartość funkcji (oś Y)

27 Przechodzimy na kartę Wstawianie, wybieramy Wykresy, a następnie Liniowy. Z listy wybieramy dowolny wykres liniowy.

28 Pojawił się czysty obszar wykresu
Pojawił się czysty obszar wykresu. Aby go zapełnić klikamy Projektowanie na górnym pasku. Wybieramy Dane. Klikamy na Zaznacz dane. Pojawi się okno dialogowe Wybieranie źródła danych. Klikamy przycisk Dodaj. Pojawia się okno dialogowe Edytowanie serii. W polu Nazwa serii wpisujemy Y. Następnie klikamy w polu edycji wartości serii i zaznaczamy zakres z wartościami Y. Klikamy OK.

29

30 Ponownie w oknie Wybieranie źródła danych musimy ustawić odpowiednie wartości na osi X. Ustawimy je w oknie z prawej strony- są to Etykiety osi poziomej. Excel automatycznie ustawił tu wartości 1,2,3... Aby je zmienić klikamy przycisk Edytuj.

31 Następnie pojawi się okno Etykiety osi
Następnie pojawi się okno Etykiety osi. W zakresie Etykiety osi zaznaczmy obszar zawierający wartość X.

32 Następnie klikamy Ok i powinniśmy otrzymać wykres funkcji y(x)


Pobierz ppt "Excel Wykresy – różne typy, wykresy funkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google