Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul. Bohdanowicza 11 Łódź 93-552 Tel/fax: 42 648-59-26

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul. Bohdanowicza 11 Łódź 93-552 Tel/fax: 42 648-59-26"— Zapis prezentacji:

1

2 Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul. Bohdanowicza 11 Łódź 93-552 Tel/fax: 42 648-59-26 http://gim41.szkoly.lodz.pl http://gim41.szkoly.lodz.pl

3 Bawimy się podczas wyjazdów integracyjnych, Europejskiego Dnia Języków i zawodów sportowych;

4 - na Koncercie Noworocznym, Pikniku Rodzinnym i balu klas trzecich;

5 Uroczystości szkolne z udziałem uczniów: Dzień Otwarty, rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona.

6 Typy klas na rok szkolny 2012/2013: I A - Klasa ogólna z rozszerzonym programem rekreacyjno – zdrowotnym. Uczniowie tej klasy będą realizowali program wzbogacony o zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną i sportową. I B - Klasa ogólna z elementami bezpieczeństwa publicznego. Uczniowie tej klasy będą realizowali program ogólny poszerzony o elementy bezpieczeństwa publicznego. I C- Klasa dwujęzyczna z j. angielskim. Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jest oddziałem stworzonym dla uczniów pragnących wszechstronnie rozwijać kompetencje językowe. I D -Klasa ogólna z elementami dziennikarstwa prasowego, radiowego i internetowego. Klasa jest utworzona z myślą o uczniach zainteresowanych środkami masowego przekazu. I E - Klasa ogólna z elementami turystyki i regionalizmu. Uczniowie zainteresowani nauką w tej klasie na lekcjach będą wzbogacali treści programowe o nowe elementy wiedzy, które przyczynią się do poznawania własnego dziedzictwa kulturowego. We wszystkich klasach podstawowym językiem obcym jest j. angielski.

7 Chwalimy się: kameralną atmosferą; bezpieczną szkołą z monitoringiem; certyfikatami: „Szkoła zaangażowana społecznie”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła innowacyjna”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez korepetycji”; stałą opieką pedagoga i psychologa; stałą opieką pielęgniarską; dziennikiem elektronicznym Librus;

8 Realizujemy projekty: Projekt „Szkoły patronackie” wspólnie ze szkołą w Miednikach na Litwie; Projekt „Junior Media” – młodzi dziennikarze próbują swoich sił w gazecie internetowej; Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – zasady oceniania są dostosowane do możliwości uczniów z dysfunkcjami; Szkoła promująca zdrowie – poprzez zajęcia i warsztaty, promujemy wśród uczniów zdrowy tryb życia; e-Akademia Przyszłości.

9 Zajęcia dodatkowe jakie proponujemy w roku szkolnym 2012/2013: zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, fakultety przygotowujące do konkursów, zajęcia dziennikarskie i fotograficzne, naukę gry na bębnach afrykańskich w ramach zespołu muzyczno- wokalnego, zajęcia z jogi i aerobiku, zajęcia z rugby, koła przedmiotowe i językowe (j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski), rajdy z kołem geograficznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia przygotowujące do Certyfikatu FCE z j. angielskiego i TELC A2 z j. niemieckiego, Szkolne Koło Caritas i wolontariat.

10 Zaplecze sportowe i medialne W szkole jest jedna pracownia komputerowa. Uczniowie pracują na 14 komputerach. W kilku pracowniach przedmiotowych są komputery z dostępem do Internetu, a także w dwóch pracowniach są tablice interaktywne i laptopy. W szkole znajdują się 2 boiska do piłki nożnej: trawiaste i betonowe, 2 boiska do koszykówki oraz skocznia do skoków w dal. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej. Szkoła posiada też małą salę do zajęć z aerobiku, tenisa stołowego oraz siłownię.

11 Psycholog i pedagog szkolny Psycholog i pedagog szkolny udzielają wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom. Uczniowie zgłaszają się z problemami natury emocjonalnej związanej z okresem dojrzewania. Gimnazjaliści poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych zaistniałych w domu i w szkole, potrzebują poradnictwa psychologicznego. Psycholog i pedagog współpracują z instytucjami zewnętrznymi, aby udzielana pomoc była efektywna. Pedagog zajmuje się też pomocą materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Psycholog-doradca zawodowy udziela grupowego i indywidualnego doradztwa przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Proces ten oparty jest na diagnozie psychologicznej.

12 Zachęcamy do nauki w naszej szkole! „Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.” Stefan Żeromski


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul. Bohdanowicza 11 Łódź 93-552 Tel/fax: 42 648-59-26"

Podobne prezentacje


Reklamy Google