Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego
mgr Magdalena Baniewicz

2 Wykonywanie zadań zawodowych opiekuna medycznego to w praktyce rozpoznawanie potrzeb pacjenta, wyznaczanie celów opiekuńczych i podejmowanie decyzji o sposobach udzielania skutecznej pomocy.

3 POTRZEBA Oznacza taki brak, który występuje w człowieku i musi być uzupełniany, aby mógł on żyć i osiągnąć dobrostan oraz coraz wyższy poziom realizacji swoich możliwości rozwojowych, Ten „brak” może wynikać z niezaspokojenia potrzeb psychicznych i fizjologicznych, Świadomość pacjenta w zakresie własnych potrzeb prowadzi do określonych oczekiwań – pacjent oczekuje pomocy w zaspokajaniu potrzeb, gdyż w zaistnieniu choroby nie jest w stanie tego czynić samodzielnie.

4 PROBLEM PIELĘGNACYJNY
To dolegliwość, w której potrzebna jest pacjentowi pomoc. Brak pomocy doprowadza do zagrożeń zdrowia i życia.

5 Rozpoznanie potrzeb higieniczno-pielęgnacyjnych pacjenta jest podstawą do ustalenia czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych dla każdego indywidualnie. Do pełnego rozpoznania należy podjąć DIALOG z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.

6 Metody pracy opiekuna medycznego
Obserwacja Wywiad standaryzowany Rozmowa Analiza wytworów ( robótek ręcznych, obrazków, wykonanych materiałów) Analiza dokumentów Opieka/pielęgnacja usprawnianie

7 Cele działań pielęgnacyjnych:
Zapewnienie czystości, wygody i estetyki Poprawienie samopoczucia Zapobieganie powikłaniom pielęgnacyjnym Zapobieganie zakażeniom

8 Rozpoznanie potrzeb higieniczno-pielęgnacyjnych
PROCES PIELĘGNOWANIA Rozpoznanie potrzeb higieniczno-pielęgnacyjnych

9 PROCES PIELĘGNOWANIA etapy
Ocena stanu zdrowia pacjenta Planowanie opieki Realizacja planu opieki Ocena

10 1. Ocena stanu zdrowia pacjenta
Zbieranie/pozyskiwanie informacji ( obserwacja, wywiad, rozmowa, analiza dokumentacji) Analiza pozyskanych danych ( zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania, zakres niezbędnej pomocy) Diagnoza pielęgnacyjna (potrzeby, problemy pielęgnacyjne podopiecznego)

11 Problemy i potrzeby przykłady:
Niedowład prawej ręki Pomoc w codziennych czynnościach z powodu niedowładu prawej ręki Nietrzymanie moczu Utrzymanie higieny intymnej Suchość w jamie ustnej Zapewnienie odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych jamy ustnej Ból głowy/dyskomfort związany z bólem głowy Zniwelowanie/ustąpienie bólu głowy Nadciśnienie tętnicze Kontrola ciśnienia tętniczego Obniżenie nastroju Poprawienie nastroju Ryzyko wystąpienia odleżyn Zapobieganie odleżynom

12 2. Planowanie opieki Cel opieki
(co powinniśmy osiągnąć podczas sprawowania opieki, zakres działań) Ustalenie kontraktu z podopiecznym i jego rodziną na zakres wykonywanych czynności, przyjęcie zleceń od lekarza i pielęgniarki Ustalenie planu pracy z podopiecznym w zespole terapeutycznym Ustalenie metod, technik, narzędzi, częstotliwości wykonywanych zabiegów

13 Cele przykłady: Większa samodzielność pacjenta
Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia w łóżku Utrzymanie higieny intymnej Zapewnienie odpowiedniego odżywiania Zapobieganie suchości w jamie ustnej Zmniejszenie bólu głowy

14 3. Realizacja planu opieki
Wykonanie czynności higieniczno-pielęgnacyjncyh zmierzających do zaspokojenia potrzeb oraz rozwiązania problemów istotnych dla podopiecznego Dostosowanie opieki do aktualnego stanu i cech osobniczych pacjenta Mobilizacja do współpracy Uczenie samoopieki

15 Działania przykłady: Pomoc w codziennych czynnościach
Prześcielenie łóżka Obserwacja skóry Dbanie o higienę miejsc intymnych Zapewnienie intymności Pomoc w spożywaniu posiłków Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu sali

16 4. Ocena Stopień realizacji celów opieki
Praca zespołu terapeutycznego, współpraca pacjenta i jego rodziny

17 Nie zrealizowanie celów
Poprawność planu opieki Niezaspokojone potrzeby Uwzględnienie problemów, zakresu samodzielności podopiecznego Podjęte działania Dobór osób

18 PLAN DZIAŁANIA OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Wykaz problemów higienicznych i opiekuńczych chorego Wykaz zaplanowanych czynności niezbędnych do wykonania zadania Wykaz materiałów i środków potrzebnych do wykonania zadania Wykaz przyborów i sprzętu potrzebnych do wykonania zadania

19 PROBLEM DZIAŁANIA MATERIAŁY I ŚRODKI PRZYBORY I SPRZĘTY Trudności w utrzymaniu higieny osobistej z powodu unieruchomienia w łóżku Pomoc w myciu ciała w łóżku Zapewnienie intymności w czasie wykonywania czynności Mobilizowanie pacjenta do współpracy i samodzielności Przed rozpoczęciem mycia zamknięcie okien, zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu sali mydło woda balsam pampers rękawiczki fartuch miski ręczniki myjki nożyczki kosz na brudną bieliznę basen dzbanek grzebień

20 Pielęgnacja kompensacyjna
Potrzeby człowieka tworzą wzajemnie powiązany system, Im więcej możliwości tym więcej potrzeb Opiekun nie osiągnie u pacjenta pełnego zaspokojenia i akceptacji, Pielęgnacja kompensacyjna uwzględnia dynamikę i hierarchiczność potrzeb ludzkich, koncentruje się głównie na bezpieczeństwie i potrzebach fizjologicznych, Realizację planu opieki należy zawsze zacząć od zaspokojenia potrzeb o najkrótszym czasie tolerowania niedoboru,

21 Pielęgnacja kompensacyjna
Za błąd uważa się wyręczanie pacjenta w czynnościach osobistych, które może wykonać sam, Nadmierna opiekuńczość osłabia samodzielność pacjenta i pogłębia jego uzależnianie od pomocy opiekunów, Dążenie do SAMOOPIEKI, Opiekun doradza i pomaga w samodzielnym wykonywaniu czynności, a wyręcza pacjenta jedynie gdy okaże się to niezbędne

22 Pielęgnacja kompensacyjna
Obok pomocy fizycznej i wsparcia psychicznego opiekun wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii – środków pomocniczych, materiałów medycznych i pielęgnacyjnych oraz sprzętu wspomagającego poruszanie się i codzienną aktywność, Celem opiekuna jest wspieranie pacjenta w adoptowaniu się do sytuacji życiowej zmienionej chorobą oraz jego bezpieczeństwo i profilaktyka skutków niepełnosprawności.

23


Pobierz ppt "Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google