Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd podstawowych idei

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd podstawowych idei"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd podstawowych idei
AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Przegląd podstawowych idei Mgr Tomasz Kwarciński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ
1. Sena kontekst zainteresowań sprawiedliwością dystrybutywną 2. Elementy teorii sprawiedliwości dystrybutywnej 3. Przewaga Sena teorii sprawiedliwości dystrybutywnej nad konkurencyjnymi teoriami 4. Dodatek: bibliografia, linki

3 1. Sena kontekst zainteresowań sprawiedliwością dystrybutywną
1.1 Informacje biograficzne 1.2 Przekłady tekstów Sena na język polski 1.5 Teoria wyboru społecznego 1.4 Badania nad ubóstwem 1.5 Filozofia moralna i polityczna

4 1.1 Informacje biograficzne
Urodzony w 1933 r. w Bangladeszu Doktorat z ekonomii w Cambridge oraz studia z filozofii Wspólne wykłady z K. J. Arrowem i J. Rawlsem w Harvardzie 1998 r. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii Doświadczenia osobiste istotne dla późniejszej działalności naukowej: ubóstwo i konflikty społeczne między hinduistami a muzułmanami

5 1.2 Przekłady tekstów Sena na język polski
Inequality Reexamined, Harvard University Press, Oxford, Cambridge 1992, tłum. pol.: Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Znak, Kraków 2000. Development as Freedom, Oxford University Press, New York, Oxford, Delhi 1999, tłum. pol.: Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002. Does Business Ethics Make Economic Sense?, „Business Ethics Quarterly”, nr 1, 1993, tłum. pol.: Czy pojęcie etyki biznesu ma sens ekonomiczny?, w: Etyka w biznesie, Minus P. (red.), wyd. 2, PWN, Warszawa 1998. Rationality and Social Choice, „The American Economic Review”, vol. 85, s. 1-24, tłum. pol.: Racjonalność i wybór społeczny, w: Elementy teorii wyboru społecznego, G. Lissowski (red.), Scholar, Warszawa 2001.

6 1.3 Teoria wyboru społecznego
Analiza Arrowa ogólnego twierdzenia o możliwości Paradoks liberalizmu Sena Aksjomatyka zasad sprawiedliwości

7 1.4 Badania nad ubóstwem Kto jest ubogi?
- ubóstwo polega na braku możliwości przekształcenia posiadanych zasobów w odpowiedni poziom życia - aksjomatyczna analiza ubóstwa - indeks Sena Dlaczego ludzie są ubodzy? - teoria uprawnień Jak zapobiegać ubóstwu? - rozwój jako wolność

8 1.5 Filozofia moralna i polityczna
Krytyka klasycznego utylitaryzmu - utylitaryzm: konsekwencjalizm, welfaryzm, sumaryczność - powody krytyki utylitaryzmu: obojętność na rozkład kluczowej miary, nie uwzględnianie praw, pasywność (adaptacja i uwarunkowanie) Poszerzony konsekwencjalizm (prawa jako cele) Perspektywa podmiotowa

9 2. Elementy teorii sprawiedliwości dystrybutywnej
2.1 Relacja Sena teorii sprawiedliwości dystrybutywnej do innych jego koncepcji 2.2 Podejście zorientowane na ludzkie możliwości 2.3 Koncepcja równości 2.4 Modyfikacja teorii Rawlsa

10 2.1 Relacja Sena teorii sprawiedliwości dystrybutywnej do innych jego koncepcji

11 2.2 Podejście zorientowane na ludzkie możliwości
Pojęcie ludzkich możliwości Przykład odmiennych możliwości osoby zdrowej i osoby upośledzonej Pluralizm celów oraz różnice między ludźmi

12 2.3 Koncepcja równości Czym jest równość? Dlaczego równość?
Równość czego?

13 Czym jest równość? zmienna istotna (aspekt porównań)
składnik opisowy i normatywny zmiennej istotnej

14 Dlaczego równość? założenie o równości podstawowej
równość warunków czy równość jako moralna godność teorie, w których nie ma założenia o równości podstawowej jako równości warunków: priorytaryzm (Nagel), doktryna wystarczalności (Frankfurt), legalistyczna teoria sprawiedliwości udziałów (Nozick)

15 Równość czego? przestrzeń sprawiedliwości argument „złej przestrzeni”
równość ludzkich możliwości

16 2.4 Modyfikacja teorii Rawlsa
Różnice między podejściem Sena a podejściem Rawlsa Zmiana przestrzeni sprawiedliwości dystrybutywnej z dóbr pierwotnych na ludzkie możliwości Rozwinięcie Rawlsa teorii sprawiedliwości jako bezstronności w kierunku niefetyszyzmu

17 Różnice między podejściem Sena a podejściem Rawlsa
JOHN RAWLS AMARTYA SEN Przedmiot zainteresowań Podstawowa struktura społeczna Poszczególne jednostki (osoby) Problem, któremu pragną zaradzić Niektórzy ludzie mają nieuprawnione korzyści Niektórzy ludzie żyją poniżej dopuszczalnego minimum Postulowany rodzaj równości Równość szans (możliwości posiadania dóbr) Równość możliwości przekształcania dóbr w cele Koncepcja społeczeństwa Społeczeństwo dobrze urządzone (idealne) Społeczeństwo rzeczywiste Koncepcja osoby Osoba moralna (zdolna do posiadania własnej koncepcji dobra oraz poczucia słuszności) Osoba nie musi posiadać minimum zdolności zapewniających współpracę w społeczeństwie Uwzględniane różnice między ludźmi Różnice w życiowych celach jednostek (koncepcje dobra) Różnice w życiowych celach, naturalnym wyposażeniu i możliwościach jednostek Zmienna istotna Dobra pierwotne Ludzkie możliwości Uwzględniane rodzaje dóbr pierwotnych Społeczne dobra pierwotne Społeczne i naturalne dobra pierwotne Właściwa przestrzeń sprawiedliwości Przestrzeń dóbr pierwotnych Przestrzeń ludzkich możliwości

18 3. Przewaga Sena teorii sprawiedliwości dystrybutywnej nad konkurencyjnymi teoriami
Główny problem: czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, teoria sprawiedliwości dystrybutywnej zorientowana na ludzkie możliwości potrafi przezwyciężyć trudności konkurencyjnych teorii sprawiedliwej dystrybucji? Etapy rozwiązania problemu: (1) Analiza trudności, z jakimi borykają się konkurencyjne koncepcje sprawiedliwości dystrybutywnej (2) Wykazanie, że teoria sprawiedliwości dystrybutywnej zorientowana na ludzkie możliwości potrafi sobie poradzić z trudnościami koncepcji konkurencyjnych, sama nie generując jednocześnie większych problemów

19 Konkurencyjne teorie sprawiedliwości dystrybutywnej
Koncepcja utylitarystyczna Rawlsa sprawiedliwość jako bezstronność Dworkina „ aukcja czuła na ambicję” Nozicka legalistyczna teoria sprawiedliwości udziałów

20 Najważniejsze problemy dotyczące teorii sprawiedliwości dystrybutywnej
sprawiedliwość kontra wolność sprawiedliwość kontra efektywność równanie w dół kosztowne i tanie gusta traf moralny

21 4. Dodatek 4.1 Wybór ważniejszych prac Sena
4.2 Linki do stron internetowych dotyczących problematyki podejmowanej przez Sena

22 4.1 Wybór ważniejszych prac Sena
Collective Choice and Social Welfare, Holgen-Day, Amsterdam 1979. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Calrendon Press, Oxford 1981. Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam [1985], wyd. 8, 2005. Equality of What?, w: Tanner Lectures on Human Values, ed. S. M. McMurrin, University of Utah Press, Salt Lake City; Cambridge University Press, Cambridge 1980. Justice: Means versus Freedoms, „Philosophy and Public Affairs”, nr 19, 1990, s On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1999.

23 4.2 Linki do stron internetowych
Autobiografia Teoria wyboru społecznego Zajęcia na Uniwersytecie Harvarda (można pobrać teksty) Wykład Sena na temat praw człowieka (nagranie wideo) Podejście zorientowane na ludzkie możliwości (bibliografia, teksty, linki, konferencje, kontakty)

24 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Przegląd podstawowych idei"

Podobne prezentacje


Reklamy Google