Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest Cerebrolysin?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest Cerebrolysin?"— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest Cerebrolysin?
Cerebrolysin jest zbalansowanym preparatem niskocząsteczkowych peptydów o właściwościach neurotroficznych. Peptydy są podobne lub identyczne do tych, które są wytwarzane endogennie u człowieka. Nowym spojrzeniem na terapie zaburzeń mózgu poprzez mechanizm działania naśladujący naturalne czynniki neurotroficzne i neuroprotekcyjne.

3 Cerebrolysin a rozwój medycyny
Zdolności regeneracyjne mózgu nie podlegają wątpliwości Procesy neurodegeneracyjne są złożone Wiele czynników neurotroficznych: NGF i BDNF poznane najlepiej Nadzieja - peptydy działające jak czynniki neurotroficzne – badania Badania nad Cerebrolysin przy współpracy Instytutu Lotów Kosmicznych USA i Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii CASTA – badanie w udarze niedokrwiennym, południowo-wschodnia Azja, monitorowane przez USA

4 BEZPOŚREDNIO NA NEURONY
Na co działa Cerebrolysin? BEZPOŚREDNIO NA NEURONY Stymuluje wzrost i rozgałęzianie neuronów Działa na złożone zaburzenia powstałe na skutek urazu lub neurodegeneracji – działanie plejotropowe (wielotorowe) Przekracza barierę krew-mózg (masa molekularna  10 kD ) Jest bezpieczna dla mózgu i całego organizmu.

5 Znaczenie pokonywania bariery krew mózg (BBB)
Filtracja molekuł o zbyt dużej wadze w procesie produkcyjnym koncentratu cerebrolysin Masa molekularna  10 kD pozwala na przekroczenie bariery krew-mózg (BBB) – pierwsza substancja na świecie Peptydy dostają się bezpośrednio do źródła choroby, działają wspomagająco i stymulująco na wzrost i rozgałęzianie neuronów Zwiększa się liczba cząsteczek transportujących glukozę przez barierę krew-mózg Wyrównywanie deficytu energetycznego związanego z chorobą

6 Cerebrolysin w leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń OUN
Hamowanie procesów neurodegeneracyjnych 1,2,3,4 REDUKCJA FORMOWANIA PŁYTEK AMYLOIDALNYCH Redukcja transportu APP do końcówek synaptycznych w chorobie Alzheimera REDUKCJA PROCESÓW NEKROTYCZNYCH I APOPTOTYCZNYCH Redukcja formowania wolnych rodników, procesów zapalnych , inhibicja kalpainy) Stymulowanie naturalnych mechanizmów obronnych 5,6,7,8 NEUROPLASTYCZNOŚĆ NEUROGENEZA NEUROPROTEKCJA poprawa procesów neuroregeneracyjnych, poprawa przeżywalności neuronów, wyższa gęstosć synaptyczna, poprawa integralności obwodów neuronalnych

7 Źródła 1 Rockenstein et al., J. Neursci Res. 2006;83:1252-61
2 Wronski et al., J, Neural Transm. 2000;107:145-57 3 Sugita et al., No To Shinkei, 1993;45/4: 4 Alvarez et al., J Neural transm Suppl. 2000;59:281-92 5 Masliah et al., Pharmacol Biochem Behav, 1999;62:239-45 6 Tatebayashi et al., Acta Neuropathol (Berl). 2003;105: 7 Rockenstein et al., J Neural Transm, 2003;110: 8 Harbauer et al., J Neural Transm. 2001;108:459-73

8 Get to the Neuroprotekcja Lek
Diazepam - wyniki badań niedostępne Nalokson - brak dowodów na skuteczność leku Nalmefene – brak udokumentowanych korzyści Neuroprotekcja Stroke 2007;38; Lek Wypowiedzi członków American Stroke Association Nimodypina „Wyniki wielu badań klinicznych, podczas których testowano lek były negatywne” antagoniści receptora NMDA „…testowane w badaniach klinicznych dawały przeważnie wyniki negatywne.” Lubeluzone „Kolejne analizy badań wykazały brak przekonujących dowodów skuteczności.” Klometiazol „Szczegółowe badania kliniczne nie udokumentowały skuteczności klometiazolu w leczeniu skutków udaru niedokrwiennego mózgu.” 1) NXY – 059 „ Nieopublikowane drugie badanie, którego wyniki są już jednak dostępne wykazało nieskuteczność leku.” Tirilazad „Ponowna analiza wszystkich badań (…) wykazała brak skuteczności w leczeniu skutków choroby.” Citicoline „Badania kliniczne nie wykazały skuteczności terapii farmakologicznej.” gangliozydy GM1 „Przegląd systematyczny nie ujawnił żadnych korzystnych efektów leczenia tą substancją.” Piracetam „chociaż substancja może przynosić pożądane rezultaty u niektórych pacjentów po udarze niedokrwiennym, lek prawdopodobnie zwiększa ryzyko śmierci…” Cerebrolizyna „(…) substancja o działaniu neurotroficznym i neuroprotekcyjnym, udokumentowane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.” A service provided by

9 Rozwiązanie plejotropowe
preparat peptydowy endogeniczne czynniki wzrostu o działaniu plejotropowym Ladurner et al. [2005] Wcześniejsze i korzystniejsze rozpoczęcie rehabilitacji dla pacjentów 9

10 Zastosowanie Udar mózgu , powikłania poudarowe
Rehabilitacja poudarowa, demencja poudarowa, depresja poudarowa, niedowłady Urazy mózgowo-czaszkowe , wstrząśnienie mózgu Rehabilitacja pourazowa otępienie typu alzheimerowskiego oraz naczyniowego Inne zespoły organiczne , metaboliczne i neurodegeneracyjne mózgu , szczególnie Stosowana u dzieci: ADHD, autyzm, wstrząśnienie mózgu, urazy mechaniczne mózgu, urazy okołoporodowe Wskazania tylko niebieskie – te nas interesują w AD

11 AD: poprawa funkcji poznawczych: poprawa 4.1 punkty w skali ADAS-cog+
Tutaj chyba nic dodać nic ująć: poprawa i stabilizacja: wystarczy przeczytać, wskazując znowu na współczynnik p. Kontynuacja może tu oznaczać obniżenie dawki bądź zmniejszenie powtarzania dawek z 3 do 2 w roku. ADAS – Alzheimer Disease Assessment Scale – Skala oceny choroby Alzheimera (rozległa skala, dzieli się na kilka części, tutaj interesuje nas część cog + czyli dotycząca funkcji poznawczych  ADAS-cog+ : change to baseline – ITT Analysis 1) Stała poprawa na co najmniej 6 miesięcy. Stabilizacja nawet po 2 miesiącach po zakończeniu leczenia Alvarez et al, 2006

12 AD: poprawa ADL (czynności życia codziennego) u 66,5% pacjentów
66,5% poprawa przy Cerebrolysin 79,3% pogorszenie przy Placebo Czynności życia codziennego, wystarczy przeczytać wykres  Effect of Cerebrolysin on global function (CIBIC+, ITT, 6 Months)1) Alvarez et al, 2006

13 Redukcja zaburzeń zachowania
poprawa 5.4 punkty Redukcja zaburzen behawioralnych: wysoka poprawa biorąc pod uwagę zaawansowany etap choroby, można zwrócić uwagę na dawkę 50ml. Takie dawki stosuje się we wlewach, sam fakt zastowowania 50ml wskazuje, że stan pacjenta jest już poważny NPI Score change to baseline– ITT Analysis 1) Cerebrolysin 60 ml: w leczeniu zaburzeń zachowania  Alvarez et al, 2006

14 AD: ADAS-cog – zmiana w stosunku do podstawy (ITT) – Alvarez 2006 (dawkowanie)
Dawkowanie i wniosek: najlepsze i najtrwalsze rezultaty przy leczeniu umiarkowanej demencji uzyskuje się przy dawce 10 ml Dose-finding study, Alvarez 2006

15 Udar niedokrwienny: The MCA Stroke Trial poprawa funkcji motorycznych
Ladurner et al, 2005 * p<0.05; T p<0.1

16 Udar niedokrwienny: The MCA Stroke Trial: poprawa ADL
P<0.001; right-sided subgroup Ladurner et al, 2005

17 W Demencji Naczyniowej
Preliminary results of the Russian phase IV trial (randomized, double-blind, placebo-controlled)

18 Schemat badania i dawkowanie
100mg acetylsalicylic acid PO, OD, 7d/w, 24 w 20ml Cerebrolysin/Placebo IV, OD, 5d/w, 4w (2x) 20 Infuzji 20 Infuzji Badanie korzysta z poprzednich doswiadczen klinicznych – stad wybrano dawke 20 ml dziennie Cerebrolysiny oraz okreslono taki, a nie inny schemat badania. Start badania Tydzien 4 Tydzien 12 Tydzien 16 Tydzien 24 Koniec badania 18

19 Efficacy criteria Primary efficacy criteria:
ADAS-COG+ change score from baseline to week 24 (ITT; LOCF) CIBIC+ score distribution at week 24 (ITT; LOCF) Secondary efficacy criteria: MMSE, ADCS-ADL, Clock-Drawing Test, Trial-Making Test Safety criteria: Adverse events, vital signs, laboratory tests (hematology, blood chemistry, urinalysis) Podstawowe i dodatkowe kryteria skutecznosci to powszechnie przyjete skale ocen i testy sluzace okresleniu sprawnosci kognitywnej i aktywnosci badanych pacjentow. 19

20 Total discontinued (n=14) Total discontin ued (n=11)
Patient disposition Randomized n=242 Cere 20ml n=121 No post-baseline data (n=4) ITT population n=117 Total discontinued (n=14) Consent withdrawn (10) Adverse event (2) Lack of efficacy (1) Other reason (1) Completed n=107 Placebo n=121 Received no medication (n=2) No post-baseline data (n=6) ITT population n=115 Total discontin ued (n=11) Consent withdrawn (7) Administrative reason (1) Complet ed n=110

21 Treatment difference from baseline
(ADAS-COG+, ITT) ADAS-COG+ score LS Mean * -3.991 -2.743 Pomiar aktywnosci kognitywnej pacjentow (wyzsze funkcje intelektualne i psychiczne) wskazuje na statystycznie znamienne roznice pomiedzy badanymi grupami. Pacjenci leczeni Cerebrolysina wykazali znacznie lepsze wyniki testu. Dodatkowo, pozytywny efekt terapii utrzymuje sie na dlugo po okresie aktywnego leczenia. *p<.0001; negative values are equivalent of improvement 21

22 Treatment difference from baseline (ADAS-COG+, ITT: MMSE<=20)
ADAS-COG+ score LS Mean -7.028 -6.678 + -5.602 -3.626 Podobny pozytywny efekt terapii widoczny jest w podgrupie pacjentow o bardziej zaawansowanej demencji. Tutaj roznica w stosunku do placebo jest jeszcze bardzie wyrazna. Potwierdza sie tez utrzymywanie sie efektu terapii na dlugo po okresie aktywnego leczenia. Moze to swiadczyc o efekcie modyfikacji przebiegu choroby. +p=0.0002; *p<.0001; negative values are equivalent of improvement 22

23 Effects of Cerebrolysin on global function
(CIBIC+, ITT, week 24) W zakresie aktywnosci pacjentow na plaszczyznie wykonywania codziennych zyciowych czynnosci takze widac wyrazne przesuniecie w kierunku poprawy wynikow testow w porownaniu z placebo. Takze i w tym wypadku wynik jest znamienny statystycznie. Values are n; p<.0001 23

24 Effects of Cerebrolysin on global function
(CIBIC+, ITT: MMSE<=20, week 24) W podgrupie pacjentow z bardziej zaawansowana demencja wynik testow na wykonywanie codziennych czynnosci zyciowych potwierdza ten sam trend. Cerebrolysina jest efektywnym terapeutykiem umozliwiajacym spowolnienie procesu utraty sprawnosci u pacjenta, ulatwiajacym opieke nad nim i w efekcie zwiekszajacym komfort zycia pacjenta i opiekunow. Values are n; p<.0001 24

25 of the Spanish phase IV trial
In Alzheimer‘s Disease Preliminary results of the Spanish phase IV trial (A randomized , double-blind, clinical trial to compare the safety and efficacy of Cerebrolysin and Aricept (Donepezil) and a combination therapy in patients with probable Alzheimer’s Disease)

26 Dawkowanie: ARICEPT lub Placebo codziennie/raz dziennie przez caly okres badania
Dawkowanie: CEREBROLYSIN lub Placebo jeden raz dziennie przez 5 dni w tygodniu w okresach 1-4 tydzien oraz tydzien badania Porownanie terapi zlozonej (Aricept plus Cerebrolysina) z monoterapia (Aricept lub Cerebrolysina) wskazuje na to, ze w kazdym przypadku terapia przynosi pozytywne efekty w domenie kognitywnej. Nie zanotowano statystycznie znaczacych roznic pomiedzy badanymi grupami. Wynik ten wskazuje na skutecznosc Cerebrolysiny podobna do skutecznosci typowego leku z grupy inhibitorow acetylocholiesterazy. To wazny wniosek pozytywny z tego badania, gdyz leki tej grupy sa powrzechnie stosowane w leczeniu demencji! Figure 1: Time course of the ADAS-cog+ treatment of different treatment groups (ITT analysis) Funkcje kognitywne. LS mean. There are no significant group differences. Negative score changes represent cognitive improvement from baseline. N=197. ITT data set. 26

27 Figure 2 Shift analysis of the ADAS-cog+ score at week 28 for ITT analysis sets Funkcje poznawcze Wykres ten potwierdza poprzednio sformulowane wnioski. Zaznacza sie trend wskazujacy na przewage terapii kombinowanej nad monoterapia oraz na przewage monoterapii Cerebrolysina nad monoterapia Ariceptem. 27

28 Figure 3: CIBIC+ score at week 28 (ITT analysis)
Aktywność ruchowa, ADL W zakresie ogolnej sprawnosci (codzienne czynnosci zyciowe pacjenta) zaznacza sie wyrazna przewaga terapii kombinowanej (Cerebrolysina plus Aricept) oraz monoterapii Cerebrolysina nad monoterapia Ariceptem. Pacjencji leczenie Cerebrolysina w kazdym przypadku wykazuja wieksza sprawnosc w wykonywaniu codziennych czynnosci zyciowych. Note: 1 = wyrazna poprawa. 2 = poprawa. 3 = minimalna poprawa. 4 = brak zmiany. 5 = minimalne pogorszenie. 6 = pogorszenie. 7 = wyrazne pogorszenie. N=232. ITT data set. 28

29 Postać farmaceutyczna oraz rodzaj i zawartość opakowania
Roztwór do wstrzykiwań i infuzji Opakowania (ceny dla pacjenta za opakowanie) - 10 ampułek po 1ml ( 29zł) - 5 ampułek po 5 ml ( 60zł ) - 5 ampułek po 10 ml ( 95zł ) Tu chyba wsio jasne

30 CYKLE LECZENIA Demencja – optymalna dawka 10 ml przez 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie , powtarzanie po 3 miesiącach Demencja – do 30 ml Rehabilitacja poudarowa dawka optymalna 30 ml, przez 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie, powtórzenie po 3 miesiącach Rehab. – do 50 ml Udar niedokrwienny: 30ml przez 2 tyg (przez pierwsze 2 dni można podawać 50ml) Podawanie: 10 ml domięśniowo (2 x 5ml) 10 ml dożylnie nierozcieńczone Cykle leczenia i dawkowanie też przeczytać, warto zwrócić uwagę, że w rehabilitacji poudarowej też występują otępienia, więc jest to istotne

31 KOSZT TERAPII CEREBROLYSIN
Koszt jednego cyklu terapii – 1 miesiąc 4 opakowania 10ml x 100 zł = 400 zł Zalecana ilość powtórzeń: 3 razy w roku (2 razy w roku) Roczny koszt terapii: 400 zł x 3 = 1200 zł - 3 razy w roku 400zł x 2 = 800 zł – 2 razy w roku Średni miesięczny koszt: 1200zł : 12 miesięcy = 100 zł (800zł :12 miesięcy = ok. 60 zł)

32 Dawkowanie i sposób podawania - pozostałe
Dawki od 10 ml – do 50 ml są zalecane wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym po rozcieńczeniu standardowym roztworem do infuzji . - Czas trwania wlewu powinien wynosić minut. - Dawki do 30 ml należy podawać w 50 ml NaCl, większe dawki w 100 ml NaCl Tu chyba też wsio jasne


Pobierz ppt "Czym jest Cerebrolysin?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google