Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serwer Samba dr inż. Krzysztof Lichy Politechnika Łódzka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serwer Samba dr inż. Krzysztof Lichy Politechnika Łódzka"— Zapis prezentacji:

1 Serwer Samba dr inż. Krzysztof Lichy Politechnika Łódzka
Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych

2 Samba 1. Co to jest? Pakiet narzędzi umożliwiający
współdzielenie zasobów (drukarki, pliki) w sieciach hetorogenicznych 2. Do czego może jeszcze się przydać? WINS Podstawowy kontroler domeny Windows Klient domeny ADS

3 Demony: smbd – umożliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie nmbd – świadczy usługi Windows Internet Name Service (wspomaga przeglądanie sieci)‏

4 Prosty zasób dyskowy: /etc/samba/smb.conf [global] workgroup = HOME
[test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok = yes

5 Testowanie konfiguracji:
testparm

6 Testowanie konfiguracji:
# testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Processing section "[test]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions Global parameters [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = No guest ok = Yes

7 Jak uruchomić? # service smb start Uruchamianie uslugi SMB: [ OK ]
Uruchamianie uslugi NMB: [ OK ]

8 Użytkownicy serwera: # adduser samba # smbpasswd -a samba
New SMB password: Retype new SMB password: Added user samba.

9 Użytkownicy serwera:

10 Użytkownicy serwera:

11 Dostęp z poziomu systemu Linux
# smbclient -U samba -L // Password: Domain=[CENT] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.8pre1- 0.pre1.3] Sharename Type Comment test Disk udzial testowy

12 Struktura pliku konfiguracyjnego:
[global] guest ok = no max log size = 1000 [homes] browseable = no map archive = yes [udzial_1] browseable = yes read only = yes guest ok. = yes path = /export/samba/udzial_1 [printers] path = /usr/tmp guest ok = yes printable = yes

13 Struktura pliku konfiguracyjnego:
opcja = wartość netbios aliases = serwer1,serwer2,serwer3 netbios aliases= serwer1 serwer2 serwer3 GUEST OK = YES guest ok = yes PATH = /EXPORT/SAMBA//DUZE/A/MALE/LITERKI #KOMENTARZ

14 Mechanizm zmiennych Dzięki mechanizmowi zmiennych
można określić charakterystykę podłączonych klientów. Zmienna rozpoczyna się znakiem %, po którym następuje litera.

15 Mechanizm zmiennych [udzial2] comment = Samba %v na serwerze %h gdzie:
- wersja Samby %h - nazwa DNS serwera, na którym uruchomiona jest Samba

16 Mechanizm zmiennych Inne przydatne zmienne: %I - adres IP klienta
%m - nazwa NetBIOS klienta %M - nazwa DNS klienta %H - katalog macierzysty zalogowanego użytkownika (%u)‏ %u - nazwa zalogowanego użytkownika %S - nazwa bieżącego udziału %L - nazwa NetBIOS serwera na którym uruchomiona jest Samba

17 Mechanizm zmiennych Dzięki zmiennym istnieje możliwość
stworzenia udziału o zawartości zależnej od parametrów klienta lub użytkownika. W poniższej konfiguracji: [pliki] path = /export/samba/%M katalog udostępniany przez udział pliki będzie zależał od wartości zmiennej %M a więc od nazwy DNS klienta.

18 Opcja include Przykład: [udzial1] ... include = /etc/samba/smb.conf.%m

19 Sekcja [global] Parametry zdefiniowane w sekcji
[global] lub [globals] odnoszą się do wszystkich udziałów. Jeżeli jednak wewnątrz sekcji definiującej udział parametr zostanie zmieniony będzie miał on pierwszeństwo przed parametrem z sekcji [global]

20 Sekcja [homes] Jeżeli klient próbuje się połączyć
z zasobem, który nie jest wymieniony w pliku konfiguracyjnym, to wówczas serwer sprawdza czy istnieje sekcja [homes] i jeżeli istnieje żądana nazwa udziału zostaje przemapowana jako katalog domowy klienta.

21 Sekcja [homes] Przykład: dla poniższej konfiguracji: [global]
workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [homes] browseable = no

22

23

24 Parametry określające serwer:
[global] workgroup = MSHOME server string = Serwer Samba na %L netbios name = samba

25 [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest account = user1 Parametry: comment, volume

26 Parametry sieciowe [global] workgroup = MSHOME
hosts allow = localhost hosts deny = [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [homes] browseable = no

27 Parametry sieciowe hosts allow = 192.168.0.
hosts allow = .zsk.p.lodz.pl hosts allow = ALL EXCEPT W przypadku użycia parametru hosts allow należy umieścić na liście adres pętli zwrotnej (localhost lub ). Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwera.

28 Serwery wirtualne: [global] netbios aliases = PLIKI FEDORA ZDALNY
include = /etc/samba/smb.conf.%L

29 Serwery wirtualne:

30 Jak to zadziała: [global] workgroup = MSHOME [test]
comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [dane] comment = wazne dane path = /export/samba/dane guest ok = no browseable = no [homes]

31 Samba

32 Samba Jak dostać się do takiego ukrytego zasobu???

33 Samba Jak dostać się do takiego zasobu?

34 Usługi domyślne: [global] ... default service = pomoc [pomoc]
path = /export/samba/pomoc/ broweseable = yes writable = no

35 Wskazanie konkretnych użytkowników
[finanse] path=/export/samba/finanse writable = yes guest ok = no valid users = szef, Adam Dobrze pamiętać o: invalid users = root, bin, mail ...

36 Samba hide dot files [udzial1] ... hide file =/*.reg/ veto files
delete veto files dont descend follow symlinks

37 Drukarki: Do udostępniania drukarek na serwerze
służy specjalny udział [printers], należy również wprowadzić dodatkowe parametry do sekcji [global]: printing = cups printcap name = cups Parametry te określają typ drukowania zainstalowany w systemie.

38 Drukarki: [printers] path = /var/spool/samba
Ścieżka do katalogu spool. Użytkownicy mający mieć dostęp do drukarki muszą mieć prawo zapisu do niego.

39 Drukarki: browseable = no guest ok = yes writeable = no
printable = yes printer admin = root Powyższe parametry udostępnią wszystkie drukarki zdefiniowane w CUPS jako drukarki sieciowe.

40 Drukarki: Do przetestowania poprawności konfiguracji służy polecenie
#testprns nazwadrukarki

41 Kosz: [zasob1] ... Vfs objects = recycle Recycle:repository = .TRASH
Recycle:keeptree = TRUE Recycle:versions = TRUE Recycle:touch = TRUE Recycle:exclude = *.tmp Recycle:exclude_dir = /tmp | /temp

42 Audyt: [zasob1] ... Vfs objects = full_audit
Full_audit:prefix = proc.u | proc.I Full_audit:success = open opendir Full_audit:failure = all

43 Domeny Windows Obecnie istnieją dwa rodzaje domen NT: domeny NT oparte o Windows NT 4.0 cechuje płaska struktura, tak jak system nazewnictwa NetBIOS, o który m.in. są oparte. Współpracują z wszystkimi systemami rodziny Windows oraz pakietem Samba w wersji 2.0/2.2/3.0 oraz Samba TNG. Kontrolerem takiej domeny może być serwerowa wersja systemu Windows NT 4.0/2000/2003 oraz Samba 2.0/2.2/TNG/3.0 (tylko jako PDC!).

44 Domeny Windows domeny NT oparte o Windows 2000 lub ściśle powiązane z usługami katalogowymi Active Directory; struktura tutaj ma charakter drzewiasty tak jak system nazewnictwa DNS, z którym jest te domeny powiązane (nawet nomenklatura nazewnictwa w Active Directory zawiera słowa: drzewa, liście, las). Współpracują z systemami Windows 2000/XP/2003, pakietem Samba 3.0 oraz częściowo z Windows 95/98/Me i  NT 4.0 SP 6a. Kontrolerem takiej domeny może być serwerowa wersja systemu Windows 2000/2003.

45 Domeny Windows [global] netbios name = SERWEREK server string = CENTOS
workgroup = DOMENA # uwierzytelnianie  security = user encrypt passwords = yes update encrypted = No smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd unix password sync = no add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines - c 'Konto Maszyny %I' -s /bin/false %u  nt acl support = no map to guest = Bad User domain logons = yes logon script = logon.bat

46 Domeny Windows # Skrypt logowania do domeny
net time \\SERWER /set /yes net use x: \\SERWER\dane net use z: \\archiwum\homes

47 Domeny Windows log file = /var/log/samba/log.%I max log size = 50
log level = 2 os level = 200 domain master = yes local master = yes prefered master = yes time server = yes wins support = yes #WINS! logon home = \\%L\%U\profile logon path = \\%L\%U\profile unix charset = ISO8859-2 dos charset = CP852

48 Domeny Windows [netlogon] path = /etc/samba/logon
comment = Usługa logowania domenowego guest ok = no browseable = no write ok = no

49 Domeny Windows

50 SWAT # cat /etc/xinetd.d/swat # default: off
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \ # to configure your Samba server. To use SWAT, \ # connect to port 901 with your favorite web browser. service swat { disable = no port = 901 socket_type = stream wait = no only_from = localhost user = root server = /usr/sbin/swat log_on_failure += USERID }

51 SWAT

52 Klient domeny ADS W pliku /etc/nsswitch.conf należy
zmodyfikować dwa wpisy (passwd, group) do poniższej postaci: passwd: files winbind group: files winbind

53 Klient domeny ADS W pliku /etc/krb5.conf w sekcji [libdefaults] wprowadzić nazwę domeny Kerberos (w przykładach będzie to LINUXDOMAIN)‏ [libdefaults] default_realm = LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL [realms] LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL = { kdc = p14.zsk.p.lodz.pl }

54 Klient domeny ADS #kinit Administrator
workgroup = LINUXDOMAIN netbios name = SAMBA security = ADS realm = LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL #net ads join -U Administrator%password

55 Klient domeny ADS

56 Klient domeny ADS [globals] template homedir = /home/%D/%U
template shell = /bin/bash winbind enum users = yes winbind enum groups = yes winbind uid = winbind gid = winbind separator = + # LINUXDOMAIN+Administrator encrypt password = yes winbind enable local accounts = yes winbind cache time = 300 winbind trusted domains only = no

57 Polecenie wbinfo: wbinfo -t wbinfo -u oraz wbinfo -g
wbinfo -a windowsdomain+domainuser%userpassword

58 Klient domeny ADS [public]
comment = zasob dostepny tylko dla grupy prac z domeny LINUXDOMAIN read only = no path = /export/samba/public Valid users [typek_priv] comment = zasob dostepny tylko dla uzytkownika typek z doemny LINUXDOMAIN path = /export/samba/typek valid users = "LINUXDOMAIN+typek"

59 Samba Nie działa!!! - /etc/sysconfig/samba : - PAM -DNS
# Options to smbd SMBDOPTIONS="-D" # Options to nmbd NMBDOPTIONS="-D" # Options for winbindd WINBINDOPTIONS="-D" -DNS - jeżeli w logach znajduje się wpis: (...) winbind[xxxx]: idmap Fatal Error: UID range full (...)‏ Przy zatrzymanym demonie Winbind – usunąć plik: /var/cache/samba/winbind_idmap.tdb

60 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Serwer Samba dr inż. Krzysztof Lichy Politechnika Łódzka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google