Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy dostarczania wody na duże odległości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy dostarczania wody na duże odległości"— Zapis prezentacji:

1 Systemy dostarczania wody na duże odległości
Zastosowanie systemu dostarczania wody na duże odległości Niewystarczające zasoby wodne na miejscu pożaru Całkowity brak wody (duże odległości – odległości, które są poza zasięgiem możliwości podawania wody przez jedną pompę)

2 Czynniki wpływające na możliwości dostarczania wody na dużą odległość
Odległość zasobów wodnych od miejsca pożaru Warunki terenowe na drodze dostarczania wody (zalesienie, ukształtowanie terenu, drogi dojazdowe, przeszkody) Liczba i rodzaj dostępnego sprzętu (pomp, węży, zbiorników, samochodów z pompami i/lub zbiornikami)

3 (transport wody w zbiornikach pojazdów pożarniczych, cystern itp.)
Sposoby dostarczania wody na duże odległości PRZESYŁANIE (transport wody pod ciśnieniem za pomocą węży pożarniczych lub przewodów sztywnych – rur) DOWOŻENIE (transport wody w zbiornikach pojazdów pożarniczych, cystern itp.) System mieszany

4 Przesyłanie wody za pomocą przewodów
PRZETŁACZANIE PRZEPOMPOWY-WANIE System mieszany

5 PRZETŁACZANIE Jest to przesyłanie wody bezpośrednio z nasady tłocznej jednej pompy do nasady ssawnej następnej pompy. Pompa zasilająca jest to pierwsza pompa licząc od punktu czerpania wody. Pompa końcowa (ostatnia) podaje wodę do rozdzielacza i następnie do linii gaśniczych Zasięg tłoczenia – Odległość na jaką można przetłaczać wodę. W teorii jest nieograniczona. W rzeczywistości jest zdeterminowana takimi czynnikami jak trudności w budowie, dozorowaniu i organizacji pracy i nie przekracza 3 km.

6 M1 – motopompa zasilająca M2 – motopompa pośrednia
M3 – motopompa końcowa

7 Rozstawianie motopomp zależy od:
Profilu terenu Oporności hydraulicznej zastosowanych węży Wydajności i ciśnienia pomp Sposobu ułożenia węży

8 Pierwsza motopompa po zassaniu wody podaje ją do kolejnej motopompy odbierającej, pod ciśnieniem wyjściowym. Przykładowo dla motopomp M8/8 powinno wynosić 0,8 MPa. Motopompa odbierająca przyjmuje wodę pod ciśnieniem zmniejszonym o wartość zużytą na pokonanie oporów przepływu i różnicy wzniesień. Ciśnienie to nazywa się ciśnieniem wejściowym. Najkorzystniejsze jest takie ustawienie motopomp, aby ciśnienie wejściowe (na linii wężowej przy nasadzie ssawnej) wynosiło 0,15 MPa (stała).

9 Na pokonanie oporów przepływu i ewentualnych różnic poziomów może być w tym przypadku (motopompa M8/8) zużyte 0,65 MPa. Różnica między ciśnieniem wyjściowym, a ciśnieniem wejściowym nosi nazwę ciśnienia dyspozycyjnego. (Hd) W przypadku ustawienia pomp na jednakowym poziomie, ciśnienie dyspozycyjne będzie zużywane jedynie na pokonanie oporów występujących w linii wężowej.

10 Strata ciśnie-nia [MPa]
Strata ciśnienia r spowodowanych oporami tarcia na każde 100 m węża wykładzinowego Przepływ [l/min] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 Strata ciśnie-nia [MPa] W52 0,013 0,047 0,1 0,17 0,26 0,36 O,48 0,6 - W75 0,034 0,05 0,07 0,092 0,12 0,14 0,24 0,32 0,4

11 Hd – ciśnienie dyspozycyjne r – straty ciśnienia w linii wężowej

12 Przykład 1: Jaka może być maksymalna odległość między motopompami przetłaczającymi, rozstawionymi na jednym poziomie, o wydajności nominalnej 800 l/min i ciśnieniu wyjściowym 0,8 Mpa przy zastosowaniu węży W75?

13 Hd = 0,8 – 0,15 = 0,65 Mpa r = 0,12 Mpa (z tabeli)

14 Przykład 2: Jaka może być maksymalna odległość między motopompami przetłaczającymi, rozstawionymi na jednym poziomie, o wydajności nominalnej 800 l/min i ciśnieniu wyjściowym 0,8 Mpa przy zastosowaniu węży W52?

15 Hd = 0,8 – 0,15 = 0,65 Mpa r = 0,6 Mpa (z tabeli)

16

17 Przykład 3. O jaką wartość zmieni się odległość pomiędzy motopompami dla trzech przypadków poprowadzenia linii wężowych. Wydajność nominalna motopomp to 800 l/min i ciśnienie wyjściowe 80 metrów słupa wody [msw]. Zastosowano węże W75

18 M1 – motopompa zasilająca M2 – motopompa końcowa ? m 120m npm

19 L całk – odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru [m]
Ustalanie liczby niezbędnych motopomp W celu orientacyjnego ustalenia liczby potrzebnych motopomp należy posiadać dane: V – wydajność [l/min] L całk – odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru [m] h całk – różnica poziomów między stanowiskiem pompy zasilającej oraz pompy końcowej [m] Rodzaj węży użytych do tłoczenia wody

20 Przykład 4: Obliczyć liczbę motopomp, jeżeli V = 800 l/min, zastosowano węże W75, L całk = 3200 m., h całk = 30m.

21

22 Do uzyskanej wartości należy dodać 0,5 Mpa w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia na prądownicy
CHd = 4,14 + 0,5 = 4,64 [MPa] Jedna motopompa nie jest w stanie podać takiego ciśnienia, więc dzielimy uzyskane całkowite potrzebne ciśnienie dyspozycyjne, przez ciśnienie dyspozycyjne pojedynczej pompy (M8/8). Liczba motopomp = 4,64 : (0,8-0,15) = 7


Pobierz ppt "Systemy dostarczania wody na duże odległości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google