Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo z siedzib ą w I Liceum Ogólnokszta ł c ą cym im. W ł adys ł awa Jagie łł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo z siedzib ą w I Liceum Ogólnokszta ł c ą cym im. W ł adys ł awa Jagie łł."— Zapis prezentacji:

1 M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo z siedzib ą w I Liceum Ogólnokszta ł c ą cym im. W ł adys ł awa Jagie łł y w Krasnymstawie

2 Na pocz ą tku naszej dzia ł alno ś ci gospodarczej chcieliby ś my zaj ąć si ę sprzeda żą koszulek z ró ż nymi nadrukami. Z czasem równie ż zamierzamy rozpocz ę cie handlu innymi gad ż etami, takimi jak:  Kubki,  Torby ekologiczne,  Parasole,  Przypinki, W swoich produktach stawiamy przede wszystkim na promocj ę naszej szko ł y, o czym ś wiadczy ć b ę d ą nadruki na produktach. Jednak nie zamierzamy ogranicza ć si ę z tematyk ą nadruków

3 Swoje produkty zamierzamy wystawia ć przede wszystkim na szkolnych imprezach okoliczno ś ciowych, aby zach ę ci ć uczniów oraz pracowników szko ł y do zainteresowania si ę dzia ł alno ś ci ą naszego przedsi ę biorstwa.

4 Karol Piwko- Dyrektor naczelny Izabela Podkowiak- Dyrektor ds. Finansów Natalia Jachorek- Dyrektor ds. Marketingu Wspólnicy: Paulina Ł uszczak Ida Dudek Karolina Sawa Kamil Szponar Klaudia Krzak Magdalena Matyjas Agata Sysa Agata Rudnik Anna Chachaj Justyna Czuba Dominika Kami ń ska

5 Zapraszamy do zainteresowania si ę dzia ł alno ś ci ą naszej firmy!


Pobierz ppt "M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo M ł odzie ż owe Miniprzedsi ę biorstwo z siedzib ą w I Liceum Ogólnokszta ł c ą cym im. W ł adys ł awa Jagie łł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google