Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Horyzontalny Układ Współrzędnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Horyzontalny Układ Współrzędnych."— Zapis prezentacji:

1 Horyzontalny Układ Współrzędnych

2 v

3 Płaszczyzna podstawowa układu: płaszczyzna prostopadła do kierunku siły ciężkości w danym miejscu na Ziemi (lokalnej linii pionu). Płaszczyzna podstawowa przecina sferę niebieską wzdłuż koła wielkiego, które nazywamy horyzontem. Kierunek przeciwny sile ciężkości przecina sferę niebieską w punkcie noszącym nazwę: zenit. Przeciwległy mu punkt sfery niebieskiej nosi nazwę: nadir.

4 Bieguny świata północny (Bn) i południowy (Bs) wytycza przecięcie przedłużenia osi obrotu Ziemi ze sferą niebieską . Południk miejscowy (lokalny) koło wielkie przechodzące przez Z, Nd, Bn,Bs. Przecina horyzont w punktach północy (N) i południa (S). Pierwszy wertykał koło prostopadłe do południka lokalnego . Przecina horyzont w punktach wschodu (E) i zachodu (W).

5 Punkty N, S, E, W – punkty kardynalne.

6 Bieguny świata północny (Bn) i południowy (Bs) wytycza przecięcie przedłużenia osi obrotu Ziemi ze sferą niebieską . Południk miejscowy koło wielkie przechodzące przez Z, Nd, Bn,Bs. Przecina horyzont w punktach północy (N) i południa (S). Pierwszy wertykał koło prostopadłe do południka lokalnego . Przecina horyzont w punktach wschodu (E) i zachodu (W). Punkty N, S, E, W – punkty kardynalne.

7

8 oś główna : linia pionu miejsca obserwacji,
środek układu: środek Ziemi; +biegun : ZENIT, - biegun : NADIR, koło podstawowe: horyzont, półkole początkowe: połowa południka lokalnego łącząca Zenit z Nadirem przez punkt południowy S.

9 Współrzędne w układzie horyzontalnym:
Wysokość h - kąt utworzony przez kierunek na dany obiekt (G) z płaszczyzną horyzontu. Dopełnienie wysokości do 90o nosi nazwę: odległość zenitalna. Wysokość mierzymy od - 90o do +90o

10 Współrzędne w układzie horyzontalnym:
Azymut A - kąt jaki tworzy półkole koła wierzchołkowego (wertykału) przechodzącego przez dany punkt sfery niebieskiej z półkolem południka miejscowego (lub odpowiadający mu łuk horyzontu). Azymut liczy się od 0o do 360o od punkty S przez punkty WNE, lub od 0o do 180o w obie strony od punktu południowego S. W geodezji azymuty liczone są od punktu północnego horyzontu.

11 Linie stałej wysokości:
almukantaraty (koła małe równoległe do horyzontu); Linie stałego azymutu: wertykały (koła wielkie przechodzące przez Z i Nd).

12

13 Kąt środkowy pomiędzy osią świata a płaszczyzną horyzontu to szerokość geograficzna miejsca obserwacji.

14 Kąt środkowy pomiędzy osią świata a płaszczyzną horyzontu to szerokość geograficzna miejsca obserwacji. Szerokość miejsca obserwacji to wysokość bieguna ponad horyzontem

15 Wyznaczanie współrzędnych horyzontalnych.
Gnomon – jeden z najstarszych przyrządów astronomicznych. Składa się z poziomej podstawy i prostopadłego do niej pręta. Wyznaczanie wysokości z wzoru (g - wysokość pręta, c- długość cienia) tg h = g/c Azymut odczytujemy z kierunku padania cienia (po uprzednim wyznaczeniu południka lokalnego)

16 Wyznaczanie współrzędnych horyzontalnych.
Półkole wierzchołkowe i kwadrant - kątomierz o kącie pełnym (półkole) lub prostym (kwadrant) pozwalający wyznaczyć azymut i wysokość Słońca oraz wysokość gwiazd.

17 Wyznaczanie współrzędnych horyzontalnych.
Laska Jakuba wynaleziona przez Levi ben Gersona Gersonidesa ( )

18 Wyznaczanie współrzędnych horyzontalnych.
Teodolit (Przyrząd uniwersalny)

19 Układ horyzontalny jest układem lokalnym.

20 Układy równikowe 1.Godzinny

21 Płaszczyzna podstawowa - płaszczyzna równika niebieskiego (równika ziemskiego zrzutowanego na sferę niebieską)

22 Równik tworzy z horyzontem kąt równy: 90o - 

23 oś główna : oś świata, środek układu: środek Ziemi; +biegun : BN,
- biegun : BS, koło podstawowe: równik niebieski, półkole początkowe: połowa południka lokalnego (BN-Z-BS)

24 Współrzędne w układzie godzinnym
Deklinacja  - kąt jaki tworzy kierunek ku ciału niebieskiemu z płaszczyzną równika niebieskiego. Deklinacja punktów północnej półkuli jest dodatnia, a południowej - ujemna. Odległość biegunowa (n) dopełnienie deklinacji do 90st. Wartości deklinacji ciał niebieskich nie zależą od miejsca obserwacji i od upływu czasu (ruchu dziennego sfery)

25 Współrzędne w układzie godzinnym
Kąt godzinny t - kąt dwuścienny jaki tworzy półkole godzinne przechodzące przez daną gwiazdę z półkolem południka lokalnego (lub odpowiadający mu łuk równika). Kąt ten liczymy w kierunku ruchu dziennego sfery niebieskiej od południka na zachód (S-W-N-E). Kąt godzinny wyrażamy skali czasowej (0h – 24h). Wartość „t” zmienia się jednostajnie w czasie (zależy od ruchu dobowego sfery) a przez południk lokalny jest związany z miejscem obserwacji. Współrzędne w układzie godzinnym 25

26 Linie stałego kąta godzinnego:
koła godzinne (koła wielkie na sferze niebieskiej przechodzące przez oba bieguny: północny i południowy); Linie stałej deklinacji: równoleżniki niebieskie (koła małe równoległe do równika niebieskiego).

27 Otrzymamy w ten sposób najprostszy zegar słoneczny .
Do wyznaczania współrzędnych godzinnych można wykorzystać gnomon, ustawiony wzdłuż osi świata. Otrzymamy w ten sposób najprostszy zegar słoneczny . Kąt godzinny Słońca jest miarą miejscowego prawdziwego czasu słonecznego.

28 Układy równikowe 2.Równonocny

29 Roczny ruch Słońca Słońce w ciągu roku systematycznie przesuwa się na tle gwiazd z zachodu na wschód okrążając całe niebo w ciągu roku. Ten ruch Słońca na sferze niebieskiej nosi nazwę: ruchu rocznego. Jest on odbiciem rzeczywistego ruchu Ziemi wokół Słońca. Orbita Ziemi wyznacza płaszczyznę ekliptyki. Ekliptyka - koło wielkie na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce.

30 Punkty równonocy - punkty przecięcia ekliptyki z równikiem niebieskim.
Punkt równonocy wiosennej (Punkt Barana) punkt, w którym Słońce przechodzi z półkuli południowej na północną (ok.21 marca). Punkt równonocy jesiennej (Punkt Wagi) punkt, w którym Słońce przechodzi z półkuli północnej na południową (ok. 23 września).

31 oś główna: oś świata, środek układu: środek Ziemi; +biegun: BN ;
- biegun: BS; koło podst.: równik niebieski, półkole początkowe: połowa koła godzinnego przechodzącego przez punkt Barana. Układ rownikowy 31

32 Współrzędne w układzie równonocnym
1) Deklinacja  Współrzędne w układzie równonocnym 2) Rektascensja  - kąt dwuścienny między półkolem godzinnym przechodzącym przez punkt równonocy wiosennej i półkolem godzinnym przechodzącym przez dane ciało niebieskie (lub odpowiadający mu łuk na równiku). Rektascensję liczymy od punktu równonocy wiosennej w kierunku ruchu rocznego Słońca, to jest z zachodu na wschód, czyli przeciwnie niż kąt godzinny. Rektascensję wyrażamy w mierze czasowej od 0h do 24h. Układ rownikowy 32

33 Linia stałej deklinacji:
równoleżnik niebieski; Linia stałej rektascencji: koło godzinne.

34 Współrzędne w układzie równonocnym tworzą układ, w którym można sporządzać mapy i atlasy nieba ważne w ciągu dłuższych okresów czasu. Układ rownikowy 34

35 Układ współrzędnych ekliptycznych

36 Ekliptyka - koło wielkie na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce.
Płaszczyznę ekliptyki wyznacza orbita Ziemi.

37

38 β λ γ oś główna : oś prostopadła do ekliptyki,
środek układu: środek Ziemi; +biegun : Północny biegun ekliptyki, - biegun : Południowy biegun ekliptyki, koło podstawowe: ekliptyka, półkole początkowe: połowa „południka” układu ekliptyki (koła szerokości) przechodzącego przez punkt barana. β λ γ Układ rownikowy 38

39 Współrzędne w układzie ekliptycznym
Szerokość ekliptyczna  - kąt jaki tworzy kierunek ku danemu ciału niebieskiemu z płaszczyzną ekliptyki Długość ekliptyczna  - kąt dwuścienny utworzony przez półkole wielkie łączące bieguny ekliptyki przez dane ciało niebieskie z półkolem wielkim przechodzącym przez punkt równonocy wiosennej β λ γ Układ rownikowy 39


Pobierz ppt "Horyzontalny Układ Współrzędnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google