Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki astronomiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki astronomiczne"— Zapis prezentacji:

1 Jednostki astronomiczne
Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r.

2 SI (Systéme International d'Unités) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar
- spójny metryczny układ podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich pod- i nad-wielokrotności określonych przez przedrostki krotności: peta 1015 , tera 1012 , giga 109 , mega 106 , kilo 103 , hekto 102, deka 101, decy 10-1, centy 10-2, mili 10-3, mikro 10-6 , nano 10-9 , piko , femto , atto 10-18 Podstawowymi jednostkami SI są: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, kandela, jednostkami uzupełniającymi: radian i steradian.

3 Podstawowa jednostka długości - 1 metr
Oczywiście w astronomii operujemy jednostką większą – kilometr np. średnia odległość z Ziemi do Słońca wynosi km. Jest to jednak jednostka zbyt mała.

4 Jednostka astronomiczna, j.a. AU (od ang. astronomical unit)
Jednostka długości używana do wyrażenia odległości w obrębie Układu Słonecznego, zdefiniowana jako średnia odległość Ziemi od Słońca 1 AU = km Ścisłe określenie jednostki astronomicznej: jest to długość wielkiej półosi orbity Ziemi wokół Słońca (dokładnie równe km)

5 Rok świetlny = = 9,4605×1012km = = 6,3281×104 AU.
astronomiczna jednostka długości równa odległości, jaką przebywa światło w próżni w ciągu jednego roku zwrotnikowego Rok świetlny = = 9,4605×1012km = = 6,3281×104 AU. Np. odległość od Ziemi do gwiazdy Alfa Centaur wynosi 4,34 roku świetlnego, oznacza to, że wiązka światła z gwiazdy dociera do Ziemi w czasie 4,34 roku przebywając w tym czasie drogę 41,06⋅1012 km.

6 Wyjaśnienia: Rok zwrotnikowy, odstęp czasu pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami przejścia Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Wynosi on 365,2422 średnich dób słonecznych (jest on krótszy od roku gwiazdowego na skutek precesji osi Ziemi). Rok zwrotnikowy wyznacza cykl zmian pór roku. Rok gwiazdowy, rok syderyczny, dystans czasowy pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami, w których Słońce zajmuje jednakowe położenie względem gwiazd na niebie. Rok gwiazdowy wynosi 365,2564 średnich dób słonecznych. Precesja osi Ziemi, powolny ruch precesyjny (precesja) kierunku osi obrotu Ziemi wywołany przez oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca... Zobacz fotografię precesji

7 Ruch bieguna niebieskiego wywołany precesją osi Ziemi (powodujący to, że w odpowiednio długiej skali czasu różne gwiazdy były lub będą Gwiazdą Polarną.) Autor: Domański Tomasz, Mietelski Jerzy Wojciech

8 PARSEK, ps, pc 1 ps = 3,262 roku świetlnego = 206 264,8 AU =
= 3,0857⋅1016 m. Z definicji 1 ps to odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (tj. jednostka astronomiczna) jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy.

9 Jednostkę wprowadzono w XIX w
Jednostkę wprowadzono w XIX w., nazwa powstała ze zbitki słów "paralaksa" i "sekunda".

10 Wyznaczenie odległości gwiazd
Friedrich Wilhelm Bessel w 1838 roku opracowuje sposób wyznaczania odległości gwiazd od Słońca. Bliskie gwiazdy zmieniają swoje położenie na tle gwiazd odległych w zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Kąt  nazywa się paralaksą. Znając jego wartość można wyznaczyć odległość l. l – odległość gwiazdy od Słońca r - promień orbity Ziemi  - paralaksa Jeżeli  = 1’’ (sekunda) to wtedy l = 1 pc (parsek) = 3,26 lat świetlnych

11 Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd
nie możemy sobie wyobrazić. Galileusz LUBLINIEC 2006


Pobierz ppt "Jednostki astronomiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google