Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją."— Zapis prezentacji:

1 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją.

2 SKUTECZNE NAUCZAMY W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE w myśl słów Stefana Żeromskiego zapisanych na sztandarze szkoły: Człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.

3 ODDZIAŁ PRZEDMIOTY Z PLANOWANYMI ROZSZERZENIAMI JĘZYKI OBCEPRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI 1 A język polski matematyka Do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski j. polski j. obcy matematyka geografia lub historia 1 B matematyka fizyka Do wyboru: informatyka, język angielski j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski j. polski j. obcy lub informatyka matematyka fizyka 1 C biologia chemia Do wyboru: fizyka, matematyka j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski j. polski biologia chemia matematyka lub fizyka 1 D j. polski historia Do wyboru: język angielski, wiedza o społeczeństwie j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski j. polski j. obcy historia WOS 1 E matematyka geografia Do wyboru: chemia, biologia, fizyka, język angielski j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski j. polski j. obcy matematyka geografia

4 Nauczyciele pozwalają uczniom realizować dużo więcej, niż przewiduje program. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Og ó lnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

5 W XXV LO uczniowie są przygotowywani do matury bardzo skutecznie. Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej z lat 2012-2014 ze wszystkich przedmiotów umieszczają szkołę wśród „szkół sukcesu”.

6 Edukacyjna Wartość Dodana- JĘZYK POLSKI

7 Edukacyjna Wartość Dodana- PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

8 Edukacyjna Wartość Dodana- MATEMATYKA

9 Edukacyjna Wartość Dodana- PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

10 Jesteśmy wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015. Do tytułu srebrnej szkoły zabrakło nam 0,15 pkt.! "Brązowa Szkoła 2015”

11 100% uczniów zdaje maturę i dostaje się na prestiżowe kierunki szkół wyższych.

12 Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, prowadzą zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Organizują bezpłatne zajęcia dodatkowe, intensyfikujące przygotowanie do matury.

13 . Uczniowie otrzymują stypendia : Prezesa Rady Ministr ó w, Prezydenta Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz inne.

14 Szkoła rozwija również uzdolnienia. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Og ó lnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

15 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało nam tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

16 Co roku kilkudziesięciu uczniów zostaje laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów!

17 OSIĄGAMY SUKCESY NA WIELU POLACH I ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY!

18 Z sukcesami uprawiamy wiele dyscyplin sportowych!

19 JESTEŚMY SAMORZĄDNI! SZKOLNA DEBATA O SAMORZĄDNOŚCI WYBORY „MŁODZI GŁOSUJĄ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

20 GODNIE REPREZENTUJEMY ŁÓDŹ NA ŚWIECIE! Laureat międzynarodowego konkursu- Michał Karczewski- w czasie realizowania nagrody- rejsu po Morzu Śródziemnym Podczas wymiany z młodzieżą z Hiszpanii w ramach PROGRAMU COMENIUS

21 Bierzemy udział w akcjach: „Przyjazna Szkoła” i „Szkoła bez przemocy”. Dwóch uczniów zostało nagrodzonych rowerami w konkursie „Warto być dobrym” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

22 Szkoła ma dobry klimat, życzliwą atmosferę, jest przyjazna dla ucznia. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

23 Na wniosek uczniów Stowarzyszenie Komitet Dziecka przyznało nam MEDAL SERCE DZIECKU.

24 U NAS SZANOWANE SĄ PRAWA DZIECI!

25 JESTEŚMY GOŚCINNI I OTWARCI NA INNYCH! Spotkanie w XXV LO im. Stefana Żeromskiego z młodzieżą z Izraela.

26 Pogłębiamy wiedzę i umiejętności podczas wycieczek krajoznawczych, rajdów ekologicznych, wyjść do teatrów, kin, muzeów...

27 Znajdujemy czas na zabawę!

28 U nas obowiązują: szacunek wobec innych, tolerancja, koleżeństwo i kultura osobista.

29 Obchodzimy wiele uroczystości, które jednoczą całą społeczność szkolną. SZKOLNA WIGILIA

30 W XXV LO KRÓLUJE PRZYJAŹŃ! Kocham uczniów otwartych na świat i potrzeby drugiego człowieka. (Dyrektor Alicja Wojciechowska)

31 W szkole docenia się wszelką działalność młodzieży. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

32 JESTEŚMY SPOŁECZNIE WRAŻLIWI, WSPIERAMY INNYCH! Co roku jako Mikołaje z dużym workiem prezentów odwiedzamy dzieci z Domu Małego Dziecka Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

33 DZIAŁAMY NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO! - wspieramy Dom Sierot Polskich na Wileńszczyźnie; - współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; - wspieramy akcje PCK; - współpracujemy z Ligą Obrony Kraju; - współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi i wieloma innymi instytucjami. POMOC PRZEDSZKOLAKOM Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 130 W ZORGANIZOWANIU JASEŁEK

34 UCZESTNICZYMY W AKCJI „SZKOŁA DOBRA”.

35 Pomagamy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi, m. in. w organizacji spotkania choinkowo- noworocznego na rzecz dzieci z ubogich rodzin.

36 INNE NASZE WOLONTARIACKIE DZIAŁANIA: - ZBIÓRKA MATERIAŁÓW DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT; - ZBIÓRKA ZABAWEK DLA ŁÓDZKICH SZPITALI; - PRZYGOTOWYWANIE ZABAWEK DLA PRZEDSZKOLI; - CZYTANIE W SZKOŁACH W RAMACH AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”; - WSPIERANIE „WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”; - „GORĄCZKA ZŁOTA”; ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA RZECZ DZIECI Z GHANY ( AKCJA UNICEFU); - POMOC POWODZIANOM; - WSPOMAGANIE PCK W ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH; - WIELE, WIELE INNYCH.

37 W szkole wszyscy nauczyciele nie tylko uczą, ale też wychowują. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

38 Szkolny Program Wychowawczy stawia na kształtowanie w codziennych relacjach właściwych postaw moralnych, tolerancję, asertywność we współczesnym świecie, a także na kształtowanie empatii i wrażliwości. NASZA KREW RATUJE ŻYCIE!

39 PROPAGUJEMY POSTAWY PATRIOTYCZNE. Jeśli zapomnę o nich Ty, Boże na niebie. Zapomnij o mnie! Adam Mickiewicz

40 JESTEŚMY GOTOWI DO RATOWANIA ŻYCIA! OD LAT ZDOBYWAMY SUKCESY NA ETAPACH WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM W ZAWODACH PIERWSZEJ POMOCY ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ.

41 Chcemy być wolni od uzależnień! Uczestniczymy w zajęciach i warsztatach profilaktycznych, organizujemy międzyszkolny konkurs: Jestem człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom”.

42 W XXV LO młodzież jest doceniana za działalność i osiągnięcia.

43 Szkoła jest zadbana. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

44 W XXV LO jest czysto, ciepło przytulnie. BUDYNEK NASZEJ SZKOŁY JEST PO TERMOMODERNIZACJI.

45 Dysponujemy siłownią, salą gimnastyczną, boiskiem ORLIK, boiskiem do gry w piłkę siatkową i koszykową.

46 Uczymy się w dwóch pracowniach informatycznych z dostępem do Internetu, wyposażonych w komputery Macintosh i PC.

47 W bibliotece szkolnej jest bardzo bogaty księgozbiór, działa centrum multimedialne.

48 Mamy sklepik i gabinet lekarski.

49 Nauczyciele korzystają z programów unijnych i przygotowują dla uczniów szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych. Raport z ewaluacji KO w Łodzi: XXV Liceum Ogólnokształcące, [na:] www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/4860

50 Spotykamy się z interesującymi ludźmi: twórcami, historykami, kombatantami...

51 W szkole uczą profesjonalni, doświadczeni i sympatyczni nauczyciele, współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną.

52 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami. Zdobyliśmy „Certyfikat za organizację i wprowadzanie zmian innowacyjnych w szkolnym systemie edukacji”.

53 Mamy dodatkowe zajęcia oraz warsztaty na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz w wielu instytucjach wspomagających oświatę. KLINIKA PRAWA – ZAJĘCIA NA WYDZIALE PRAWA UŁ

54 Uczestniczymy w zajęciach doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.

55 Jesteśmy dumni z naszej szkoły! Zapraszamy do nas!

56 W prezentacji wykorzystano zdjęcia z kronik szkolnych! XXV LO IM. Stefana Żeromskiego ul. Podhalańska 2a 93- 224 Łódź www.25lo.pl tel: 42 2531050 fax: 42 2531051 e-mail: listy@25lo.pl

57 Dziękujemy za uwagę. CZEKAMY NA WAS! Drzwi otwarte 21 marca 2015 roku w godzinach 9.00-13.00!


Pobierz ppt "XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego to szkoła z ponad 75-letnią tradycją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google