Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. zwiększające konkurencyjność rynku gazu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. zwiększające konkurencyjność rynku gazu"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. zwiększające konkurencyjność rynku gazu
system, który łączy Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. zwiększające konkurencyjność rynku gazu

2 REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH 2009-2015
Zakończone inwestycje w systemie przesyłowym Terminal LNG Termin realizacji 2015/2016 Zdolność regazyfikacji: 5,0 mld m3/rok Zdolność przeładunkowa: Załadunek cystern: Dwa ciągi nalewaków o przepustowości 95 000 t/rok Ilość zbiorników 2 (o pojemności 160 000 m3 każdy) Zakończono budowę terminala LNG Wybudowano ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych Nowe przepustowości na granicy z Niemcami i Czechami

3 Całkowite techniczne możliwości importowe:
KRAJOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2016 – 2025 5 nowych interkonektorów Rozbudowa Terminalu LNG Nowy systemowy Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Rozbudowa wysokosprawnej, elastycznej, wewnętrznej sieci przesyłowej Pełna zastępowalność dotychczasowych kierunków importowych kierunkami alternatywnymi Całkowite techniczne możliwości importowe: 22,6 mld m3/rok ,5 mld m3/rok Zmiana stopnia dywersyfikacji w latach 2016 i 2020 Łącznie w latach planuje się wybudowanie ok. 2,5 tys. km nowych gazociągów przesyłowych

4 EFEKTY ZREALIZOWANYCH I PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Inwestycje zrealizowane do 2016r. Inwestycje planowane na lata r. wg. KDPR na lata Połączenie Polska – Czechy (Cieszyn) – przepustowość 0,5 mld m3/rok Połączenie Polska – Niemcy (rozbudowa punktu Lasów do przepustowości 1,5 mld m3/rok Połączenie Polska – Niemcy (Mallnow rewers) – przepustowość 5,5 mld m3/rok Terminal LNG (2016r.) przepustowoSć 5 mld m3/rok 5 nowych interkonektorów Rozbudowa Terminalu LNG Nowy systemowy Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Rozbudowa wysokosprawnej, elastycznej, wewnętrznej sieci przesyłowej Pełna zastępowalność dotychczasowych kierunków importowych kierunkami alternatywnymi Łącznie do roku 2016 wybudowano ok. 1,2 tys. km nowych gazociągów przesyłowych Łącznie w latach planuje się wybudowanie ok. 2,5 tys. km nowych gazociągów przesyłowych

5 STRATEGIA ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
Wariant podstawowy zwiększona zdolność regazyfikacji LNG na Terminalu w Świnoujściu: 7,5 – 10 mld m3 połączenie z Danią: do 10 mld m3 rozbudowa systemu przesyłowego w północno – zachodniej Polsce umożliwiająca rozpływ gazu z wymienionych kierunków Prawdopodobną lokalizacją magazynu gazu w tym wariancie rozwoju jest okolica miejscowości Damasławek. Wariant alternatywny zwiększona zdolność regazyfikacji LNG na Terminalu w Świnoujściu: 7,5 – 10 mld m3 FSRU w regionie Zatoki Gdańskiej: do 10 mld m3 Rozbudowa systemu przesyłowego umożliwiająca przesył gazu w kierunku południowo - wschodnim (eksport na Ukrainę) Prawdopodobną lokalizacją magazynu gazu w tym wariancie jest okolica miejscowości Białogarda.

6 INFRASTRUKTURA: INTEGRACJA I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
Rozbudowa kluczowych aktywów spółki w celu świadczenia usługi kompleksowej: odbiór (regazyfikacja) przesył magazynowanie Powiązanie funkcjonalności m.in. LNG i PMG: optymalizację kosztów związanych z pozyskiwaniem gazu ziemnego dla dużych odbiorców końcowych gra na rynkach spotowych oraz podpisywanie kontraktów krótko i średnioterminowych dla uczestników rynku hub gazowy – tworzenie podstaw infrastrukturalnych

7 INWESTYCJE GAZ-SYSTEM S.A. ZWIĘKSZAJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU GAZU
INTERKONEKTOR POLSKA – UKRAINA Przepustowość: 5-8 mld m³/r w kierunku Ukrainy, oraz 5-7 mld m³/r w kierunku Polski Znaczenie: poprzez połączenie systemów Polski i Ukrainy dywersyfikacja źródeł dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalsza integracja systemów przesyłowych i rynków gazu w regionie Europy Wschodniej CEE + UA 70 mld m³/r VTP INTERKONEKTOR POLSKA – CZECHY Capacity: 5 mld m³/r w kierunku Czech, 6.5 mld m³/r w kierunku Polski Znaczenie: integracja rynku gazu poprzez stworzenie dużego korytarza transportowego pomiędzy obydwoma państwami INTERKONEKTOR POLSKA – SŁOWACJA Przepustowość” 4.3 mld m³/r w kierunku Słowacji, 5.7 mld m³/r w kierunku Polski Znaczenie: integracja rynku gazu poprzez stworzenie dużego korytarza transportowego pomiędzy obydwoma państwami WNIOSKI Wysoki stopień zaawanasowana planowanych połączeń międzysystemowych (projektowanie) Inwestycje umożliwią rozwój zintegrowanego regionalnego rynku o przepustowości ok 70 mld m³/r Wpływ projektów na: Stworzenie atrakcyjnego mixu możliwości dostaw w regionie CEE Zwiększenie ekonomicznej konkurencyjności regionalnych rynków Zwiększenie nacisku na obniżanie cen produktu dla końcowych odbiorców

8 TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU:
DZIAŁANIA POLSKI W KIERUNKU ROZWOJU NOWYCH KORYTARZY PRZESYŁOWYCH TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU: Zdolność regazyfikacyjna: Początkowa 5 mld m³ rocznie Docelowa po rozbudowie – 10 mld m³ Czas realizacji Pozwolenie na użytkowanie Komercyjne użytkowanie – lipiec 2016 Pierwsze realne źródło dywersyfikacji dostaw w regionie CEE oraz drzwi na światowy rynek LNG BALTIC PIPE: Przepustowość Do 10 mld m³ rocznie Czas realizacji Faza przedinwestycyjna (w trakcie studium wykonalności) Oddanie do eksploatacji 2022r. (szacowane) Bezpośredni dostęp z regionu CEE do zasobów gazu w Norwegii oraz pozytywny wpływ na konkurencyjność pomiędzy dostawcami i na bezpieczeństwo dostaw

9 Terminal pozwoli na import gazu ziemnego ze światowego rynku LNG
TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU – DODATKOWE USŁUGI Terminal pozwoli na import gazu ziemnego ze światowego rynku LNG LNG ma być regazyfikowane i przesyłane do sieci przesyłowej w Polsce i innych państwach regionu Dodatkowe usługi, które mogą być zapewnione po planowanej rozbudowie terminala: Zwiększona zdolność regazyfikacyjna Usługi przeładunkowe LNG na cysterny samochodowe Usługi bunkrowania LNG Przeładunek LNG na mniejsze jednostki pływające Usługi magazynowania LNG Terminal LNG w Świnoujściu to kluczowy komponent strategii dywersyfikacji dostaw gazu w regionie CEE

10 PROJEKT BALTIC PIPE – GAZ Z NORWEGII DO POLSKI
Projekt zakłada ustanowienie bezpośredniego połączenia między duńskim i polskim rynkiem gazowym, poprzez budowę podwodnego gazociągu Rozumiany jako bezpośrednie połączenie pozwalające na przesył gazu z Norwegii przez Danię do Polski oraz krajów Bałtyckich i CEE. Wykonawcy studium wykonalności zostali wybrani. Termin ukończenia prac – koniec 2016 Studium wykonalności jako podstawa dla działań przedinwestycyjnych Przewiduje się, że projekt Baltic Pipe będzie pełnił znaczącą rolę w realizacji celów polityki energetycznej UE, poprzez poprawę konkurencyjności na rynku energetycznym oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (większa dywersyfikacja tras i źródeł dostaw gazu). Celem projektu jest uzyskanie możliwości dostępu do nowego źródła gazu dla krajów CEE i krajów Bałtyckich.

11 PROJEKT POLSKA – UKRAINA – NOWY KIERUNEK EKSPORTOWY
Głównym celem połączenia systemów Polski i Ukrainy jest dywersyfikacja dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalsza integracja systemów przesyłowych i rynków we Wschodniej Europie. Oddanie projektu przyczyni się do zwiększenia obszaru pokrywanego przez Korytarz Północ- Południe – poprzez silniejszą integrację systemu przesyłowego Ukrainy z regionem CEE Możliwość dostaw gazu z terminala LNG na Ukrainie Projekt znacząco także zwiększy wolumen zintegrowanego rynku gazu w regionie. Taki efekt skali powinien pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność regionu wobec największych graczy i dostawców Dodatkowo, potencjał rynkowy regionu CEE wzrośnie znacząco dzięki połączonym rynkom i stworzy możliwości nowych przepływów gazu pomiędzy obydwoma państwami

12 NOWE KORYTARZE DOSTAW W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NOWYCH KORYTARZY DOSTAW Trzy różne źródła dostaw Elastyczna i dobrze rozwinięta infrastruktura dla gazu ziemnego Strefa Entry-Exit z konkurencyjnymi cenami Zwiększający się wolumen gazu przesyłanego przez system (tranzyt) Gaz-System podejmuje konkretne działania w kierunku umożliwienia dostaw gazu do regionu CEE z nowych źródeł Dopełniająca rola Baltic Pipe oraz Terminala LNG w Świnoujściu LNG w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, dywersyfikacji i konkurencyjności Obydwa projekty znacząco zwiększą poziom dywersyfikacji dostaw dla krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz krajów bałtyckich. Dywersyfikacja dostaw jest siłą napędową zmian na rynku EŚW Kluczowa rola transgranicznych interkonektorów łączących Polskę z sąsiadującymi systemami (Ukraina, Czechy, Słowacja) – integracja ze Wspólnotą Energetyczną i rzeczywista dywersyfikacja źródeł dostaw gazu Ten potencjał powinien być wykorzystany na poziomie regionalnym, aby: zintegrować sieć, zdywersyfikować dostawy, wzmocnić konkurencyjność i zwiększyć atrakcyjność rynku regionalnego pomiędzy najważniejszymi graczami

13 Dziękuję za uwagę system, który łączy


Pobierz ppt "Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. zwiększające konkurencyjność rynku gazu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google