Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb.

3   ścieżka: Uczymy innych Nauczyciele bibliotekarze Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają. Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia, i płaczą, gdy się im ją odbierze. Antonie de Saint-Exupery Uczymy innych - sprawozdanie

4 IX edycja Dnia Kolekcjonera Kolejnym zaplanowanym przedsięwzięciem był Dzień Kolekcjonera pod hasłem Każdy ma jakiegoś bzika. Termin realizacji: – 21.04.2016r. W projekcie wzięło udział 14. uczniów z klas drugich, trzecich, czwartych i piątych. Uczniowie zgłosili się dobrowolnie. Niektórzy z nich posiadają doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu tego typu przedsięwzięciach. Należą do Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Miłośników Poezji.

5  Przedsięwzięcie biblioteczne  Odbiorcami imprezy bibliotecznej przygotowanej przez uczniów była społeczność szkolna oraz rodzice.

6  Najważniejsze cele imprezy prowadzonej przez uczniów  Cele :  1. stworzenie możliwości uczniom zaistnienia na forum szkoły,  2. zarażenie pomysłowością oraz innowacyjnością uczestników projektu,  3. zaangażowanie uczniów w przygotowywanie i prowadzenie imprezy,  4. doskonalenie umiejętności prezentowania swojej kolekcji oraz informacji,  3. wzbudzenie zainteresowania wystawką,  5. rozwijanie kreatywności uczestników projektu.  Wystawa kolekcjonerska: Każdy ma jakiegoś bzika.

7  Zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć Pozwólmy im działać, tworzyć, pokonywać własną słabość i opór tworzywa, czy będzie nim glina czy słowo, czy własny charakter, pozwólmy im w trudzie, ale i w radości stawać się pełnymi ludźmi Robert Gloton  Zajęcia miały na celu kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność.  Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji dotyczącej swoich zainteresowań, zaszczepienie pasji wśród rówieśników, uczestniczenie we wspólnej zabawie.  Podział zadań: uczniowie podzielili się zadaniami, Samodzielnie decydowali o kolejności wykonywanych zadań i czasie poświęconym na pracę i zabawę. Ich kreatywność, zaangażowanie, wysoka motywacja do pokonywania trudności, nie wymagały pomocy nauczyciela.  Przedsięwzięcie biblioteczne

8  Narzędzia TIK i materiały wykorzystywane w projekcie  Uczniowie korzystali:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hobby https://pl.wikipedia.org/wiki/Hobby  strona internetowa http://www.sp12.piotrkow.pl/dzien_kolekcjone ra-g18 http://www.sp12.piotrkow.pl/dzien_kolekcjone ra-g18  http://www.sp12.piotrkow.pl/aktualnosci- a20/dzien-kolekcjonera-2016-r596  https://pl.wikiquote.org/wiki/Seneka_M%C5% 82odszy https://pl.wikiquote.org/wiki/Seneka_M%C5% 82odszy  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolekcjonerstwo https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolekcjonerstwo  zestaw multimedialny: laptop, ekran,, głośniki, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny Narzędzia TIK

9  Przebieg zajęć bibliotecznych  Powitanie uczniów, przedstawienie tematu i celów spotkania.  Opracowanie przez nauczycieli bibliotekarzy i uczniów harmonogramu obchodów Dnia Kolekcjonera.  Przygotowanie przez uczniów plakatów, ogłoszeń o wystawie. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.  Prezentacja społeczności szkolnej zbiorów hobbystycznych.  Prelekcja na temat uczniowskich pasji.  Podsumowanie zajęć, samoocena uczniów.  Uczniowska pasja

10  IX Dzień Kolekcjonera Dokumentacja fotograficzna  Uczniowie bardzo chętnie opowiadali o swoich pasjach. Cieszyli się, że mogli zaprezentować swoje zbiory. Zabawa hobbystyczna przyczynia się do rozwoju zainteresowań kolekcjonerskich.

11  Refleksja na temat zastosowania strategii uczymy innych  Stosowanie strategii uczymy innych:  Aktywuje uczniów do pracy,  Motywuje do samodzielnego uczenia się,  Opanowuje stres,  Dokonuje przemyśleń na temat atrakcyjności zajęć,  Buduje autorytet. Zajęcia były ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Ta forma uczymy innych zdała egzamin. Mamy nadzieję, że zachęci ona nauczycieli do zastosowania tej strategii. Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku. Johann Wolfgang von Goethe

12  Kolekcje uczniów  Uczniowskie hobby

13  Podsumowanie zajęć  Zwrócenie uwagi na to, że warto mieć jakieś hobby, ponieważ wiążą się z tym same korzyści takie jak: dobrze zagospodarowany i miło spędzony czas wolny oraz duży zasób wiedzy i umiejętności z danej dziedziny. Wystawie towarzyszyła dobra zabawa. Różnorodność kolekcji udostępnionych przez uczniów była dowodem oryginalnych zainteresowań dziewcząt i chłopców. Zajęcia dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń zarówno dla uczniów prezentujących się na forum klasy, jak i słuchających.  Największe zainteresowanie wzbudziła kolekcja między innymi: statków i okrętów, lalek, piesków.

14  ZAKOŃCZNIE  Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Janusz Korczak Te wielkie słowa dedykujemy wszystkim pedagogom - WIELKIEJ BLOGOWEJ RODZINIE, którzy z oddaniem pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zawsze czynem podkreślają tę piękną myśl Janusza Korczaka.  AKADEMIA WIELKICH LUDZI Z PASJĄ  Program „Szkoła 2.0" dobiega końca. Dzięki temu niezwykłemu programowi poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Wspólnie stworzyliśmy WIELKĄ BLOGOWĄ RODZINĘ, AKADEMIĘ WIELKICH LUDZI Z PASJĄ.  Dziękujemy ORGANIZATOROM za ten niezwykły program. To dzięki Wam poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy kochają to co robią, bo tylko wtedy zbierać można słodkie owoce ciężkiej pracy.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google