Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet miasta Gdańska na rok 2004 Opracowanie Uchwały Nr XIX/553/04 RMG z dn. 24 stycznia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet miasta Gdańska na rok 2004 Opracowanie Uchwały Nr XIX/553/04 RMG z dn. 24 stycznia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Budżet miasta Gdańska na rok 2004 Opracowanie Uchwały Nr XIX/553/04 RMG z dn. 24 stycznia 2004

2 Budżet 2004 – dochody, wydatki i nadwyżka W projekcie budżetu Miasta na rok 2004 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 53,2 mln zł. Łączne dochody Miasta (gminy i powiatu) będą wyższe o 200 mln zł tj. o 21 proc, w stosunku do 2003 r. Łączne wydatki Miasta będą wyższe o ponad 117 mln zł tj. O 11,9 proc, w stosunku do 2003 r.

3 Budżet 2004 – dochody gminy i powiatu Projekt budżetu na rok 2004 zakłada wzrost dochodów powyżej wskaźnika inflacji. Dochody gminy będą wyższe o 24,1 proc. w stosunku do budżetu na 2003 r. Planowany wzrost dochodów powiatu wyniesie 9 proc. w stosunku do 2003 r.

4 Budżet 2004 - struktura dochodów Głównymi źródłami dochodów miasta są: udział w podatkach (w tym w podatku CIT i PIT) – – 327,2 mln zł, dochody z mienia komunalnego – – 245,8 mln zł, subwencja z budżetu państwa na cele oświatowe – – 235,8 mln zł. Pozostałe dochody 9% Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe 1% Udziały w podatkach 29% Dochody z mienia komunalnego 21% Subwencje 20% Dotacje na zadania własne 1% Dotacje na zadania zlecone 3% Wpływy z podatków i opłat lokalnych 16%

5 Budżet 2004 – wpływy z podatków Wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach (w tym w podatku PIT i CIT) wzrosną z 224,7 mln zł w 2003 r. do 327,2 mln zł w 2004 r. Najważniejszym źródłem przychodów z podatków pozostaje w 2004 roku podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który wzrośnie ze 176,1 mln zł w 2003 r. do 275,7 mln zł w 2004 r. podatek dochodowy od osób fizycznych 85% wpływy z opłaty skarbowej 2% podatek od czynności cywilno- prawnych 5% podatek dochodowy od osób prawnych 6% podatek od spadków i darowizn 1% karta podatkowa 1%

6 Budżet 2004 – podatki i opłaty lokalne Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosną z 179,5 mln zł w 2003 r. do 182,5 mln zł w 2004 r. Najważniejszym źródłem przychodów z podatków lokalnych pozostaje podatek od nieruchomości, który wzrośnie ze 171,2 mln zł w 2003 r. do 174,2 mln zł w 2004 r. Podatek od nieruchomoœci 95% Wpływy z opłaty targowej 1% Podatek od środków transportowych 3% Pozostałe 1%

7 Budżet 2004 – dochody z mienia komunalnego Dochody z mienia komunalnego wzrosną ze 147,9 mln zł w 2003 r. do 245,8 mln zł w 2004 r. Miasto największy udział w dochodach z mienia komunalnego osiągnie w 2004 r. z tytułu wypłaconych dywidend i zbycia praw majątkowych - 139,1 mln zł. W kwocie tej zawierają się dochody ze sprzedaży udziałów w GPEC. sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 15% zarząd i użytkowanie nieruchomości 6% pozostałe 1% dywidendy i zbycie praw majątkowych 57% najem i dzierżawa mienia 21%

8 Budżet 2004 – wydatki gminy i powiatu Projekt budżetu na rok 2004 zakłada wzrost wydatków powyżej wskaźnika inflacji. Wydatki przewidziane w budżecie miasta są wyższe o 15,2 proc. w stosunku do wydatków budżetu z 2003 roku

9 Budżet 2004 – struktura wydatków W planowanych na 2004 rok wydatkach Miasta dominujący udział będą miały: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 431 mln zł, oraz transport i łączność – 192,8 mln zł Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza; 430,9 Ochrona zdrowia; 13,9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 31,2 Transport i łączność; 192,8 Administracja publiczna; 73,2 Pomoc społeczna i zadania związane z polityką społeczną; 91,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 71,7 Gospodarka mieszkaniowa; 48,4 Rolnictwo i łowiectwo; 32,7 Obsługa długu publicznego; 29,1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 26,2 Kultura fizyczna i sport; 11,7 Pozostałe wydatki; 50,2

10 Budżet 2004 – wydatki na oświatę Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą w planowanym na 2004 rok budżecie miasta wzrosną z 402,9 mln zł w 2003 r. do 431 mln zł. Miasto otrzyma 235,8 mln zł subwencji oświatowej z budżetu centralnego. Wzrost wydatków na oświatę finansowany jest przede wszystkim ze środków własnych Miasta. 230,6 172,3 235,8 195,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20032004 subwencja oświatowawydatki z budżetu gminy Zaplanowane nakłady z budżetu miasta wzrastają w porównaniu z 2003 r. o 13,2 proc., podczas gdy subwencja wzrasta tylko o 2,2 proc.

11 Budżet 2004 – wydatki inwestycyjne Na inwestycje finansowane z budżetu Miasta zaplanowano na rok 2004 kwotę 117,9 mln zł. Kwota ta obejmuje nakłady na zadania inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe. Wydatki inwestycyjne zapisane w projekcie budżetu zostały zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-08 uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska w listopadzie 2003 roku. Łączne nakłady na inwestycje planowane w ramach WPI na 2004 r. wynoszą 181,3 mln zł. dotacje i subwencje 6,7 mln zł Źródła pozabudżetowe 29 mln zł dotacje z UE 27,6 mln zł środki własne budżetu 117,9 mln zł

12 Budżet 2004 – największe inwestycje Nakłady własne (mln zł) Łączne nakłady (mln zł) Planowana inwestycja 1,6 ulica Wodnika w Gdańsku Osowej 2,0 System Informacji Miejskiej 2,0 termomodernizacje w obiektach oświatowych 2,0 przebudowa ulicy Spacerowej 2,3 budowa budynków os. Zielone Wzgórze (TBS Motława) 3,011,8 rozbudowa ulicy Słowackiego 3,413,8 budowa drugiej nitki kolektora tłocznego od przepompowni Ołowianka do Oczyszczalni Wschód 3,5 remonty torowisk 3,79,4 Hala Sportowo - Widowiskowa 4,1 6,2 ścieżki rowerowe 7,213,9 budowa trasy W-Z 8,0 Przebudowa skrzyżowania ulic: Grunwaldzkiej, Dmowskiego, Partyzantów, Jaśkowej Doliny i Konopnickiej

13 Budżet 2004 – największe inwestycje (c.d.) Nakłady własne (mln zł) Planowana inwestycja 1,8 rewitalizacja Głównego Miasta 1,0 program Hewelianum 1,0 rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście 1,2 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9, Gdańsk - osiedle Jeleniogórska 1,3 rewaloryzacja Parku Kuźniczki w Gdańsku- Wrzeszczu. 1,4 schronisko dla bezdomnych zwierząt 1,6 przedszkole w Jasieniu Największe zadania inwestycyjne zapisane w budżecie Miasta na rok 2004 pochłoną 85,8 mln zł. Udział własny miasta w ich realizacji wyniesie 52,1 mln zł. Łączne nakłady (mln zł)


Pobierz ppt "Budżet miasta Gdańska na rok 2004 Opracowanie Uchwały Nr XIX/553/04 RMG z dn. 24 stycznia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google