Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna

2 PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK 50 560 911 DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:
BIEŻĄCE MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY, W TYM: KREDYT ROZCHODY spłaty rat

3 Struktura dochodów na 2016 rok
Wyszczególnienie kwota (zł) % Udziały w podatku dochodowym 37,1% Subwencje 23,5% Podatki i opłaty lokalne 22,9% Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 5,5% Pozostałe dochody 5,2% Opłaty za gospodarowanie odpadami 3,4% Dochody majątkowe 2,4% Razem 100%

4

5 Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2016 r.
Wyszczególnienie Razem (zł) % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 43,98% Administracja 12,29% Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg 8,75% Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8,67% Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 8,15% Pozostałe wydatki 5,60% Transport zbiorowy 5,03% Kultura i sport 4,19% Obsługa długu 1,97% Gospodarka mieszkaniowa 1,36% Razem 100,00%

6

7 Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 2016 r.
Wyszczególnienie bieżące % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 45,5% Administracja 14,8% Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10,8% Transport zbiorowy 6,3% Pozostałe wydatki 5,3% Kultura i sport 4,8% Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 4,7% Utrzymanie, modernizacja dróg 4,6% Obsługa długu 2,5% Gospodarka mieszkaniowa 0,7% Razem 100,00%

8

9 Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2016 r.
Wyszczególnienie majątkowe % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 38% Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg 25,4% Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 21,9% Pozostałe wydatki 6,7% Gospodarka mieszkaniowa 4% Administracja 2,3% Kultura i sport 1,7% Razem 100%

10

11 Zadania inwestycyjne Gminy Wiązowna na 2016 r.
Wyszczególnienie Razem Szkoła Malcanów ,00 Drogi ,00 Wodociągi + SUW ,00 Kanalizacja ,00 Oświetlenie uliczne ,00 Rezerwy ,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i place zabaw ,00 Oświata ,00 Modernizacja sieci UG i zakup samochodów ,00 Świetlice i boiska sportowe ,00 Pozostałe wydatki 80 464,00 ,00

12

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google