Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oracle Data Modeler (4.1). Aplikacja Wymagania biznesowe Tworzenie systemu informacyjnego Procesy Informacje Analiza Projektowanie Browser: Hollywood.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oracle Data Modeler (4.1). Aplikacja Wymagania biznesowe Tworzenie systemu informacyjnego Procesy Informacje Analiza Projektowanie Browser: Hollywood."— Zapis prezentacji:

1 Oracle Data Modeler (4.1)

2 Aplikacja Wymagania biznesowe Tworzenie systemu informacyjnego Procesy Informacje Analiza Projektowanie Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: Budowa Baza danych

3 Dlaczego tworzymy modele? Aby zrozumiećAby zwizualizować „A picture is worth a thousand words!”

4 Data Modeler i model danych Rozpoczęcie pracy: 1.Wczytanie gotowego modelu/projektu: File->Open 2.Logical Model->Show lub Designs->New Design Dostępne notacje: 1.Standardowa w Oracle notacja Barkera (zastosowana na rysunku) 2.Notacja Bachmana 3.Notacja Information Engineering Ustawienie View->Logical Diagram Notation Encje i perspektywy (views) tworzy się z paska narzędzi. Interfejs składa się z: 1.Menu 2.Pasek narzędzi 3.Nawigator (browser) 4.Zakładki z diagramami

5 Tworzenie dziedziny atrybutu Tools->Domains Administration

6 Dziedziczenie - inheritance Tworzymy obie encje. We właściwościach podencji podajemy nazwę nadencji jako Super Type

7 Łuk Aby utworzyć łuk: przy wciśniętym klawiszu SHIFT naciskamy encję Dept, kolejno oba związki, na koniec wybieramy z paska narzędzi New Arc

8 Tworzenie perspektywy (view) Ikonką New View z paska narzędzi; potem opcja Query Builder

9 Model logiczny

10 Podmodele (subviews) modelu logicznego Jest jeden pełny model logiczny oraz jego podzbiory zgrupowane w podmodele (subviews) (SubViews->New Subview + na ekranie prawy przycisk myszy->Objects->Add/Remove objects).

11 Engineering: Model logiczny -> Model relacyjny Przy użyciu ikony Engineer to Relational Model. Tabelę Dyrektor można wyjąć na zewnątrz tabeli Emp. W projekcie jest tylko jeden model logiczny, wiele modeli relacyjnych. Dla każdego modelu relacyjnego może być wiele modeli fizycznych. Wygenerowany klucz-surogat Head_ID

12 Wprowadzenie schematu dla tabel W modelu relacyjnym jest możliwość określenia schematów: w Nawigatorze obiektów Schemas->New Schema a następnie wprowadzeniu do nich tabel (w modelu logicznym nie ma tej możliwości).

13 Właściwości kolumn Dostęp przez Navigator i dla kolumny Sal jej Properties. Okienko Default and Constraint : Dotyczące wartości składowanych w bazie danych.

14 Właściwości kolumn – prezentacyjne: UI Defaults Domyślne właściwości prezentacyjne dla wszystkich modułów, które używają kolumnę Ustalają standardowe spójne standardy prezentacji danych Oszczędzają czas tworzenia aplikacji Nie mają wpływu na implementację kolumny w bazie danych

15 Generowanie jednoznacznych wartości w kolumnie Najpierw opcja General potem Auto Increment

16 DDL (View -> DDL File Editor + wybór dostawcy i wersji) ORACLE:: CREATE TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL, Dname VARCHAR2 (20) NOT NULL, Loc MDSYS.SDO_GEOMETRY ) LOGGING ; ALTER TABLE Dept ADD CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY ( Deptno ) ; CREATE SEQUENCE Numery START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER D_Deptno_TRG BEFORE INSERT ON Dept FOR EACH ROW WHEN (NEW.Deptno IS NULL) BEGIN :NEW.Deptno := Numery.NEXTVAL; END; / SQL SERVER:: TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL IDENTITY NOT FOR REPLICATION, Dname VARCHAR (20) NOT NULL, Loc SDO_GEOMETRY, CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (Deptno) ) GO

17 Implementacja łuku w Oracle CREATE TABLE "order" ( order_id INTEGER NOT NULL, Firma_Id_firmy INTEGER, Osoba_Id_osoby INTEGER ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT FKArc_1 CHECK ( ( (Firma_Id_firmy IS NOT NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) OR ( (Osoba_Id_osoby IS NOT NULL) AND (Firma_Id_firmy IS NULL) ) OR ( (Firma_Id_firmy IS NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_PK PRIMARY KEY ( order_id ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Firma_FK FOREIGN KEY ( Firma_Id_firmy ) REFERENCES Firma ( Id_firmy ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Osoba_FK FOREIGN KEY ( Osoba_Id_osoby ) REFERENCES Osoba ( Id_osoby ) ; W SQL Server kod jest prawie identyczny

18 Implementacja hierarchii, klucza-surogatu i dziedziny

19 CREATE TABLE Emp(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL, Job VARCHAR2 NOT NULL) ; ALTER TABLE Emp ADD CHECK ( Job IN ('Clerk', 'Director', 'Finance', 'Salesman')) ; -- dziedzina ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT Emp_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT FK_ASS_1 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE TABLE Stud(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL, ssn INTEGER NOT NULL) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT Stud_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT FK_ASS_2 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE SEQUENCE Person_Person_ID_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER Person_Person_ID_TRG BEFORE INSERT ON Person FOR EACH ROW WHEN (NEW.Person_ID IS NULL) BEGIN :NEW.Person_ID := Person_Person_ID_SEQ.NEXTVAL; END; CREATE TABLE Person(Person_ID NUMBER NOT NULL, Name VARCHAR2 (50) NOT NULL ) ; ALTER TABLE Person ADD CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY ( Person_ID ) ; -- klucz surogat

20 Model fizyczny: ustalenie dostawcy systemu bazodanowego oraz wersji np. Oracle Database 12c: Physical Models->New Pojawiły się dodatkowe elementy baz danych Oracle i SQL Server – funkcjonalność zbliżona do SQL Developera. Rozwinięcie – opcja Open


Pobierz ppt "Oracle Data Modeler (4.1). Aplikacja Wymagania biznesowe Tworzenie systemu informacyjnego Procesy Informacje Analiza Projektowanie Browser: Hollywood."

Podobne prezentacje


Reklamy Google