Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ASCAL Definicje, deklaracje, podstawowe instrukcje 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ASCAL Definicje, deklaracje, podstawowe instrukcje 1."— Zapis prezentacji:

1 P ASCAL Definicje, deklaracje, podstawowe instrukcje 1

2 L EKCJA 2 Identyfikatory (nazwy zmiennych, typów, funkcji, procedur): Słowa kluczowe: Literały Instrukcje; struktura programu Zmienne Typy zmiennych i ich deklaracja Operatory i wyrażenia 2

3 I DENTYFIKATORY (nazwy zmiennych, typów, funkcji, procedur) litera (niestety tylko łacińskich, czyli bez polskich znaków), cyfra znak podkreślenia, dowolny ciąg powyższych znaków zaczynający się od litery lub znaku podkreślenia 3

4 S ŁOWA KLUCZOWE Niektóre identyfikatory w języku Pascal są zastrzeżone Nazywamy je słowami kluczowymi Takich identyfikatorów nie można samemu definiować Przykłady: identyfikatory begin, end, real, integer,... 4

5 L ITERAŁY Liczby całkowite: -12, 345, 0 liczbami rzeczywistymi: 12.34, -12e67 Napisy(teksty, łańcuchy): 'to jest napis' 5

6 P ROGRAM – CIĄG INSTRUKCJI Program – ciąg instrukcji otoczonych z przodu słowem kluczowym begin, zaś z tyłu słowem kluczowym end. Poszczególne instrukcje są oddzielone od siebie znakiem ; Wykonanie ich polega na wykonaniu jedna po drugiej wszystkich instrukcji 6

7 Z MIENNE Zmienna jest parą: identyfikator i wartość Przez identyfikator zmiennej możemy się odwoływać do jej wartości każda zmienna podczas wykonywania programu ma jakąś wartość na samym początku wykonywania programu zmienne mają jakieś wartości, których my na ogół nie znamy W Pascalu z każdą zmienną związany jest jej typ 7

8 T YPY ZMIENNYCH Typ zmiennej określa jakie operacje można na niej wykonywać. Zmienna nie może zmienić swojego typu podczas wykonywania programu. Typ zmiennej definiujemy przy jej deklarowaniu. W Pascalu każda zmienna musi być zadeklarowana 8

9 T YPY ZMIENNYCH ( OGÓLNE ZESTAWIENIE ) porządkowe prosterzeczywiste łańcuchowe wskazujące Typy tablicowe rekordowe złożonemnogościowe plikowe 9

10 TYPY CAŁKOWITE byteliczby całkowite z przedziału 0..255 shortintliczby całkowite z przedziału -128..127 wordliczby całkowite z przedziału 0..65535 integerliczby całkowite z przedziału -32768..32767 longint liczby całkowite z przedziału -2147483648..2147483647 10

11 T YP LOGICZNY boolean wyrażenie logiczne o wartości true lub false (prawda / fałsz) 11

12 T YP ZNAKOWY 12 charpojedynczy znak klawiaturowy

13 T YPY RZECZYWISTE typzakres Liczba cyfr realLiczby rzeczywiste z przedziału -1.7e38..1.7e38 11-12 singleLiczby rzeczywiste z przedziału 1.5e-45..3.4e38 7-8 doubleLiczby rzeczywiste z przedziału 5.0e-324..1.7e308 15-16 extendedLiczby rzeczywiste z przedziału 1.9e-4951..1.1e4932 19-20 compLiczby rzeczywiste z przedziału 1..2e18 19-20 13

14 D EKLAROWANIE ZMIENNYCH – PRZYKŁADY var i, licznik, suma: integer; x, bok, masa: real; znak: char; tt: boolean; 14

15 W ŁASNE TYPY ZMIENNYCH W języku pascal można zadeklarować własny typ zgodnie z zasadą: type liczba = integer; kolor = (Czarny, Niebieski, Zielony); Imie = string[20]; table = array[1..10, 1..5] of integer; Teraz można zadeklarować zmienne tego typu: Var L: liczba; Barwa: kolor; 15

16 T YP ŁAŃCUCHOWY to typ zmiennych służący do operacji na linijce tekstu do 255 znaków Przykład. Var Line : string; Nazwisko : string[20]; 16

17 T YP OKROJONY type Lower=’a’..’z’; var Litera: lower; 17

18 T YP WYLICZENIOWY Przykład. type Dzien=(pn,wt,sr,cz,pt,so,ni); var dzTyg: Dzien; 18

19 D EKLARACJA STAŁYCH Można także deklarować pewne stałe przypisując symbolowi pewną wartość (symbol) lub typ oraz wartość początkową (zmienna zainicjowana). Przykłady: const g=9.81; myName='JNowak'; kolory: array[1..3] of string[10]=('biel', 'lazur', 'amarant'); prawda = true; suma: real=0.0; 19

20 O PERATORY : arytmetyczne +-*/divmod logiczne: andorxorandshlshrnot relacyjne: =<><> in 20

21 WYRAŻENIA Wykorzystując operatory arytmetyczne, zmienne, stałe liczbowe i dodatkowo - nawiasy () można budować wyrażenia arytmetyczne. Wyrażenia logiczne tworzymy albo z wykorzystaniem zmiennych logicznych i operatorów logicznych, albo wyrażeń arytmetycznych i operatorów relacyjnych. Przykłady (1.5+x*2)/2; x or y and (not z); (a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/32/9962652/slides/slide_21.jpg", "name": "WYRAŻENIA Wykorzystując operatory arytmetyczne, zmienne, stałe liczbowe i dodatkowo - nawiasy () można budować wyrażenia arytmetyczne.", "description": "Wyrażenia logiczne tworzymy albo z wykorzystaniem zmiennych logicznych i operatorów logicznych, albo wyrażeń arytmetycznych i operatorów relacyjnych. Przykłady (1.5+x*2)/2; x or y and (not z); (a

22 I NSTRUKCJE Instrukcja przypisania := przykłady: i := 7; Na zmienną i przypisujemy wartość 7. j := i*5 + 2; Na zmienną j przypisujemy wartość wyrażenia i*5 + 2, czyli (jeśli i ma wartość 7) 37. imie := ‘Asia’; imie będzie teraz zawierała tekst ‘Asia’. Uwaga, typ wyrażenia po prawej stronie musi być zgodny z typem zmiennej występującej po lewej stronie. 22

23 K OMENTARZE { dowolny tekst } (* dowolny tekst *) Komentarze są pomijane przez kompilator i nie stanowią treści programu 23

24 KONIEC 24


Pobierz ppt "P ASCAL Definicje, deklaracje, podstawowe instrukcje 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google