Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIKOŁÓW COUNTY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIKOŁÓW COUNTY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE"— Zapis prezentacji:

1 MIKOŁÓW COUNTY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

2 Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w aktualnej formie organizacyjno prawnej powstał roku jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie. County University of the Third Age in its current legal and organizational form was established on as a non-public institution of continious education at the Association of Local Government Support in Mikołów

3 Utworzyli go burmistrzowie,wójtowie, starosta mikołowski oraz przewodniczący rad poszczególnych gmin i Powiatu Mikołowskiego w trosce o potrzeby edukacyjne pokolenia seniorów. It was established by mayors, prefects and chairmans of communes councils and Mikołów District Council in concern for the educational needs of the senior generation.

4 Patronat naukowy nad Uniwersytetem objął Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z ramienia którego pieczę nad Uniwersytetem sprawuje Pani dr Beata Naworska. The Silesian Medical University in Katowice Scientific took over the patronage of the University; on behalf of the University the custody is run by MD Beata Naworska.

5 Uniwersytet prowadzi działalność szkoleniową na terenie Powiatu Mikołowskiego w różnych formach: The University runs its training activities in the Mikołów County in various forms:

6 Lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego
Lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz kursy komputerowe w gminach organizowane są w ramach projektów unijnych - Łaziska/Wyry/Orzesze/Ornontowice. Natomiast w Mikołowie Uniwersytet organizuje kursy oraz lektoraty we własnym zakresie. Foreign language courses in English, German and Italian Foreign language courses in English, German and Italian, and computer courses in the municipalities organized under the EU projects - Łaziska / Wyry / Orzesze / Ornontowice. However, in Mikołow University organizes courses and classes in their own.

7 Lektorat Języka Niemieckiego/ German courses

8 Lektorat Języka Angielskiego/ English courses

9 Kursy komputerowe/ Computer courses

10 Kurs Komputerowy/ Computer course

11 Kurs Komputerowy/ Computer course

12 Najnowsze technologie – dr Adrian Kapczyński/ The latest IT technologies- PhD Adrian Kapczyński

13 Wykłady – Koło Historyczne/ Lectures in Historical Circle
Wykładowcy/ Lecturers: inż. Jerzy Czogała, ks prof. Jan Górecki, dr Danuta Augustyn, dr Beata Krzepkowska – Abdallah, dr Karolina Jaworska, mgr Przemysław Mycielski

14 Przykładowa tematyka: - historia Śląska - śląskie sanktuaria - Islam – religia i tradycje - życie społeczności żydowskiej na Śląsku - Mikołów w czasach okupacji Sample topics: - The history of Silesia - Silesian sanctuaries - Islam - religion and tradition - The life of the Jewish community on Silesia - Mikołów during the occupation

15 Mieczysław Bieniek

16 Przemysław Mycielski

17 Debata Oxfordzka/ Oxford debate

18 Wykłady - Koło Przyrodnicze/ Lectures – Natural Circle
Wykładowcy/ Lecturers: dr Danuta Augustyn, dr Roch Czogała, mgr Halina Bielewicz

19 Przykładowa tematyka: - Italia, jakiej nie znają turyści - budowa i skład chemiczny Ziemi - zmiany klimatyczne na świecie - istnienie życia na innych planetach Sample topics: - Italia, which tourists do not know - Structure and chemical composition of the Earth - Climate change in the world - The existence of life on another planets

20 PhD Roch Czogała

21

22 Wykłady – Koło Zdrowotne/ Lectures – Salubrious Circle
Wykładowcy/ Lecturers: dr Beata Naworska, dr Grażyna Pstraś – Gryt, dr Krzysztof Suszyński, mgr Joanna Urantówka, mgr Justyna Szefler Wykłady – Koło Zdrowotne/ Lectures – Salubrious Circle

23 Przykładowa tematyka: - życie zaczyna się po
Przykładowa tematyka: - życie zaczyna się po... menopauzie - moja misja życiowa - jak szybko zapamiętywać - terapie uzależnień - opieka nad osobą starszą - leczenie schorzeń kręgosłupa -komórki macierzyste Sample topics: - Life begins after ... menopause - My mission in life - How to memorize quickly - Addiction therapies - Long-term care - Treatment of pathologies of the spine -Stem cells

24 MD Beata Naworska

25 MD Krzysztof Suszyński

26 MD Grażyna Pstraś-Gryt

27 Łącznie w okresie od października do czerwca 2012 odbyło się 38 wykładów In total, during the period from October to June 2012 there was held 38 lectures.

28 Gimnastyka z elementami jogi oraz pilates
Gimnastykę relaksacyjną z elementami jogi Uniwersytet organizuje we wszystkich gminach powiatu. Łącznie w zajęciach tych uczestniczy 200 osobowa grupa. Gymnastics with elements of yoga and pilates University is organizing relaxation gymnastics classes with elements of yoga in all municipalities of the county. Group of 200 people is attending these classes

29 Joga w Mikołowie/ Yoga in Mikołów

30 Joga w Orzeszu/ Yoga in Orzesze

31 Aqua Aerobic na basenie/ Aqua Aerobics on pool

32

33

34 Taniec/ Dancing

35 Taniec/ Dancing

36 Nordic Walking

37 Nordic Walking

38 Nordic Walking

39 Nordic Walking w Wiśle/ Nordic Walking in Wisła

40 Wycieczki edukacyjne/ Educative excursions
-Kotlina Jeleniogórska/ Jeleniogórska valley -Muzeum Chleba w Radzionkowie/ Museum of bread in Radzionków -Paryż/ Paris - Meczet w Katowicach/ Mosque in Katowice -Złoty Potok - Góra Św. Anny/ St Anna Mountain - Park dinozaurów w Krasiejowie/ Dinosaur park Kraków - Budapeszt Drezno/ Dresden Ogrodzieniec

41 Jura Park Krasiejów

42 Wykopaliska dinozaurów/ dinosaurs excavations

43 Park Dinozaurów - Krasiejów

44 Zamek w Ogrodzieńcu/ Ogrodzieniec castle

45 Ogrodzieniec

46 Paryż – Sacre Coeur

47 Góra św. Anny/ St Anna mountain

48 Kulig (horse slade ride)– Wisła Czarne

49 Kulig (horse slade ride)

50 Imprezy kulturalne i wystawy
-Wieczór poezji Heleny Trzcionka wyjazdy do teatru wyjazdy do muzeum impreza kulturalna pod hasłem: „ludowe zwyczaje i tradycje andrzejkowe” organizacja wystawy na temat portretów Ślązaków na dawnych fotografiach „Dolina pałaców i ogrodów”. Cultural Events and Exhibitions -Evening of poetry of Helena Trzcionka -trips to the theaters -trips to the museums -cultural event under the slogan: "folk customs and traditions of St. Andrew’s eve" -organization of exhibitions on the Silesian portraits on old photographs -"Valley of the palaces and gardens."

51 Wieczór poezji H. Trzcionka/ Evening of poetry of Helena Trzcionka

52 Ludowe zwyczaje ślązaków/Folk customs of Silesians

53 Wystawa „Portrety Ślązaków”/ Exhibition „Portraits of Silesians

54 Wystawa „Portrety Ślązaków”/ Exhibition „Portraits of Silesians”

55 Zakończenie Roku Akademickiego/ End of Academic Year

56 Zakończenie Roku Akademickiego/ End of Academic Year

57 Dzień Babci i Dziadka/ Grandparents Day

58 Dzień Babci i Dziadka/ Grandparents Day

59 Działalność promocyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ Promotional activities of the University of the Third Age

60 Promocja na rynku w Mikołowie/ Promotion of the market square in Mikołów

61

62 Jest nas już 490 osób / We are already 490 people

63 Serdecznie zapraszamy!/ Welcome
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie Ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Tel. (32)


Pobierz ppt "MIKOŁÓW COUNTY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google