Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura logistyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura logistyczna"— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura logistyczna
Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf

2 RFID (Radio Frequency Identification )
RFID (Radio Frequency Identification ) Identyfikacja przy pomocy fal radiowych pozwala na zdalny, jednoczesny odczyt danych z wielu identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), jak również zapis danych do tych identyfikatorów, bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym a owym identyfikatorem.

3 Przykład tagów RFID http://www.skk.com.pl/pl/technologie/rfid
Każdy system składa się z trzech podstawowych elementów: identyfikatorów (pod postacią tagów, transponderów, etykiet samprzylepnych tzw. smart labels lub etykiet RFID), czytników oraz oprogramowania: komunikacyjnego i użytkowego. Identyfikator RFID zbudowany jest z elektronicznego chipa z pamięcią oraz miniaturowej anteny umieszczonych w odpowiedniej obudowie z tworzywa sztucznego. W przypadku etykiet chip z anteną zatopiony jest na cienkiej folii, która z kolei łączona jest z wierzchnią warstwą etykiety. Etykiety RFID są szczególnym nośnikiem danych, mogą obok informacji zapisanej w postaci elektronicznej zawierać również wydrukowany tekst i kody kreskowe. Identyfikatory w postaci etykiet służą zwykle do jednorazowego zastosowania na przykład do znakowania palet, kartonów czy też produktów detalicznych. Etykiety RFID mogą też być umieszczane w postaci tzw. inlayów bezpośrednio w produkcie lub w opakowaniu. Pojemność pamięci identyfikatora to od kilkudziesięciu bitów do kilku tysięcy bitów. Chociaż nie ma przeszkód i istnieją też identyfikatory o większej pamięci, to rzadko istnieje potrzeba stosowania tagów o pojemności większej niż kilkaset bitów. Ze względu na źródło zasilania identyfikatory dzieli się na pasywne i aktywne. Identyfikatory pasywne czerpią energię z wiązki fali elektromagnetycznej wysyłanej przez czytnik. Identyfikatory aktywne wykorzystują wewnętrzne źródło zasilania - baterię, w związku z tym można osiągnąć większą moc sygnału transmitowanego z identyfikatora, a sama transmisja trwa krócej. Stosuje się je najczęściej do identyfikacji pojazdów. Zalety technologii Nie jest wymagany optyczny kontakt czytnika z identyfikatorem. Odczyt i zapis informacji jest możliwy w warunkach utrudnionego dostępu do identyfikatora, a nawet poprzez inne obiekty  Równoczesny odczyt wielu identyfikatorów   Możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania danych  Duża pojemność pamięci – większa niż w przypadku technologii kodów kreskowych  Możliwość zapisywania danych „w locie” Identyfikatory mogą być wykorzystywane wielokrotnie Nie wymaga działań operatora – zautomatyzowanie procesów  Identyfikatory mogą być umieszczane bezpośrednio w produkcie lub opakowaniu Możliwość pracy w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie występują duże zapylenie, agresywne chemikalia, oszronione powierzchnie itp. Duże bezpieczeństwo danych – dane nie są widoczne wprost,  a dostęp do zapisanej informacji może być zabezpieczony hasłem. Możliwość integracji z istniejącymi systemami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe)

4 RFID

5 RFID https://www.youtube.com/watch?v=4Zj7txo DxbE

6 Śledzenie aktywów RFID wykorzystywane jest w celu śledzenia aktywów przedsiębiorstwa. Firmy chcąc chronić swoje aktywa przed kradzieżą lub zgubieniem umieszczają na nich tagi. RFID pozwala także w bardzo szybki sposób zlokalizować dane aktywa. Koniec

7 Produkcja RFID wykorzystywane jest w produkcji od ponad dekady. Tagi umieszczone zostają na podzespołach, elementach, półproduktach i umożliwiają śledzenie całego procesu produkcyjnego.

8 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Technologia RFID służy do śledzenia półproduktów, wyrobów gotowych w całych łańcuchu dostaw aż do momentu utylizacji danego produktu.

9 Sprzedaż detaliczna Sieci detaliczne takiej jak: Best Buy, Metro, Target, Tesco i Wal-Mart są w czołówce firm wdrażających system RFID. Firmy te są obecnie ukierunkowane na usprawnieniu efektywności całego łańcucha dostaw, tak aby mieć pewność, iż właściwy produkt znajduje się na właściwej półce we właściwym czasie.

10 Systemy płatnicze RFID wykorzystywana jest także jako narzędzie umożliwiające dokonywanie płatności w wygodny sposób, na przykład opłata za autostradę bez konieczności zatrzymywania się.

11 Ochrona i kontrola dostępu
RFID wykorzystywane jest także jako elektroniczny klucz w celu kontroli osób wchodzących do budynku firmy (np. pracownicy)

12 Etykiety RFID https://www.youtube.com/watch?v=s7FMYJ0 Zm9k

13 Przykłady wykorzystania RFiD
Niemiecki koncern Metro Group (Metro Cash&Carry, hipermarketów Real, supermarketów Extra, Galeria Kaufhof), Wal- Mart – dostawcy są zobligowani do umieszczania etykiet RFID na paletach i opakowaniach transportowych, dostarczanych do centrów dystrybucyjnych i placówek handlowych. Pilotażowe projekty: linie lotnicze Delta Airlines, FedEx, TNT

14 Przykłady wykorzystania RFiD
DHL – rozwinął nowatorską technologię monitorowania transportu dla przemysłu farmaceutycznego. Poprzez wykorzystanie etykiet RFID z czujnikiem DHL może kontrolować i dokumentować temperatury towarów podczas całego transportu. Nadawcy i odbiorcy mogą w każdej chwili sprawdzić, jaki jest stan produktu. Ten nowatorski pomysł stosowany jest głównie w transporcie morskim materiałów diagnostycznych i szczepionek.

15 Korzyści i oszczędności otrzymane przez wprowadzenie RFID do sieci Wal-Mart:
redukcja kosztów pracy o $6.7 miliardów (brak zapotrzebowania na osoby skanujące towary) Redukcja kosztów utrzymania zapasów w łańcuchu dostaw o $600 milionów Redukcja kradzieży o $575 milionów • $300 milionów poprawa śledzenia przepływu towarów przez magazyn i w centrach dystrybucji Redukcja kosztów zakupu i utrzymania zapasów $180 milionów Źródło: ROI Watch, Nucleus Research; December 30, 2003 edition.

16 Elektroniczny kod produktu
Elektroniczny kod produktu – EPC – stanowi połączenie technologii RFID z możliwościami, jakie daje Internet. Zeskanowany tag RFID jest identyfikowany z obiektem w Internecie, gdzie są przechowywane wszystkie informacje o nim. J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

17 Elektroniczny kod produktu
Elektroniczny kod produktu jest schematem kodowania, który umożliwia unikalne identyfikowanie indywidualnych obiektów, takich jak: pojedyncze towary, palety, paczki, pudełka. Numer identyfikacyjny danego obiektu jest zapisywany w 96- bitowym ciągu znaków. Kod EPC zawiera informacje nie tylko o produkcie i producencie ale także posiada adres producenta, datę produkcji, termin przydatności do spożycia, informacje o surowcach, z któych został zrobiony, itp. J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

18 Elektroniczny kod produktu - przyszłość
Dzięki umieszczeniu „inteligentnych” czytników na regałach sklepowych systemu informatyczne otrzymają informację, kiedy z półki w sklepie zniknie towar, i poinformują o tym producenta. Z drugiej strony klient będzie miał dostęp do produktu , którego w danej chwili potrzebuje oraz za pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w odpowiedni czytnik będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat danego produktu. J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

19 https://www.youtube.com/watch?v=ocksmjG a0pA
https://www.youtube.com/watch?v=eob532i Epqk

20 Korzyści z zastosowania RFID
Nie jest wymagany optyczny kontakt czytnika z identyfikatorem. Odczyt i zapis informacji jest możliwy w warunkach utrudnionego dostępu do identyfikatora, a nawet poprzez inne obiekty  Równoczesny odczyt wielu identyfikatorów   Możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania danych  Duża pojemność pamięci – większa niż w przypadku technologii kodów kreskowych  Możliwość zapisywania danych „w locie” Identyfikatory mogą być wykorzystywane wielokrotnie

21 Korzyści z zastosowania RFID
Nie wymaga działań operatora – zautomatyzowanie procesów  Identyfikatory mogą być umieszczane bezpośrednio w produkcie lub opakowaniu Możliwość pracy w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie występują duże zapylenie, agresywne chemikalia, oszronione powierzchnie itp. Duże bezpieczeństwo danych – dane nie są widoczne wprost,  a dostęp do zapisanej informacji może być zabezpieczony hasłem. Możliwość integracji z istniejącymi systemami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe)

22 RFID - problemy Redukcja personelu w sieciach handlowych, magazynach firm dystrybucyjnych, itp. Możliwość śledzenia konsumentów. Moduł RFID wbudowany w wózek na zakupy umożliwi, dzięki rozmieszczonym w sklepie czytnikom oraz w powiązaniu z klientem dzięki, np. karcie kredytowej czy lojalnościowej, zbieranie danych na temat preferencji indywidualnych klientów, zakupów jakie dokonali, półek, które odwiedzili. J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

23 RFID - problemy Obawa przed hakerami, którzy za pomocą odpowiedniego sprzętu mogliby zmieniać zawarte w chipach informacje, lub co gorsza, masowo dezaktywować metki, paraliżując prace centrów handlowych, Nadal dość wysoka cena inteligentnych etykiet (cena za jeden tag od kilku do kilkunastu eurocentów, cena za czytniki około kilkaset euro) J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

24 Miejsca zastosowania automatycznej identyfikacji

25 https://www.youtube.com/watch?v=W7P4 XhLOd0w

26 Track & Trace System automatycznej identyfikacji umożliwiający monitorowanie przesyłek. Proces monitorowania przesyłki rozpoczyna się podczas odbioru przesyłki u nadawcy. Wtedy to nadawany jest jej numer z kodem kreskowym. Numer ten jest wprowadzony do systemu informatycznego. Zanim przesyłka dotrze do odbiorcy, jest on skanowany i odnotowywany w bazie danych kilkakrotnie. Do bazy trafiają takie dane, jak: dokładny czas skanowania przesyłki, identyfikator osoby skanującej i rodzaj punktu kontrolnego. J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.

27 Systemy głosowe Użycie technologii głosowych, zapewnia łatwy, dwukierunkowy sposób komunikacji między systemem informatycznym (np. Systemem Zarządzania Magazynem WMS) a jego użytkownikiem (np. pracownikiem magazynu, który kompletuje  towar do wydania z magazynu).

28 Zalety systemu głosowego
Technologia głosowa umożliwia zwiększenie efektywności pracy o 15–35 % i podnosi poziom bezpieczeństwa pracowników magazynu. Służy także eliminacji popełnionych błędów związanych z lokalizacją palet, ograniczeniu spóźnień w kompletacji, a także skraca czas realizacji zamówień i czas potrzebny do przeszkolenia pracowników magazynu. To wszystko wpływa na podniesienie jakości obsługi klienta.

29 Systemy głosowe - film https://www.youtube.com/watch?v=ZIG6- saLe7I

30 Systemy wizyjne Służą głównie w procesie kontroli jakości.
Pojedyncza kamera bądź ich zespół postrzegają i analizują obraz, który zawiera obiekty poddawane kontroli jakości. Na podstawie przeprowadzonej analizy podejmowane są decyzje o poprawności badanego obiektu. A wszystko to dzieje się z zawrotną prędkością i 24h na dobę. Zastosowanie systemów wizyjnych zwiększa tempo produkcji, dając jednocześnie 100-procentową pewność poprawności przeprowadzonych inspekcji.

31 Rola informacji w przedsiębiorstwie
Informacja to treść (wiadomość) prezentowana w określonej postaci jako dane, dane są to surowe liczby i fakty odzwierciedlające pojedynczy aspekt rzeczywistości Autor: Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne, Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, Warszawa 1998, s. 7

32 Pożądane cechy informacji
Informacja powinna być: wiarygodna relatywna w odniesieniu do potrzeb przyswajalna, czyli nie wymagająca dodatkowych przekształceń dostępna zapewniająca poufność dostępu przez jej odpowiednie kodowanie gwarantująca pełne bezpieczeństwo w przypadku awarii systemu

33 Potrzeby informacji różnych typów decyzji logistycznych
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją: Altkorna J., Podstawy marketingu, Kraków Schoner B., Uhl H., Marketing Research, John Wiley, New York 1975, s. 9. Potrzeby informacji różnych typów decyzji logistycznych Cechy informacji DECYZJE operacyjne taktyczne strategiczne 1 2 3 4 Dokładność Zakres Częstotliwość Horyzont czasowy Organizacja Aktualizacja Źródła Wykorzystanie

34 Potrzeby informacji różnych typów decyzji logistycznych
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją: Altkorna J., Podstawy marketingu, Kraków Schoner B., Uhl H., Marketing Research, John Wiley, New York 1975, s. 9. Potrzeby informacji różnych typów decyzji logistycznych Cechy informacji DECYZJE operacyjne taktyczne strategiczne 1 2 3 4 Dokładność duża średnia mała Zakres duża szczegółowość szczegółowe powierzchowne Częstotliwość codziennie od tygodnia do miesiąca okresowo Horyzont czasowy krótki okres do kilku dni średni okres – do kilku miesięcy długi okres do kilku lat Organizacja szczegółowa, mało analiz powierzchowna, z analizami bardzo powierzchowna, z licznymi analizami Aktualizacja bieżąca, godzinowa, dzienna, tygodniowa tygodniowa, miesięczna rzadka, w miarę potrzeby Źródła dominuje informacja wewnętrzna w równym stopniu wewnętrzna i zewnętrzna dominuje informacja zewnętrzna Wykorzystanie działania akcyjne kontrola prognoza i planowanie

35 Sieć komputerowa Sieć komputerowa to system łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych i wspólnego korzystania z zasobów sprzętowych (drukarek, faksu, itd.) Sieci komputerowe dzieli się na: lokalne (LAN-Local Area Network ) Miejskie (MAN-Metropolitan Area Network ) Rozległe (WAN-Wide Area Network )

36 Systemy łączności Systemy łączności bezprzewodowej (droga radiowa, satelity) Systemy łączności przewodowej (telefony stacjonarne, faks, sieć komputerowa)

37 System informatyczny System informatyczny jest to komputerowe wspomaganie zarządzania. System informatyczny = komputer + oprogramowanie + +baza danych

38 Zintegrowany system informatyczny
jest to modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo-księgowych i gospodarki zasobami ludzkimi.

39 Od systemów informatycznych do zintegrowanych systemów informatycznych
MRP – Planowanie Zasobów Materiałowych MRP II – Planowanie Zasobów Produkcyjnych LRP – Planowanie Zasobów logistycznych DRP – Planowanie Zasobów Dystrybucyjnych ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa EDI – Elektroniczna Wymiana Danych GPS – System Pozycjonowania Globalnego

40 Rola EDI EDI (Electronic Data Interchange) – Elektroniczna Wymiana Danych to transfer danych o określonej strukturze, w postaci uzgodnionego standardowego komunikatu, między dwoma systemami komputerowymi drogą elektroniczną przy minimalnej interwencji człowieka

41 Rola EDI sprzedawca klient komputer komputer zamówienie płatności
informacje o wysyłce uaktualnienie cen faktury

42 Model wymiany informacji w systemie EDI
J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r. Model wymiany informacji w systemie EDI sprzedawca klient EDI EDI System informatyczny Oprogra-mowanie transla-cyjne EDI Kanał komunikacyjny Oprogra-mowanie transla-cyjne EDI System informatyczny EDI EDI

43 J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.
Zalety EDI Redukcja kosztów – eliminacja manualnego przetwarzania danych w przedsiębiorstwie. Oszacowano, że koszty obsługi pojedynczych transakcji mogą spaść nawet o 98,6% Użyteczność informacji – przekazywanie danych z jednego sytemu informatycznego do drugiego minimalizuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych, oszczędza czas oraz eliminuje powstawanie błędów,

44 J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.
Zalety EDI Integralność informacji – użyteczność informacji oaz zdolność systemów EDI do sprawdzania poprawności przesyłanych informacji na podstawie przechowywanych w systemach szablonów (tabel produktów, lokalizacji, walut itp.) znacznie zwiększają integralność danych oraz eliminują błędy w ich przetwarzaniu. Aktualność informacji – systemy EDI zapewniają rzeczywisty lub prawie rzeczywisty dostęp do danych/informacji.

45 J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, 2009r.
Zalety EDI Spójność informacji – standaryzacja wymiany danych pozwala utrzymać wysoki poziom spójności niezależnie od systemu informatycznego wykorzystywanego w danym przedsiębiorstwie. Przetwarzanie dużych ilości informacji biznesowych – systemy EDI umożliwiają łatwe przetwarzanie dużych ilości informacji przy jednoczesnej stabilizacji poziomu kosztów oraz nakładów pracy i czasu.

46 Zintegrowany przepływ informacji poprzez zastosowanie EDI i Web-EDI
przedsiębiorstwo Średnie firmy banki Duże firmy Web-EDI EDI Web-EDI, Małe firmy

47 Nawigacja GPS Global Positioning System (GPS) jest systemem satelitarnym, umożliwiającym szybkie i dokładne wyznaczanie współrzędnych określających pozycję anteny odbiornika w globalnym systemie odniesienia. System GPS został zrealizowany przez amerykańską agencję przestrzeni kosmicznej NASA na zlecenie Departamentu Obrony i udostępniony użytkownikom cywilnym w latach 80-tych XX wieku.


Pobierz ppt "Infrastruktura logistyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google