Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje internetowe XML Paweł Lenkiewicz. Aplikacje internetowe – XML2 eXtensible Markup Language Uniwersalny język opisu danych Często używany we współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje internetowe XML Paweł Lenkiewicz. Aplikacje internetowe – XML2 eXtensible Markup Language Uniwersalny język opisu danych Często używany we współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje internetowe XML Paweł Lenkiewicz

2 Aplikacje internetowe – XML2 eXtensible Markup Language Uniwersalny język opisu danych Często używany we współpracy z bazami danych Często używany do wymiany danych między różnymi systemami Używany do zapisu różnego rodzaju informacji (np. web.config w ASP.Net) Najprostsza postać – plik tekstowy XHTML – wersja HTML zgodna z XML Wrażliwy na wielkość znaków

3 Aplikacje internetowe – XML3 Struktura Zaczynamy od: Znaczniki: treść Lub:

4 Aplikacje internetowe – XML4 Atrybuty Do znaczników (elementów) możemy dodawać atrybuty:

5 Aplikacje internetowe – XML5 Zagnieżdżanie znaczników Np.: Paweł Lenkiewicz

6 Aplikacje internetowe – XML6 Inne Instrukcje przetwarzania dostarczające danych do aplikacji. Aplikacja zareaguje, gdy rozumie taką instrukcję: Komentarze:

7 Aplikacje internetowe – XML7 DTD Określa strukturę dokumentu, czyli z jakich elementów i atrybutów się składa. Przykład:

8 Aplikacje internetowe – XML8 DTD *-0 – wiele ?-0 – 1 +-1 – wiele #PCDATA- konkretne dane (napis), a nie kolejne elementy

9 Aplikacje internetowe – XML9 DTD Definicja atrybutu: Dane: opcje: (opcja1|opcja2|opcja3) dowolny napis: CDATA Wymagalność: wymagany: #REQUIRED niewymagany: #IMPLIED stała: #FIXED „wartość” Wartość domyślna: ”wartość”

10 Aplikacje internetowe – XML10 XSL Służy do przekształcania dokumentu XML do dowolnej postaci, w szczególności strony HTML. Jest plikiem XML. Składa się z wzorców – templates. Przy pomocy wyrażenia Xpath określamy, dla jakich elementów ma być zastosowany ten wzorzec. powoduje, że procesor XSLa poszuka odpowiedniego wzorca i jego wynik wstawi w tym miejscu. Możemy dzięki temu dowolnie zagłębiać się w drzewie.

11 Aplikacje internetowe – XML11 XSL - przykład Przykład

12 Aplikacje internetowe – XML12 XPath Odpowiednik języka zapytań Podobny do systemu plików Jeżeli ścieżka zaczyna się od „/” to reprezentuje absolutną sicieżkę do szukanego elementu Jeżeli ścieżka zaczyna się od „//” wówczas wszystkie elementy w drzewie spełniające warunki są wypisywane Atrybuty specyfikowane są za pomocą prefiksu „@” Warunki umieszczamy w nawiasach kwadratowych [] //osoba[@wiek=„30” or @wiek=„40”]/imie/

13 Aplikacje internetowe – XML13 MS SQL Server i XML Typ danych XML. Dostępny przy tworzeniu tabel i deklarowaniu zmiennych. Na danych tego typu możemy używać kilku wbudowanych metod: SELECT kolumna.query('/osoba/nazwisko') from tabela Iinne metody to: value, exists, modify, nodes

14 Aplikacje internetowe – XML14 MS SQL Server i XML Klauzula FOR XML, np.: SELECT * FROM dept INNERJ JOIN emp ON emp.deptno = dept.deptno ORDER BY dept.deptno FOR XML RAW Lub: FOR XML AUTO FOR XML RAW, ELEMENTS

15 Aplikacje internetowe – XML15 XML Schema (XSD) Rozszerza możliwości DTD

16 Aplikacje internetowe – XML16 XML Schema (XSD) Odwołanie do schematu umieszczamy w korzeniu drzewa XML, np.:


Pobierz ppt "Aplikacje internetowe XML Paweł Lenkiewicz. Aplikacje internetowe – XML2 eXtensible Markup Language Uniwersalny język opisu danych Często używany we współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google