Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T RADYCJE I ŚWIĘTA W T URCJI. T RADITIONS AND CELEBRATIONS IN T URKEY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T RADYCJE I ŚWIĘTA W T URCJI. T RADITIONS AND CELEBRATIONS IN T URKEY."— Zapis prezentacji:

1 T RADYCJE I ŚWIĘTA W T URCJI

2 T RADITIONS AND CELEBRATIONS IN T URKEY

3 N OWY R OK W T URCJI Nowy Rok to jedno z najbardziej popularnych świeckich tureckich świąt. Niemal obowiązkowym elementem noworocznej tradycji jest rodzinny obiad, udział w państwowej loterii oraz oczywiście odliczanie do północy.

4 N EW Y EAR IN T URKEY New Year is one of the most popular Greek secular holidays. Almost a compulsory part of the tradition of the New Year is a family dinner, participate in state lotteries, and of course the countdown to midnight.

5 Ś WIĘTO O FIAR W T URCJI Jest to najważniejsze święto muzułmańskie, obchodzone na zakończenie pielgrzymki do Mekki. Jest upamiętnieniem ofiary, jaką gotów był złożyć Abraham ze swego syna na rozkaz Boga (inaczej niż w tradycji Biblijnej, miał być to Izmael, a nie Izaak). Święto Ofiar trwa cztery dni. Jest czasem, w którym Turcy odwiedzają swych krewnych, a niekiedy i sąsiadów.

6 FEAST OF VICTIMS The Sacrifice Feast is one of the oldest Islamic holidays in Turkey. It commemorates the story about Prophet Ibrahim (Abraham) who showed obedience to God by agreeing to sacrifice his son. People usually wear their best clothes during the Sacrifice Feast. They welcome guests to their homes or visit relatives or friends during the holiday.

7 R AMADAN W TURCJI Ramadan dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla muzułmanów jest święty, gdyż w tym miesiącu rozpoczęło się objawianie Koranu. Jest to święto postu, ale też odwiedzin najbliższych szczególnie tych najstarszych w celu okazania naszego szacunku. Najmłodsi mają okazję do uzbierania jak największej ilości słodyczy podczas owego święta.

8 R AMADAN IN TURKEY Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar and is observed by Muslims worldwide as a month of fasting to commemorate the first revelation of the Quran to Muhammad according to Islamic belief. It is customary to visit one's relatives, especially older ones, and kiss their hand as a sign of respect. Children may go door-to-door, kissing hands of the grown-ups and receiving sweets and small amounts of money in return.

9 O KO PROROKA -N AZAR Nazar, pochodzący z Turcji amulet mający chronić przed „złym okiem”. Amulety nazar wykonuje się najczęściej ze szkła. Mają one formę błękitnej kropli lub tarczy z namalowanymi koncentrycznie okręgami na przemian białymi jasnoniebieskimi i ciemno- niebieskimi. Z tego względu bywają czasem nazywane „błękitnym okiem”.

10 N AZAR This is a typical item, a specialty of this region you should take home as a souvenir. It's called the Boncuk, the Little Magic Stone that protects one from the Evil Eye. You will see this blue glass piece everywhere here in this area.


Pobierz ppt "T RADYCJE I ŚWIĘTA W T URCJI. T RADITIONS AND CELEBRATIONS IN T URKEY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google