Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMBA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMBA."— Zapis prezentacji:

1 SAMBA

2 IBM i SYTEC – NetBIOS (Network Basic Input Output System) - interfejs między programami i hardware sieci Microsoft dołączył w DOS interfejs używający NetBIOS umożliwiający udostępnianie dysku przez sieć Protokół współdzielenia dysku – SMB(Server Message Block ), później CIFS (Common Internet File System) API – (Application Programmers Interface) – powstało wiele aplikacji NetBUI (NetBIOS Enhanced User Interface), IBM – emulacja NetBIOS LAN w oparciu o TokenRing, ethernet, DECnet, IPX/SPX, ICP/IP

3 NetBIOS używa 16 znakowych nazw, zamienianych na adresy mechanizmami broadcast, problem z przekroczeniem segmentu sieci RFC1001 and RFC1002 zdefiniowały sposób mapowania nazw NetBIOS na adresy IP Microsoft dodał mechanizmy rozgłaszania usług (browsing) i centralną autentyfikację i autoryzację (Windows NT Domain Control)

4 Andrew Tridgell potrzebował użyć dysku UNIX na PC z DOS
Andrew Tridgell potrzebował użyć dysku UNIX na PC z DOS. Posiadał NFS dla DOS, ale aplikacja używała NetBIOS Napisał sniffer, podejrzał protokół SMB i napisał własną aplikację dla UNIX emulującą serwer plików DOS Wiele kolejnych wersji z błędami, odłożył projekt na półkę Po dwu latach postanowił podłączyć komputer żony do maszyny UNIX – program działał Protokół SMB został opublikowany Nazwa smb była zastrzeżona, metodą wyszukania w słowniku nazw zawierających litery S M B wybrał nazwę SAMBA Szybki rozwój na zasadach Open Source

5 Samba to: Serwer plików i wydruków Autoryzacja i autentyfikacja Serwer nazw NetBIOS Browser

6 Domena Windows NT – Samba 2. xx
Domena Windows NT – Samba 2.xx. Centralna autoryzacja, Domain Controller Active Directory (Windows 2000) – Samba 3.xx. CIFS bez NetBIOS, serwer nazw oparty o DNS, Dynamic DNS, Kerberos, Active Directory, hierarchia domen

7 Instalacja – rpm: samba-common – wspólne pliki samba – serwer samba-client – klient samby Dokumentacja – man i /usr/share/doc/sambaxxx

8 smbd – serwer plików i drukarek, konfiguracja w /etc/samba/smb
smbd – serwer plików i drukarek, konfiguracja w /etc/samba/smb.conf, TCP, port 139 nmbd – serwer nazw NetBios i browser testparm i testprns – programy do sprawdzania poprawności smb.conf. Testparm sprawdza poprawność smb.conf, testprns sprawdza w /etc/printcap istnienie drukarki. smbclient – prosty klient dla Unix, podłączenie dysku, transfer plików, podłączenie drukarki nmblookup – klent WINS SWAT - (Samba Web Administration Tool) graficzny interfejs do konfiguracji winbindd – daemon, autentyfikacja username/password w serwerze NT, dla nsswitch (Name Service Switch)

9 workgroup = projekt WSJ hosts allow = 172.24.3. 192.168.0. 127.
Konfiguracja: smb.conf 3 sekcje, [global], [printers] i [home] workgroup = projekt WSJ hosts allow = security = user (model workgroup. Inne - share,server,domain,ads) password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name] password level = 8 (Ile ważnych znaków w haśle) username level = 8 encrypt passwords = yes (czy negocjować szyfrowane haslo – W98 i WNT SP3 używają tylko szyfrowanego)

10 security = user trzeba się zalogować do serwera podając poprawnego użytkownika i hasło. Z użytkownika guest można skorzystać, ale wcześniej trzeba się zalogować, chyba, że wymusimy przez map to guest security = share nie jest wymagane zalogowanie do serwera, autentyfikacja jest wykonywana kiedy chcemy skorzystać z udziału (share). Można skorzystać z udziału anonimowo (guest) security = server para username/password przekazywana jest do innego serwera Samba/NT. Jeśli to się nie uda, przechodzi do security = user security = domain maszyna musi być dołączona do domeny, para username/password jest przekazywana do PDC/BDC security = ads maszyna misi być dołączona do domeny, mieć skonfigurowany i uruchomiony kerberos. Nie jest kontrolerem domeny.

11 smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
unix password sync = Yes passwd program = /usr/bin/passwd %u passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*aut hentication*tokens*updated*successfully*

12 username map = /etc/samba/smbusers (mapowanie nazw użytkowników samby i unix)
interfaces = / /24 (jeśli więcej niż jeden interfejs sieciowy)

13 ; local master = no (w lokalnej sieci)
Samba może być master browserem w sieci: ; local master = no (w lokalnej sieci) ; os level = 33 (priorytet w elekcji master browsera) ; domain master = yes (czy ma być Domain Master Browser, obsługiwać dane z różnych podsieci) ; preferred master = yes (czy przy starcie wymuszać elekcję) ;wins support = yes (czy nmbd ma być serwerem wins) ;wins server = w.x.y.z (nmbd ma być klientem wins)

14 writable = yes [homes] comment = Home Directories
browseable = no (niewidoczne w otoczeniu sieciowym)‏ writable = yes valid users = %S create mode = 0664 directory mode = 0775 map to guest = bad user

15 create mask = 0644 force create mode = 0644 directory mask = 0755 force directory mode = 0755 create (directory) mask – bitowe AND z prawami z dos, potem bitowe OR z force create (directory) mode

16 SUID/SGID chmod 4664 test SUID chmod 2664 test SGID
Dla plików wykonywalnych – setUID (setGID) pliku dla uruchomionego procesu Dla kartotek – ustaw dla nowego pliku właściciela/grupę kartoteki chmod 4664 test SUID chmod 2664 test SGID chmod ug+s test SGID+SUID

17 [WWSJ] comment = Wspolne zbiory projektu WSJ path = /home/wsj browseable = yes public = no (synonim guest ok) writable = yes write list = ania kasia tomek valid users = ania kasia tomek marcin create mask = 0777 directory mask = 0777

18 Samba 3. x trzyma dane użytkowników w LDAP,MySQL, NIS
Samba 3.x trzyma dane użytkowników w LDAP,MySQL, NIS. NIS+ lub tdbsam, starsze w /etc/samba/smbpasswd: Kolejne pola oddzielone znakiem ':' Nazwa użytkownika UID LANMAN hash NT hash Flagi konta Data ostatniej zmiany

19 nobody = guest pcguest smbguest
Program do zarządzania użytkownikami – smbpasswd -a - dodaj użytkownika -x - usuń użytkownika -d - zablokuj (-e – odblokuj użytkownika) -m - dodaj konto maszyny Bez opcji – zmienia hasło użytkownika Użytkownicy w smbpasswd muszą mieć swoich odpowiedników w systemie unix. Mapowanie w zbiorze /etc/samba/smbusers, np: nobody = guest pcguest smbguest

20 pdbedit – zarządzanie bazą użytkowników
Modularna konstrukcja, obsługuje smbpasswd, ldap, nis+ and tdb L – wyświetl użytkowników v- wyświetl więcej informacji a – dodaj użytkownika x – usuń użytkownika

21 Instalacja 1 Niewielka grupa robocza Folder na wspólne pliki, dostępne dla wszystkich tylko do odczytu Drukarki podłączone i używane lokalnie

22 root# chmod 755 /home/projekty 192.168.1.1 server
Zainstalować Linux , samba, samba-common /etc/samba/smb.conf: [global] workgroup = PROJEKTY security = SHARE [Projekty] path = /home/projekty read only = Yes guest ok = Yes Utworzyć kartotekę: mkdir /home/projekty root# chmod 755 /home/projekty /etc/hosts: server Uruchomić sambę: /etc/rc.d/init.d/smb restart (/etc/rc.d/rcX.d!) W Windows skonfigurować IP, ustawić grupę roboczą PROJEKTY. Sprawdzić w otoczeniu sieciowym czy widać serwer i udział

23 smbclient -L localhost -U% Sharename Type Comment
Sprawdzenie: smbclient -L localhost -U% Sharename Type Comment Projekty Disk IPC$ IPC IPC Service (Samba ) ADMIN$ IPC IPC Service (Samba ) Server Comment SERVER Samba Workgroup Master PROJEKTY SERVER -U% jako username guest z pustym hasłem smbclient -L server -Uroot%password Z podaniem użytkownika i hasła

24 Instalacja 2 Niewielka grupa robocza Komputery stacjonarne Kilka udziałów dyskowych ze wspólnymi plikami Wspólne drukarki sieciowe

25 show add printer wizard = No wins support = yes
/etc/samba/smb.conf: [global] workgroup = PROJEKTY printing = CUPS printcap name = CUPS map to guest = Bad User show add printer wizard = No wins support = yes Brak security, domyślnie user, ale wszystkich mapujemy do guest przy logowaniu i projektanci:biuro przy operacjach dyskowych [PLIKICAD] comment = Rysunki CAD path = /home/cad read only = No force user = projektanci force group = biuro guest ok = Yes nt acl support = No

26 comment = Wspolne pliki biurowe path = /home/biuro read only = No
/etc/samba/smb.conf: [WSPOLNE] comment = Wspolne pliki biurowe path = /home/biuro read only = No force user = projektanci force group = biuro guest ok = Yes nt acl support = No [printers] comment = Tymczasowe pliki spoolingu path = /var/spool/samba printable = Yes use client driver = Yes browseable = No

27 root# useradd -m projektanci root# passwd projektanci
Utworzyć użytkownika i grupę: root# groupadd biuro root# useradd -m projektanci root# passwd projektanci Changing password for projektanci. Utworzyć kartoteki: mkdir -p /home/{biuro/{pisma,oferty,faktury},cad} chown -R projektanci:biuro /home/biuro root# chmod -R ug+rwxs,o-w,o+rx /home/biuro /etc/hosts: server

28 application/octet-stream
Skonfigurować CUPS (samba udostępnia Windows tylko spooling, jest pośrednikiem między Windows i zewnętrznym systemem drukowania) lpadmin -p drukarka1 -v socket:// :9100 -E lpadmin -p hplj5 -v socket:// :9100 -E (-E – uruchamia drukarkę i spooling, accept + cupsenable) W pliku /etc/cups/mime.convs usunąć komentarz z linii: application/octet-stream application/vnd.cups-raw W pliku /etc/cups/mime.types usunąć komentarz z linii: application/octet-stream Uruchomić sambę: /etc/rc.d/init.d/smb restart (/etc/rc.d/rcX.d!)

29 Instalacja 3 Niewielka grupa robocza Komputery stacjonarne Kilka udziałów dyskowych, pliki różnych użytkowników Wspólne drukarki sieciowe

30 Użytkownicy Użytkownik Login Hasło Udział Kartoteka PC Joanna Kula joanna joanna12 asia /home/dane/asia PC1 Adam Biały adam adam13 /home/dane/adam PC2 Anna Borek ania ania14 /home/dane/ania PC3 Koziołek Matołek koza koza15 /home/dane PC4

31 root# useradd -m -G biuro Nazwa_użytkownika
Utworzyć grupę: root# groupadd biuro Dla każdego użytkownika z tabeli: root# useradd -m -G biuro Nazwa_użytkownika root# passwd Nazwa_użytkownika smbpasswd -a Nazwa_użytkownika Utworzyć kartoteki: mkdir /home/dane chown koza /home/dane for i in asia adam ania do mkdir -p /home/data/$i chown $i /home/data/$i Done chgrp -R biuro /home/data chmod -R ug+rwxs,o-r+x /home/data

32 lpadmin -p hplj -v parallel:/dev/lp0 -E
Skonfigurować drukarkę w CUPS: lpadmin -p hplj -v parallel:/dev/lp0 -E W pliku /etc/cups/mime.convs usunąć komentarz z linii: application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 - W pliku /etc/cups/mime.types usunąć komentarz z linii: application/octet-stream

33 show add printer wizard = No printing = cups [files]
/etc/samba/smb.conf: [global] workgroup = PROJEKTY printcap name = CUPS disable spoolss = Yes show add printer wizard = No printing = cups [files] comment = Kartoteki użytkowników path = /home/data/%U read only = No [master] comment = kartoteka administratora path = /home/data valid users = koza

34 [printers] comment = Tymczasowe pliki spoolingu path = /var/spool/samba printable = Yes guest ok = Yes use client driver = Yes browseable = No

35 Adresy PC i drukarek z DHCP
Instalacja 4 użytkowników Dwie podsieci Adresy PC i drukarek z DHCP Dwa udziały dla dwu grup użytkowników, prywatne udziały użytkowników udziałów dyskowych, pliki różnych użytkowników Użytkownicy mobilni Bez serwera DNS, serwer WINS Konstruktorzy Księgowość PC PC PC PC PC PC PC Serwer 'muza' /24 DHCP /24 DHCP HPLJ1 HPLJ2 HPLJ3 Domena GALAXY

36 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward smbpasswd -a root
W /etc/hosts wpisać adresy serwera i drukarek muza muza1 muza2 hplj1 hplj2 hplj3 W /etc/rc.d/rc.local wpisać: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Dodać użytkownika root do samby. Będzie to administrator, nie należy go usuwać: smbpasswd -a root W /etc/samba/smbusers zamapować użytkownika administrator windows na użytkownika root: root = Administrator

37 net groupmap list | sort
Utworzyć grupy użytkowników Unix groupadd konstruktorzy groupadd ksiegowosc Połączyć grupy domeny Windows z grupami UNIX net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=root type=d net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup=users type=d net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nobody type=d Dodać grupy użytkowników net groupmap add ntgroup="Konstruktorzy" unixgroup=konstruktorzy type=d net groupmap add ntgroup="Ksiegowosc" unixgroup=ksiegowosc type=d type=d – typ 'domena' Sprawdzić grupy: net groupmap list | sort

38 mkdir -p /home/dane/{konstruktorzy,ksiegowosc}
Dla każdego, kto ma korzystać z samby dodać użytkownika Unix (adduser) i samby (smbpasswd) Przydzielić użytkowników do właściwej grupy (vi /etc/group) Utworzyć kartoteki dla konstruktorów i księgowych: mkdir -p /home/dane/{konstruktorzy,ksiegowosc} chown -R root:root /home/dane chown -R koza:ksiegowosc /home/dane/ksiegowosc chown -R koza:konstruktorzy /home/dane/konstruktorzy chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/data Skonfigurować kolejki w CUPS, poprawić mime.convs, mime.types: lpadmin -p hplj1 -v socket:// :9100 -E lpadmin -p hplj2 -v socket:// :9100 -E lpadmin -p hplj3 -v socket:// :9100 -E

39 option domain-name "galaxy.biz";
Skonfigurować serwer DHCP (/etc/dhcpd.conf): default-lease-time 86400; max-lease-time ; option ntp-servers ; option domain-name "galaxy.biz"; option domain-name-servers , ; option netbios-name-servers , ; option netbios-node-type 8; ### NOTE ### # netbios-node-type=8 means set clients to Hybrid Mode # so they will use Unicast communication with the WINS # server and thus reduce the level of UDP broadcast # traffic by up to 90%. ############

40 subnet netmask { range dynamic-bootp ; option subnet-mask ; option routers ; allow unknown-clients; host hplj1 { hardware ethernet 08:00:46:7a:35:e4; fixed-address ; } host hplj2 { hardware ethernet 00:03:47:cb:81:e0; fixed-address ;

41 subnet netmask { range dynamic-bootp ; option subnet-mask ; option routers ; allow unknown-clients; host hplj3 { hardware ethernet 01:04:31:db:e1:c0; fixed-address ; } subnet netmask {

42 username map = /etc/samba/smbusers syslog = 0
smb.conf: [global] workgroup = GLAXY passwd chat = *New*Password* %n\n*Re- enter*new*password* %n\n *Password*changed* username map = /etc/samba/smbusers syslog = 0 name resolve order = wins bcast hosts printcap name = CUPS show add printer wizard = No add user script = /usr/sbin/useradd -m -G users '%u' delete user script = /usr/sbin/userdel -r '%u' add group script = /usr/sbin/groupadd '%g' delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g'

43 add user to group script = /usr/sbin/usermod -A '%g' '%u'
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /var/lib/nobody '%u' logon script = scripts\login.bat logon path = logon drive = X: domain logons = Yes preferred master = Yes wins support = Yes printing = CUPS

44 comment = Home Directories valid users = %S read only = No
[homes] comment = Home Directories valid users = %S read only = No browseable = No [printers] comment = SMB Print Spool path = /var/spool/samba printable = Yes guest ok = Yes use client driver = Yes

45 comment = Network Logon Service path = /data/%U valid users = %S
[netlogon] comment = Network Logon Service path = /data/%U valid users = %S read only = No

46 comment = Dane konstruktorow path = /home/dane/konstruktorzy
valid users = %G read only = No [ksiegowosc] comment = Finanse i ksiegowosc path = /home/dane/ksiegowosc

47 testparm -s (poprawność smb.conf)
Uruchomić smb, dhcp, cups Sprawdzić: testparm -s (poprawność smb.conf) smbclient -L localhost -U% (połączenie anonimowe) smbclient //muza/ksiegowosc -U koza Password: XXXXXXX (połączenie autoryzowane)

48 Dwie podsieci, łącze do internetu – firewall, wirusy
Instalacja 5 użytkowników Dwie podsieci, łącze do internetu – firewall, wirusy Adresy PC i drukarek z DHCP Dwa udziały dla dwu grup użytkowników, prywatne udziały użytkowników udziałów dyskowych, pliki różnych użytkowników Skrypty logowania, profile mobilne serwer DNS Konstruktorzy Księgowość PC PC PC PC PC PC PC Serwer 'muza' eth1 eth2 /24 DHCP /24 DHCP HPLJ1 HPLJ2 eth0 HPLJ3 Internet Domena GALAXY

49 W /etc/hosts dodać nazwy i adresy interfejsów lokalnych
Dodać routing między interfejsami Skonfigurować i uruchomić firewall (iptables) Zainstalować Samba, bind, dhcpd

50 interfaces = eth1, eth2, lo (bez tego nie słucha na lo)
smb.conf [global] workgroup = GALAXY netbios name = MUZA interfaces = eth1, eth2, lo (bez tego nie słucha na lo) bind interfaces only = Yes (słucha tylko na wymienionych interfejsach) passdb backend = tdbsam pam password change = Yes passwd program = /usr/bin/passwd %u passwd chat = *New*Password* %n\n *Re- enter*new*password*%n\n *Password*changed* username map = /etc/samba/smbusers unix password sync = Yes log level = 1 (debugging) syslog = 0 log file = /var/log/samba/%m max log size = 50 smb ports = 139 name resolve order = wins bcast hosts

51 time server = Yes printcap name = CUPS show add printer wizard = No add user script = /usr/sbin/useradd -m '%u' delete user script = /usr/sbin/userdel -r '%u' add group script = /usr/sbin/groupadd '%g' delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g' add user to group script = /usr/sbin/usermod -G '%g' '%u' add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /tmp '%u' shutdown script = /var/lib/samba/scripts/shutdown.sh abort shutdown script = /sbin/shutdown -c logon script = scripts\logon.bat logon path = \\%L\profiles\%U logon drive = X: logon home = \\%L\%U domain logons = Yes

52 preferred master = Yes wins support = Yes utmp = Yes map acl inherit = Yes (ACL Windows będą mapowane na rozszerzone atrybuty Unix (POSIX), inherit - dziedziczyć) printing = cups cups options = Raw veto files = /*.eml/*.nws/*.{*}/ (pliki niewidoczne i readonly) veto oplock files = /*.doc/*.xls/*.mdb/ (te pliki bez veto, są często używane, będzie szybciej)

53 [homes] comment = Home Directories valid users = %S (%S – current servicename) read only = No browseable = No [printers] comment = SMB Print Spool path = /var/spool/samba guest ok = Yes printable = Yes use client driver = Yes default devmode = Yes (ustaw domyślne Device Mode – rozmiar papieru, orientacja etc. - nie z każdym driverem będzie OK)

54 [netlogon] comment = Network Logon Service path = /var/lib/samba/netlogon guest ok = Yes locking = No [profiles] comment = Profile Share path = /var/lib/samba/profiles read only = No profile acls = Yes [ksiegowosc] comment = Finanse i ksiegowosc path = /home/dane/ksiegowosc

55 [service] comment = Financial Services Files path = /home/dane/service read only = No [pidata] comment = Ubezpieczenie path = /home/dane/polisy [apps] comment = Aplikacje path = /home/apps read only = Yes admin users = bjordan

56 mkdir -p /var/spool/samba
Utworzyć użytkownika root, grupy użytkowników, zamapować grupy, utworzyć kartoteki robocze jak w poprzedniej instalacji Utworzyć kartoteki spoolingu i profili użytkowników: mkdir -p /var/spool/samba mkdir -p /var/lib/samba {netlogon/scripts,profiles} chown -R root:root /var/spool/samba chown -R root:root /var/lib/samba chmod a+rwxt /var/spool/samba chmod 2775 /var/lib/samba/profiles chgrp users /var/lib/samba/profiles Dla każdego użytkownika: mkdir /var/lib/samba/profiles/'username' chown 'username':users /var/lib/samba/profiles/'username' chmod ug+wrx,o+rx,-w /var/lib/samba/profiles/'username' Utworzyć skrypt logowania, (Uwaga na CR/LF) /var/lib/samba/netlogon/scripts/logon.bat: net time \\diamond /set /yes net use h: /home net use p: \\diamond\apps

57 Skonfigurować serwer DHCP jak w instalacji 4, z globalnymi parametrami jak niżej:
default-lease-time 86400; max-lease-time ; option ntp-servers ; option domain-name "abmas.biz"; option domain-name-servers , ; option netbios-name-servers , ; option netbios-node-type 8; ### Node type = Hybrid ### ddns-updates on; ### Dynamic DNS enabled ### ddns-update-style interim;

58 directory "/var/lib/named"; listen-on { mynet; }; auth-nxdomain yes;
Skonfigurować serwer DNS. /etc/named.conf: options { directory "/var/lib/named"; listen-on { mynet; }; auth-nxdomain yes; multiple-cnames yes; notify no; acl mynet { /24; /24; ;

59 zone "galaxy.biz" { type master; file "/var/lib/named/master/galaxy.biz.hosts"; allow-query { mynet; }; allow-transfer { allow-update {

60 hosts: files dns wins W /etc/resolv.conf wpisać lokalny DNS
W /etc/nsswitch.conf: hosts: files dns wins Skonfigurować drukarki jak w instalacji 4 Uruchomić named, dhcpd, cups, samba Sprawdzić działanie jak w instalacji 4 Dołączyć komputery do domeny jako użytkownik root


Pobierz ppt "SAMBA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google