Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja nr 13 Die Konjugation der trennbar zusammengesetzten Verben-Präsens. Odmiana czasowników rozdzielnie złożonych- czas teraźniejszy.

3 Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z czasowników i przedrostków: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, hin-, mit-, nach-, nieder-, teil-, vor-, voran-, vorbei-, zusammen-, zurück-, itp.

4 Przedrostek zmienia znaczenie czasownika: machen - robić aufmachen- otwierać einen Eindruck- wrażenie das Haus - dom

5 W czasie Präsens przedrostek oddziela się od czasownika i występuje na końcu zdania. 1. ich stehe.............auf 2. du stehst.............auf 2. er, sie, es, steht...auf 1. wir stehen.........auf 2. ihr steht............auf 3. sie/Sie stehen....auf aufstehen- wstawać

6 Ich kühle….. ab.- Ja chłodzę….. das Gelee- galaretkę den Sekt- szampan

7 Du hast....an.- Ty masz na sobie... die Robe- strój wieczorowy die Bernsteinkette- korale z bursztynu

8 Er hebt....auf.- On podnosi.... die Verpackung- opakowanie den Sohn- syna

9 Wir kosten....aus.- My delektujemy się... das gebratene Huhn- pieczonym kurczakiem die Teigtaschen- pierogami

10 Ihr steckt.....ein- Wy wkładacie do kieszeni.... das Handy- telefon komórkowy die Taschentücher- chusteczki

11 Sie stellen.....hin.- Oni stawiają.... die Gläser mit der Marmelade- słoiki z dżemem den Korb mit dem Obst - kosz z owocami

12 Ich habe.....mit- Mam przy sobie.... ein wenig Geld - trochę pieniędzy genügend Wasser- wystarczającą ilość wody

13 Denkst du über....nach?- Czy zastanawiasz się nad....? die Zukunft- przyszłością die Kunst- sztuką

14 Er legt sich....nieder.- On kładzie się.... an das Schwimmbecken- przy basenie in das Gras- w trawie

15 Wir nehmen an...teil.- Bierzemy udział w... dem Ausflug- wycieczce der Kulturveranstaltung- imprezie kulturalnej

16 Ihr bereitet.....vor.- Wy przygotowujecie... den Abiturball- studniówkę die Hochzeit- wesele

17 Sie gehen an....vorbei.- Oni przechodzą obok... der Schönheit- piękna der Natur- przyrody

18 Ich komme.... zurück. - Wracam... aus der Reise- z podróży nach Hause- do domu

19 Kommst du....mit?- Czy pojedziesz z nami...? nach Irland- do Irlandii nach London- do Londynu

20 Wann kommt...an?- Kiedy przybędzie....? die Fähre- prom der Hubschrauber- helikopter

21 ....kommt auf.-.....powstaje, wschodzi, budzi się. Die Sonne- Słońce Der Wind- Wiatr


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google