Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp mgr Katarzyna Sławińska, dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp mgr Katarzyna Sławińska, dr inż."— Zapis prezentacji:

1 System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach 7 grudnia 2012, ITeE-PIB Radom 2010-1-PL1-LEO05-11472

2 Kluczowe zagadnienia 1.Partnerstwo w projekcie SkillsUp. 2.Cele i zadania projektu. 3.Co jest przedmiotem transferu innowacji? 4.Rezultaty projektu. 5.Podsumowanie działań projektu. 2

3 Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji? Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych? Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania-uczenia się? Jak zwiększyć efektywność, mobilność i elastyczność kształcenia i szkolenia zawodowego? 3

4 Partnerstwo w projekcie SkillsUp ardo da Vinci – Transfer Innowacji 2010-2012 Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji 2010-2012 2010-1-PL1-LEO05-11472 4

5 Cele projektu SkillsUp Aktywizacja edukacyjna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osoby o niskich kwalifikacjach) Aktywizacja edukacyjna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osoby o niskich kwalifikacjach) Opracowanie metod uznawania pozaformalnych i nieformalnych efektów uczenia się osób o niskich kwalifikacjach Opracowanie metod uznawania pozaformalnych i nieformalnych efektów uczenia się osób o niskich kwalifikacjach Identyfikacja potrzeb szkoleniowych za pomocą systemu komputerowego System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników www.diagnozowaniekompetencji.pl Zaprojektowanie pakietów edukacyjnych w powiązaniu z rozpoznanymi potrzebami szkoleniowymi Przygotowanie modułowego programu nauczania dla specjalności Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz Opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych dla modułu Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz www.skillsup.ugal.ro/pl Określenie zasad transferu i uznawania efektów uczenia się z wykorzystaniem koncepcji systemu ECVET 5

6 Działania w projekcie Pakiet roboczy 1 Zarządzanie Projektem 01.01.2011 – 31.12.2012 Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy opracowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę organizacyjno - prawną funkcjonowania konsorcjum zarządzanie administracyjne i finansowe koordynacja działaniami konsorcjum utworzenie platformy internetowej opracowanie raportów: cząstkowego i końcowego opracowanie międzynarodowych raportów dotyczących pilotażowego wdrożenia oraz porównującego wymagania kwalifikacyjne pracowników opracowanie programu modułowego oraz czterech pakietów edukacyjnych dla ucznia i nauczyciela dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz opracowanie narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych pracowników wraz z Przewodnikiem Użytkownika Pakiet roboczy 1 Zarządzanie Projektem 01.01.2011 – 31.12.2012 Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy opracowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę organizacyjno - prawną funkcjonowania konsorcjum zarządzanie administracyjne i finansowe koordynacja działaniami konsorcjum utworzenie platformy internetowej opracowanie raportów: cząstkowego i końcowego opracowanie międzynarodowych raportów dotyczących pilotażowego wdrożenia oraz porównującego wymagania kwalifikacyjne pracowników opracowanie programu modułowego oraz czterech pakietów edukacyjnych dla ucznia i nauczyciela dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz opracowanie narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych pracowników wraz z Przewodnikiem Użytkownika 6

7 Działania w projekc Działania w projekcie Pakiet roboczy 2 Zapewnienie Jakości 01.01.2011 – 31.12.2012 Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy weryfikacja realizowanych działań pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym opracowanie działań w celu wspierania rozwoju projektu, osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz opracowania najlepszych praktyk propagowanie działań, które przyczynią się do równego zaangażowania wszystkich parterów w poszczególnych etapach realizacji projektu opracowanie planu monitoringu i ewaluacji przy współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi Pakiet roboczy 2 Zapewnienie Jakości 01.01.2011 – 31.12.2012 Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy weryfikacja realizowanych działań pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym opracowanie działań w celu wspierania rozwoju projektu, osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz opracowania najlepszych praktyk propagowanie działań, które przyczynią się do równego zaangażowania wszystkich parterów w poszczególnych etapach realizacji projektu opracowanie planu monitoringu i ewaluacji przy współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi 7

8 Działania w projek Działania w projekcie Pakiet roboczy 3 Realizacja 01.03.2011 – 30.09.2012 Dunarea de Jos – Uniwersytet Galati, Rumunia przekształcenie pakietów edukacyjnych dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz w wersję elektroniczną (e-pakiety dostosowane do e- learningu) opracowanie tekstowo - graficzne pakietów w czterech wersjach językowych i umieszczenie ich na e-platformie: www.skillsup.ugal.ro www.skillsup.ugal.ro/pl www.skillsup.ugal.ro/it www.skillsup.ugal.ro/ro Pakiet roboczy 3 Realizacja 01.03.2011 – 30.09.2012 Dunarea de Jos – Uniwersytet Galati, Rumunia przekształcenie pakietów edukacyjnych dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz w wersję elektroniczną (e-pakiety dostosowane do e- learningu) opracowanie tekstowo - graficzne pakietów w czterech wersjach językowych i umieszczenie ich na e-platformie: www.skillsup.ugal.ro www.skillsup.ugal.ro/pl www.skillsup.ugal.ro/it www.skillsup.ugal.ro/ro 8

9 Działania w projekcie Pakiet roboczy 4 Upowszechnianie 01.01.2011 – 31.12.2012 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polska podejmowanie działań mających na celu zwiększenie trwałości rezultatów projektu realizacja działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów przekazywanie merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktu końcowego promowanie osiągniętych rezultatów projektu na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (seminaria, konferencje, baza ADAM) podejmowanie działań promocyjno – informacyjnych (ulotki, broszury, media) Pakiet roboczy 4 Upowszechnianie 01.01.2011 – 31.12.2012 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polska podejmowanie działań mających na celu zwiększenie trwałości rezultatów projektu realizacja działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów przekazywanie merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktu końcowego promowanie osiągniętych rezultatów projektu na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (seminaria, konferencje, baza ADAM) podejmowanie działań promocyjno – informacyjnych (ulotki, broszury, media) 9

10 Transfer innowacji w projekcie SkillsUp Transfer innowacji Educational e-packages for the specialization Technology of Interior Drywall Systems Pakiety edukacyjne dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz European Commission, DG EAC – Unit B5 Pozaformalne i nieformalne kształcenie System komputerowy do badania luk kompetencyjnych pracowników o niskich kwalifikacjach System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników System of monitoring and evaluation of employees competencies for low-skilled workers 10

11 Główne rezultaty projektu SkillsUp E-pakiet edukacyjny dostosowany do wymagań środowiska informatycznego (technologia e-learning) i do różnych form szkoleniowych, szczególnie w trybie pozaformalnym i nieformalnym REZULTATY PROJEKTU Szkolenie pilotażowe z udziałem pracowników wykonujących montaż systemów suchej zabudowy Procedura walidacji kompetencji zawodowych na wzór rozwiązań istniejących w systemie ECVET Modułowy program szkolenia i pakiety edukacyjne - montaż systemów suchej zabudowy (3 poziom ERK) 11

12 Wykorzystanie systemu diagnozowania kompetencji Posiada zdolność do gromadzenia, przetwarzania i analizy wymagań kompetencyjnych pracowników. System informatyczny wpisuje się w ideę Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF), Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych, Krajowego Systemu Kwalifikacji. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę kwalifikacji i kompetencji pracowników. Pozwala pracownikom ocenić wartość posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Umożliwia organizatorom kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzenie oferty usług edukacyjnych w korelacji z wymaganiami gospodarki oraz prognozami zapotrzebowania na nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. 12

13 Upowszechnianie rezultatów projektu SkillsUp w formie publikacji 13

14 Podsumowanie Rezultaty projektu SkillsUp przyczyniają się do poprawy mobilności i kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach oraz rozszerzają ofertę kształcenia i szkolenia zawodowe o nowe innowacyjne materiały edukacyjne. E-pakiet edukacyjny dla Technologii Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz: wspiera pozaformalne i nieformalne uczenie się osób o niskich kwalifikacjach oraz jest przydatne dla kształcenie formalnego. pozwala na uzyskanie i przenoszenie (z kraju do kraju), umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych z zakresu technologii suchej zabudowy wnętrz udostępniony jako otwarty zasób edukacyjny dla kształcenia i szkolenia zawodowego. 14

15 katarzyna.slawinska@itee.radom.pl www.itee.radom.pl www.skillsup.eu 2010-1-PL1-LEO05-11472


Pobierz ppt "System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp mgr Katarzyna Sławińska, dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google