Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Paweł II w Hiszpanii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Paweł II w Hiszpanii"— Zapis prezentacji:

1 Jan Paweł II w Hiszpanii
31.10 – Jan Paweł II odwiedził Hiszpanię pięć razy:,………

2 Jan Paweł II w Hiszpanii Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Powitanie przez parę królewską Podczas pierwszej wizyty został uroczyście powitany przez parę królewską na lotnisku…… Spotkał się także z licznie zgromadzonymi wiernymi w ……………………………………….

3 Jan Paweł II w Hiszpanii Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Ojciec św. odwiedził 18 miast: Madryt, Avila, Alba de Tormes, Salamanka, Gwadalupe, Toledo, Segovia, Sewilla, Grenada, Loyola, Xavier, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Walencja, Moncada, a alcira Santiago de Compostela Była to bardzo intensywna pielgrzymka, Ojciec święty w ciągu 10 dni odwiedził aż 18 miast.

4 Jan Paweł II w Hiszpanii Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Ojciec św. spotkał się z przedstawicielami różnych grup Kościoła i społeczeństwa Hiszpanii: biskupami, mnichami i mniszkami, teologami, władzami, dyplomatami, biznesmenami, dziennikarzami, imigrantami, przedstawicielami judaizmu i innych wyznań chrześcijańskich, rodzinami, młodzieżą, naukowcami, nauczycielami akademickimi, wychowawcami i katechetami, chorymi i niepełnosprawnymi, pracownikami i pracodawcami, kapłanami i seminarzystami, misjonarzami, ofiarami klęsk żywiołowych. Na spotkanie z Papieżem przybywały tłumy ludzi, reprezentujących różne grupy Kościoła i społeczeństwa Hiszpanii, np ……………………………………………

5 Jan Paweł II w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Udział w obradach Episkopatu Hiszpanii Papież Jan Paweł II wziął udział w obradach Episkopatu Hiszpanii.

6 Jan Paweł II w Hiszpanii Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Uniwersytet w Salamance Nie tylko przewodniczył Mszom świętym, które gromadziły wiernych, ale także spotykał się z uczonymi, pracownikami wyższych uczelni, np.. Na Uniwersytecie w Salamance Msza św. w Awili

7 Jan Paweł II w Hiszpanii Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii
31.10 – Pierwsza wizyta Ojca św. w Hiszpanii Świadek Nadziei Tą pielgrzymką Ojciec święty zyskał sobie w Hiszpanii miano Świadka Nadziei.

8 Jan Paweł II w Hiszpanii Druga wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Druga wizyta Ojca św. w Hiszpanii Świadek Ewangelii Druga wizyta nastąpiła w 1984 r., w dniu 10 października. Tego dnia, wieczorem, Jan Paweł II przybył do Saragossy. W Bazylice del Pilar odczytał wiadomość do krewnych hiszpańskich misjonarzy w Ameryce Łacińskiej i odprawił mszę świętą w dzielnicy Actur. Wkrótce po tym kontynuował podróż do Republiki Dominikańskiej. Tym razem pobyt w Hiszpanii wynosił jedynie w Hiszpanii pięć godzin. Po tej wizycie Jan Paweł II został nazwany w Hiszpanii Świadkiem ewangelii.

9 Jan Paweł II w Hiszpanii Trzecia wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Trzecia wizyta Ojca św. w Hiszpanii Świadek Wiary 19 sierpnia 1989 r. papież znowu przyjechał do Hiszpanii jako pielgrzym. W Santiago de Compostela przewodniczył IV Światowemu Dniu Młodzieży, w którym wzięło udział ponad milion młodzieży. Wyruszył także pieszo w symboliczną pielgrzymkę, która prowadziła po katedrze Compostela, gdzie modlił się przed relikwiami apostoła Santiago. Z Santiago, przeniósł się do Asturii. Po odwiedzinach w Oviedo, przed powrotem do Rzymu, odwiedził jezioro Cangas de Onís. Ta pielgrzymka przyniosła mu miano Świadka Wiary.

10 Jan Paweł II w Hiszpanii Czwarta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Czwarta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Eucharystia – zobowiązanie do miłości bez granic Czwarta wizyta miała miejsce od 12 do 17 czerwca 1993 roku. W tym czasie odwiedził on kilka miejsc w Andaluzji. W Sewilli odwiedził katedrę w Huelva, sanktuarium Rocio, klasztor Rabida z słynnym obrazem Matki Boskiej Cudownej. To była jego druga wizyta w stolicy. Przewodniczył mszy św. w Plaza de Colon, gdzie dokonał kanonizacji. Jednym z głównych punktów programu tej wizyty był udział w 45 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. W jednym z kazań Papież nazwał Eucharystię zobowiązaniem do miłości bez granic.

11 Jan Paweł II w Hiszpanii Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Podczas piątej wizyty Ojca świętego również powitała para królewska na lotnisku. Wizyta ta była krótka, bo trwała zaledwie dwa dni, program jej musiał więc być intensywny.

12 Jan Paweł II w Hiszpanii Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Madryt, Głównym punktem programu pierwszego dnia pielgrzymki było wieczorne spotkanie z młodzieżą w bazie lotniczej Cuatro Vientos na południowo-zachodnich obrzeżach Madrytu. Rozpoczęło się ono o godzinie 18:30. Do tego spotkania hiszpańska młodzież przygotowywała się już od dłuższego czasu, głównie w ramach ruchów kościelnych, grup formacyjnych i modlitewnych oraz duszpasterstw młodzieżowych. Kulminacyjnym momentem tych przygotowań było czuwanie modlitewne, które odbyło się dzień wcześniej na Plaza de Oriente przed pałacem królewskim. Wzięło w nim udział kilka tysięcy młodych pielgrzymów z całej Hiszpanii. Czuwanie miało charakter liturgii słowa, wzbogaconej elementami choreograficznymi oraz zapaleniem symbolicznej pochodni świadectwa. Wieczorne spotkanie z młodzieżą w bazie lotniczej Cuatro Vientos 12

13 Jan Paweł II w Hiszpanii Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Msza kanonizacyjna Głównym punktem programu drugiego dnia pielgrzymki była kanonizacja pięciu hiszpańskich świętych, która odbyła się przed południem w Madrycie. Stolicę Hiszpanii wyraźnie ożywiło już wczorajsze spotkanie z młodzieżą w bazie lotniczej Cuatro Vientos. Setkom tysięcy młodzieży nie przeszkodziła nawet pokusa w postaci meczu stołecznego Realu. Młodzi ludzie z różnych stron Hiszpanii – w tym między innymi z Wysp Kanaryjskich – wypełnili ulice Madrytu. Właśnie ich najbardziej było słychać i widać również dziś na trasie przejazdów Ojca Świętego między nuncjaturą a Placem Kolumba – miejscem celebracji Eucharystii połączonej z kanonizacjami pięciorga błogosławionych.. Na Mszy byli obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych Hiszpanii, w tym para królewska oraz premier. 13

14 Jan Paweł II w Hiszpanii Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Święty Piotr Poveda Święty Józef Maria Rubio Święta Genowefa Torres Święta Aniela od Krzyża Święta Maria od Cudów Jezusa W homilii Papież zaapelował o wierność misji ewangelizacyjnej, która jest dawaniem świadectwa zmartwychwstałemu Panu. „Następca Piotra, pielgrzym po ziemi hiszpańskiej, mówi wam na nowo: «Hiszpanio, która w przeszłości kroczyłaś odważnie drogą ewangelizacji, także i dziś bądź świadkiem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego!»”. Prawdziwymi uczniami Chrystusa i świadkami Jego zmartwychwstania byli w dwudziestym wieku nowi hiszpańscy święci, dzisiaj kanonizowani. [„Święty Piotr Poveda, rozumiejąc społeczne znaczenie edukacji, zrealizował ważne dzieło humanitarne i wychowawcze wśród zepchniętych na margines życia i pozbawionych środków utrzymania. Był mistrzem modlitwy, pedagogiem życia chrześcijańskiego. Umiejętnie godził wiarę z wiedzą, przekonany, że chrześcijanie winni wnosić istotne wartości i zaangażowanie w budowę świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Swe życie zwieńczył koroną męczeństwa”. Święty Józef Maria Rubio był najpierw księdzem diecezjalnym, a później jezuitą. „Przeżywał swe kapłaństwo [...] w całkowitym oddaniu apostolstwu Słowa i sakramentów. Przez długie godziny spowiadał i prowadził liczne serie rekolekcji, formując wielu chrześcijan, którzy zginęli później śmiercią męczeńską podczas prześladowań religijnych w Hiszpanii”. Święta Genowefa Torres była narzędziem Bożej opieki nad osobami samotnymi, spragnionymi miłości i troski. „Charakterystyczną cechą jej duchowości była adoracja wynagradzająca Eucharystii. W oparciu o nią rozwijała apostolstwo pełne pokory i prostoty, oddania i miłości”. Podobna miłość i wrażliwość na biednych doprowadziła świętą Anielę od Krzyża do założenia „Towarzystwa Krzyża”. Niosło ono pomoc najbardziej potrzebującym. „Jej znamienną cechą była naturalność i prostota. Dążyła do świętości w duchu umartwienia, służąc Bogu w braciach”. Święta Maria od Cudów Jezusa, przezwyciężając ogromne trudności związane z wojną domową w Hiszpanii, założyła nowe klasztory karmelitanek bosych, żyjące duchem świętej Teresy od Jezusa. „Życie kontemplacyjne i klauzura monastyczna nie przeszkodziły jej troszczyć się o potrzeby ludzi, których spotykała, oraz rozwijać dzieła społeczne i charytatywne w swoim środowisku”. ] Papież zachęcił uczestników uroczystości kanonizacyjnych do modlitwy, by w Hiszpanii nadal rodzili się nowi święci. „Pojawią się dalsze owoce świętości, jeśli wspólnoty kościelne będą wierne Ewangelii, głoszonej tu według czcigodnej tradycji od początków chrześcijaństwa i zachowanej przez wieki. Pojawią się nowe owoce świętości, jeśli rodzina będzie umiała zachować jedność, będąc autentycznym sanktuarium miłości i życia. «Wiara chrześcijańska i katolicka stanowi o tożsamości narodu hiszpańskiego» [...] Poznawanie i zgłębianie przeszłości narodu jest zabezpieczaniem i ubogacaniem własnej tożsamości. Nie odrywajcie się od waszych chrześcijańskich korzeni! Tylko w ten sposób będziecie zdolni wnieść w dziedzictwo świata i Europy kulturowe bogactwo waszej historii”. 14

15 Jan Paweł II w Hiszpanii Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii
Piąta wizyta Ojca św. w Hiszpanii Pożegnanie Odlatującego z Hiszpanii papieża żegnali licznie zgromadzeni wierni, przedstawiciele władz kościelnych i świeckich, a także para królewska. Nikt nie wiedział, że było to ostatnie pożegnanie.

16 Jan Paweł II w Hiszpanii
Plakat tej wizyty pasterskiej miał być równocześnie jej interpretacją: Papież, pełen życia w starszym wieku i jego 25 lat posługi apostolskiej, ukazuje nam się w towarzystwie Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż Chrystusa pochyla się z Papieżem, pod ciężarem Jego chwały i Jego wiedzy, jego nadziei i Jego Ewangelii. To zachęca nas, abyśmy byli świadkami, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I zaprasza nas do przekazywania pałeczki wiary młodemu pokoleniu . Jan Paweł II, następca Piotra, jest świadkiem Pana, na przełomie XX i XXI wieku, wobec Kościoła i świata. My, z nim w tym samym czasie, jesteśmy również świadkami Pana w każdym miejscu, gdzie będziemy mieszkać i pracować dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Przygotowali uczniowie klasy II TM W roku szkolnym 2008/2009 16


Pobierz ppt "Jan Paweł II w Hiszpanii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google