Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Paweł Ziółkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Paweł Ziółkowski"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Paweł Ziółkowski
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Przygotował Paweł Ziółkowski

2 jest to niekontrolowany
Pożar jest to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

3 Jak powstaje pożar?

4

5 Jeśli widzisz pożar dzwoń po straż pożarną 998

6 Ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru
Jakie mamy obowiązki w przypadku pożaru? Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję. Ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru

7 Piktogramy dla grup pożarów
Grupa A - Pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia Grupa B - Pożary cieczy palnych lub materiałów topiących się Grupa C - Pożary gazów Grupa D - Pożary metali

8 FAZY ROZWOJU POŻARU Praktyka pożarnicza wskazuje, że każdy pożar ma pewne swoiste właściwości (prawidłowości) rozwoju, zwane fazami rozwoju pożaru. Rozróżnia się trzy zasadnicze fazy, przy czym ognisko pożaru należy traktować jako element inicjujący pożar.

9

10

11

12 Znaki ewakuacyjne

13 ochrony przeciwpożarowej
Znaki bezpieczenstwa ochrony przeciwpożarowej Uruchamianie ręczne Drabina pożarowa Palenie tytoniu zabronione Alarmowy sygnalizator akustyczny Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały łatwo zapalne Zakaz używania otwartego ognia Telefon do użycia w stanie zagrożenia Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały utleniające Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego Zestaw sprzętu pożarniczego Niebezpieczeństwo pożaru -Materiały wybuchowe Nie zastawiać Gaśnica Zakaz gaszenia wodą Hydrant wewnętrzny

14 Znaki bezpieczeństwa

15 Oznakowanie bezpieczeństwa
drogi ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsca lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

16 Podstawowy sprzęt gaśniczy
Koce gaśnicze, Gaśnice, Wewnętrzne hydranty pożarowe

17

18

19 Prezentacja powstała na zajęciach „TIK W EDUKACJI” w ramach projektu „Jakość to nasz cel” realizowanego przez Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Stepnicy.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotował Paweł Ziółkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google