Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7 Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję. Ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru

8 Piktogramy dla grup pożarów Grupa A - Pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia Grupa B - Pożary cieczy palnych lub materiałów topiących się Grupa C - Pożary gazów Grupa D - Pożary metali

9 FAZY ROZWOJU POŻARU Praktyka pożarnicza wskazuje, że każdy pożar ma pewne swoiste właściwości (prawidłowości) rozwoju, zwane fazami rozwoju pożaru. Rozróżnia się trzy zasadnicze fazy, przy czym ognisko pożaru należy traktować jako element inicjujący pożar.

10

11

12

13

14 Uruchamianie ręczne Alarmowy sygnalizator akustyczny Telefon do użycia w stanie zagrożenia Zestaw sprzętu pożarniczego Gaśnica Hydrant wewnętrzny Drabina pożarowa Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały łatwo zapalne Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały utleniające Niebezpieczeństwo pożaru -Materiały wybuchowe Zakaz gaszenia wodą Palenie tytoniu zabronione Zakaz używania otwartego ognia Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego Nie zastawiać

15

16 drogi ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsca lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

17 Koce gaśnicze, Gaśnice, Wewnętrzne hydranty pożarowe

18

19

20 Prezentacja powstała na zajęciach TIK W EDUKACJI w ramach projektu Jakość to nasz cel realizowanego przez Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Stepnicy.

21


Pobierz ppt "Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google