Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki efektywnego uczenia – ćwiczenia Zajęcia 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki efektywnego uczenia – ćwiczenia Zajęcia 3."— Zapis prezentacji:

1 Techniki efektywnego uczenia – ćwiczenia Zajęcia 3

2 Poznane techniki, techniki pomocnicze i narzędzia skutecznego uczenia Techniki skutecznego uczenia * fiszki i system kartotekowy *notowanie nielinearne (mapy myśli) *mapy strukturalne *techniki pracy z tekstem Techniki pomocnicze *wizualizacja, *tworzenie skojarzeń *wyszukiwanie słów kluczowych Narzędzia skutecznego uczenia *planowanie nauki *higiena uczenia *zarządzanie czasem nauki *wyznaczanie celów *motywacja *zorganizowana praca celowa

3 MemoBoxy/ Pudełka pamięci Rekomendowane źródło: Wydawnictwo Cztery Głowy Adres internetowy: http://www.fiszki.pl/http://www.fiszki.pl/

4 Fiszki/ zwykła karta A4 Rekomendowane źródło: Wydawnictwo Cztery Głowy Adres internetowy: http://www.fiszki.pl/http://www.fiszki.pl/

5 Ćwiczenie 1 – fiszki i system kartotekowy Zadanie wstępne: przypomnij sobie zasady pracy z fiszkami. Zadanie wstępne: wskaż zalety, wady oraz punkty uwagi tej techniki. Otrzymałeś/ otrzymałaś tekst – Skąd się bierze materializm, Richarda Wisemana. Zadanie: zapisz tekst w formie cząstek wiedzy/ fiszek. Czas na wykonanie zadania: 5 minut (przeczytanie tekstu + zanotowanie na fiszkach). Zadanie dodatkowe: przyswojenie, bez użycia dodatkowych technik pamięciowych, w formie wielokrotnego powtarzania, treści tekstu. Posegregowanie fiszek wg stopnia opanowania treści. Czas na wykonanie zadania dodatkowego: 2 minuty.

6 Pytania do zadania Co sprawiło Ci największą trudność? Jakie widzisz dobre strony techniki? Jakie widzisz ograniczenia techniki. Do czego, wg Ciebie, z trudnością przyjdzie Ci jej zastosowanie (do jakiego przedmiotu lub jakiego materiału w ramach danego przedmiotu)? Jak oceniasz swoje zapamiętanie materiału? Czy czas na wykonanie zadania był wystarczający? Czy narzucenie z góry czasu pomogło Ci, czy utrudniło zadanie? Czy brak celu czytania sprawił Ci kłopot?

7 Ćwiczenie 2 – fiszki i system kartotekowy Otrzymałeś/ otrzymałaś tekst – Techniki relaksacyjne Christiana Gruninga. Zadanie: zapisz tekst w formie cząstek wiedzy/ fiszek. Cel czytania: wynotuj wyłącznie informacje związane z lewą półkulą mózgu Czas na wykonanie zadania: 3 minuty (przeczytanie tekstu + zanotowanie na fiszkach). Zadanie dodatkowe: przyswojenie, bez użycia dodatkowych technik pamięciowych, w formie wielokrotnego powtarzania, treści tekstu. Posegregowanie fiszek wg stopnia opanowania treści. Czas na wykonanie zadania dodatkowego: 1 minuta.

8 Pytania do zadania Czy wskazanie celu czytania ułatwiło Ci notowanie czy utrudniło je? Czy krótki czas wskazany na wykonanie zadania utrudnił je? Czy miałeś/ miałaś kłopot z selekcją informacji podczas czytania? Czy notowałeś/ notowałaś wiedzę na fiszkach w trakcie czytania, czy najpierw zapoznałeś/ zapoznałaś się pobieżnie z treścią całego tekstu? Co sprawiło Ci największą trudność? Jak oceniasz swój poziom zapamiętania materiału?

9 Fiszki i system kartotekowy – zapamiętaj Uczenie się w ramach systemu ma sens tylko wtedy, kiedy na bieżąco, regularnie go przeglądasz i segregujesz fiszki wg stopnia zapamiętania materiału. Dla każdego osobnego działu możesz stworzyć osobną bazę fiszek. Możesz uprościć lub skomplikować kryteria segregacji fiszek – np. umiem, nie umiem lub 1 (ndst.), 2, 3, 4, 5 (bdb.). Nie poleca się znacznego komplikowania systemu (strata czasu na segregację). Fiszki są sposobem zapamiętywania materiału w formie cząstek wiedzy, stąd nie są polecane jako jedyny system przygotowań, ale świetne uzupełnienie. System fiszek pozwala uniknąć problemu zapominania nauczonego już materiału. Bardzo poważny problem maturzystów.

10 Słowa kluczowe Poziomy opanowania umiejętności pracy ze słowami kluczowymi: Umiejętność wyszukiwania słów kluczowych w tekście z uwagi na cel czytania, bez oznaczania wagi tych oznaczeń. Umiejętność wyszukiwana słów kluczowych w tekście z uwagi na cel czytania, z oznaczaniem ich wagi – rozpoznanie struktury tekstu. Oznaczanie słów kluczowych z jednoczesnym porządkowaniem informacji (wątek główny, wątki poboczne, teza, argumenty, dygresja itd.). Umiejętność wskazywania słów kluczowych nie tyle w samym tekście (choć również), ale będących jego syntezą, podsumowaniem, streszczeniem (słów kluczowych nieobecnych bezpośrednio w samym tekście).

11 Słowa kluczowe Im większą pracę wykonasz podczas czytania tekstu, tym łatwiej przyjdzie Ci jego zapamiętanie. Pamiętaj, czytaniu zawsze powinno towarzyszyć porządkowanie informacji

12 Ćwiczenie 1 – słowa kluczowe Otrzymałeś/ otrzymałaś tekst – Przywódca sekty, posłaniec śmierci Zadanie: wskaż słowa kluczowe w tekście Czas na wykonanie zadania: 5 minut (przeczytanie tekstu + oznaczenie słów kluczowych. Zadanie dodatkowe 1: ogranicz liczbę słów kluczowych do 10 dla całego tekstu, oznacz je innym kolorem (długopisem, ołówkiem) od wcześniejszych oznaczeń. Czas na wykonanie zadania dodatkowego: 5 minut. Zadanie dodatkowe 2: dla każdej kolumny wskaż 3 słowa kluczowe, które stanowią jej (kolumny) podsumowanie/ streszczenie – możesz użyć słów kluczowych nieobecnych w samym tekście. Czas na wykonanie zadania dodatkowego 2: 5 minut.

13 Słowa kluczowe Testem dla Twojego zrozumienia materiału jest powtórzenie go własnymi słowami. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, przeczytaj tekst (lub jego fragment) jeszcze raz.

14 Wizualizacja Bez względu na swój styl uczenia, korzystaj z tej techniki do zapamiętania w formie konkretnych, materialnych obrazów tworzących jakąś historię/ ciąg przyczynowo- -skutkowy

15 Wizualizacja – pytania Jakie widzicie zastosowanie dla tej techniki? Wskażcie konkretne przykłady jej wykorzystania Jakie są, wg Was, wady i zalety techniki? Dlaczego tak mało pracujemy wyobraźnią, a może się mylę? Wskażcie konkretne przedmioty szkolne (lub dany materiał), gdzie można zastosować tę technikę

16 Ćwiczenie 1 – wizualizacja Otrzymałeś/ otrzymałaś tekst – Wiedza o myśleniu Roberta Fishera. [UJM, 21] Zadanie: spróbuj zapamiętać treści tekstu w formie obrazów. Zamień abstrakcyjne pojęcia na przedmioty, postacie, sytuacje i miejsca. Czas na wykonanie zadania: 15 minut (przeczytanie tekstu + oznaczenie słów kluczowych + tworzenie obrazów) Zadanie poprzedzające wykonanie zadania głównego: ustal cel, wg którego przeczytasz tekst Czas na wykonanie zadania dodatkowego: 3 minuty Zadanie poprzedzające wykonanie zadania głównego: oznacz słowa kluczowego tekstu Czas na wykonanie zadania dodatkowego: 5 minut


Pobierz ppt "Techniki efektywnego uczenia – ćwiczenia Zajęcia 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google