Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach zbiorów teoriomnogościowych, których elementy muszą należeć do pewnego określonego typu. Typ zbiorowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach zbiorów teoriomnogościowych, których elementy muszą należeć do pewnego określonego typu. Typ zbiorowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach zbiorów teoriomnogościowych, których elementy muszą należeć do pewnego określonego typu. Typ zbiorowy definiujemy w następujący sposób: TYPE nazwa = SET OF nazwa_typu; Nazwa jest nazwą typu zbiorowego, a nazwa_typu jest nazwą typu podstawowego (np. INTEGER, CHAR itp. Może to też być typ wyliczeniowy bądź okrojony. Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

3 Definicja i deklaracja z użyciem typu okrojonego: TYPE abc = a.. c; {definicja typu okrojonego} trzylitery= SET OF abc; trzylitery= SET OF abc; VAR x:trzylitery; Definicja i deklaracja z użyciem typu wyliczeniowego: TYPE dni = (poniedziałek, wtorek, sroda, czwartek, piatek, sobota, niedziela); {definicja typu wyliczeniowego} tydzien= SET OF dni; tydzien= SET OF dni; VAR siedem_dni:tydzien; Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

4 x := [ ]; { [ ],-- konstruktor zbioru. Przypisanie x zbioru pustego} x := [a]; {Przypisanie x zbioru jednoelementowego} x := [b]; {Przypisanie x zbioru jednoelementowego} x := [c]; {Przypisanie x zbioru jednoelementowego} x := [a,b]; {Przypisanie x zbioru dwuelementowego} x := [a,c]; {Przypisanie x zbioru dwuelementowego} x := [b,c]; {Przypisanie x zbioru dwuelementowego} x := [a,b,c]; {Przypisanie x zbioru trójelementowego} Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

5 OperatorZnaczenie+ Suma zbiorów - Różnica zbiorów * Część wspólna (iloczyn) zbiorów = Równość zbiorów <> Nierówność zbiorów Zawieranie się zbiorów Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

6 Rozpatrzmy następujący zbiór: TYPE artykuly = (chleb, maslo, smietana, mleko, slodycze, napoje, wedlina); zakupy = SET OF artykuly; VAR sklep1, sklep2,wszystkie,x:zakupy; W programie możemy użyć przypisań: wszystkie:=[chleb..wedlina];sklep1:=[chleb..mleko];sklep2:=[slodycze..wedlina]; Operacje na zbiorach: X:=sklep1+sklep2; {zmienna zbiorowa x będzie zawierać wszystkie art..} X:=wszystkie-sklep1; {zmienna x będzie zawierać slodycze, napoje, wedlina} Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

7 Wartość zmiennej typu zbiorowego wczytujemy nieco inaczej niż wartość innych zmiennych. Poniższy przykład ilustruje tą operację: ………… VAR k:integer; a:artykuly; BEGIN WRITE(podaj nr elementu typu zbiorowego:) READLN(k) WRITE(podaj nr elementu typu zbiorowego:) READLN(k) a:=[ ]; a:=[ ]; WHILE k<>0 DO WHILE k<>0 DO BEGIN BEGIN CASE k OF CASE k OF 1: a:=a+[chleb]; 1: a:=a+[chleb]; 2: a:=a+[maslo]; 2: a:=a+[maslo]; ………. ………. 6: a:=a+[wedlina 6: a:=a+[wedlina END; END; READL(k); READL(k); END; ………….. Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

8 Wartość zmiennej typu zbiorowego wypisujemy nieco inaczej niż wartość innych zmiennych. Poniższy przykład ilustruje tą operację: VAR i:artykuly; ….…. FOR i:=chleb TO wedlina DO IF i IN sklep1 THEN IF i IN sklep1 THEN CASE i OF CASE i OF chleb:WRITELN(chleb); chleb:WRITELN(chleb); maslo:WRITELN(maslo); maslo:WRITELN(maslo); smietana:WRITELN(smietana); smietana:WRITELN(smietana); ………… ………… wedlina:WRITELN(wedlina); wedlina:WRITELN(wedlina); END; END; Typ zbiorowy – A. Jędryczkowski © 2007

9


Pobierz ppt "Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach zbiorów teoriomnogościowych, których elementy muszą należeć do pewnego określonego typu. Typ zbiorowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google