Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO."— Zapis prezentacji:

1 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO

2 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

3 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

4 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Tajemnica lekarska KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od dochowania tajemnicy lekarskiej. Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić: gdy pacjent wyrazi na to zgodę, jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób, oraz jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa.

5 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Tajemnica lekarska KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są konieczne dla uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte tajemnicą lekarską. Lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka.

6 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Tajemnica lekarska KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie do tajemnicy winno obejmować wyłącznie zakres niezbędny do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem jej przed ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego. Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych i przechowywanych próbkach DNA pobranych od pacjentów i ich rodzin.

7 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

8 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Ogólne zasady zbierania wywiadu Kontakt z chorym –nawiązanie kontaktu z chorym –okazanie zainteresowania –konieczność przedstawienia się –uważna obserwacja chorego Zbieranie informacji przez lekarza

9 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI WYWIAD UKŁADOWY WYWIAD WSTECZNY OCENA STANU PSYCHICZNEGO WYWIAD RODZINNY Ogólne zasady zbierania wywiadu

10 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI –przyczyna zgłoszenia się po poradę –od kiedy? –sposób nasilania się dolegliwości (stopniowy, nagły) –kolejność występowania objawów –cechy omawianych objawów –w jakich okolicznościach powstała choroba –czy i kiedy w związku z obecnymi dolegliwościami pacjent zasięgał porady lekarskiej Ogólne zasady zbierania wywiadu

11 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD UKŁADOWY –UKŁAD KRĄŻENIA –UKŁAD ODDECHOWY –OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY –UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY –UKŁAD POKARMOWY –UKŁAD RUCHU –UKŁAD WEWNĄTRZ WYDZIELNICZY Ogólne zasady zbierania wywiadu

12 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD KRĄŻENIA –ból w klatce piersiowej –kołatania serca –duszność (napadowa duszność nocna) –obrzęki kończyn dolnych –ból w nogach podczas wysiłku Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

13 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD ODDECHOWY –ból w klatce podczas oddychania lub kaszlu –krótki oddech (tolerancja wysiłku) –świszczący oddech –kaszel (plwocina) –krwioplucie Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

14 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY –bóle głowy –zaburzenia widzenia –drgawki –omdlenia –mrowienia –drętwienia –słabość mięśni –objawy słuchowe –nadmierne pragnienie –zmiany trybu snu Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

15 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY –ból podczas oddawania moczu –częste oddawanie moczu –zmiany barwy moczu –utrudnienia w oddawaniu moczu –wydzielina z cewki –nietrzymanie moczu –U kobiet : miesiączki lub krwawienia Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

16 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD POKARMOWY –stan jamy ustnej –trudności w przełykaniu –niestrawność –pieczenie w dołku podsercowym –ból w jamie brzusznej –zmiany masy ciała –częstość wypróżnień –cechy stolca Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

17 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD RUCHU –ból lub sztywność stawów –bóle lub osłabienie mięśni Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

18 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY –zła tolerancja zimna lub ciepła –zmiany w sposobie pocenia się –nastrój –zaburzenia postrzegania –orientacja –pamięć –wiedza ogólna –krytycyzm ! Informacje od osób trzecich Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

19 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD WSTECZNY –dotychczasowy stan zdrowia –poprzednio przebyte choroby i ogólny stan zdrowia –informacja o przyjmowanych lekach Ogólne zasady zbierania wywiadu

20 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD RODZINNY –historia rodzinna choroby uwarunkowane genetycznie choroby uwarunkowane środowiskowo –miejsce zamieszkania, podróże –dom, praca zawodowa –zainteresowania –nawyki, nałogi –wywiad socjalny Ogólne zasady zbierania wywiadu

21 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zbieranie informacji przez lekarza OCENA STANU PSYCHICZNEGO –ogólne zachowanie –sposób mówienia –nastrój i treść myśli –zaburzenia postrzegania –uwaga i koncentracja –orientacja –pamięć i wiedza ogólna –krytycyzm Ogólne zasady zbierania wywiadu

22 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

23 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Analiza stanu klinicznego 1.Wygląd, postawa 2.Stan świadomości i zachowanie 3.Ból 4.Oddychanie 5.Tętno i ciśnienie 6.Temperatura 7.Skóra i błony śluzowe 8.Perystaltyka jelit 9.Wydalanie moczu 10.Badania laboratoryjne i obrazowe

24 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Analiza wybranych objawów podmiotowych BÓL UTRATA PRZYTOMNOŚCI DUSZNOŚĆ

25 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG BÓL  główne umiejscowienie  promieniowanie  charakter  nasilenie  czas trwania  częstość występowania lub okresowość  specjalne okoliczności występowania  czynniki zaostrzające  czynniki łagodzące  zjawiska towarzyszące Analiza wybranych objawów podmiotowych Badanie kliniczne Munro & Edwards

26 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG BÓL Analiza wybranych objawów podmiotowych Badanie kliniczne Munro & Edwards

27 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UTRATA PRZYTOMNOŚCI  omdlenia –wazowagalne –ortostatyczne –związane z ruchami głowy –kaszlowe –podczas wysiłku fizycznego –związane z arytmią  napady padaczkowe  narkolepsja  napady histeryczne Analiza wybranych objawów podmiotowych Badanie kliniczne Munro & Edwards

28 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ  związek z wysiłkiem  nasilenie duszności  czas trwania  od kiedy ?  pora dnia ?  co jej towarzyszy ? Analiza wybranych objawów podmiotowych

29 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG


Pobierz ppt "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google