Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO"— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO

2 OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO
Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

3 OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO
Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

4 KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
Tajemnica lekarska Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od dochowania tajemnicy lekarskiej. Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić: gdy pacjent wyrazi na to zgodę, jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób, oraz jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa.

5 KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
Tajemnica lekarska Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są konieczne dla uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte tajemnicą lekarską. Lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka.

6 KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
Tajemnica lekarska Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie do tajemnicy winno obejmować wyłącznie zakres niezbędny do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem jej przed ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego. Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych i przechowywanych próbkach DNA pobranych od pacjentów i ich rodzin.

7 OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO
Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

8 Ogólne zasady zbierania wywiadu
Kontakt z chorym nawiązanie kontaktu z chorym okazanie zainteresowania konieczność przedstawienia się uważna obserwacja chorego Zbieranie informacji przez lekarza

9 Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI WYWIAD UKŁADOWY
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI WYWIAD UKŁADOWY WYWIAD WSTECZNY OCENA STANU PSYCHICZNEGO WYWIAD RODZINNY

10 Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza OBECNE DOLEGLIWOŚCI przyczyna zgłoszenia się po poradę od kiedy? sposób nasilania się dolegliwości (stopniowy, nagły) kolejność występowania objawów cechy omawianych objawów w jakich okolicznościach powstała choroba czy i kiedy w związku z obecnymi dolegliwościami pacjent zasięgał porady lekarskiej

11 Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD UKŁADOWY
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD KRĄŻENIA UKŁAD ODDECHOWY OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY UKŁAD POKARMOWY UKŁAD RUCHU UKŁAD WEWNĄTRZ WYDZIELNICZY

12 UKŁAD KRĄŻENIA WYWIAD UKŁADOWY ból w klatce piersiowej kołatania serca
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD KRĄŻENIA ból w klatce piersiowej kołatania serca duszność (napadowa duszność nocna) obrzęki kończyn dolnych ból w nogach podczas wysiłku

13 UKŁAD ODDECHOWY WYWIAD UKŁADOWY
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD ODDECHOWY ból w klatce podczas oddychania lub kaszlu krótki oddech (tolerancja wysiłku) świszczący oddech kaszel (plwocina) krwioplucie

14 OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY bóle głowy zaburzenia widzenia drgawki omdlenia mrowienia drętwienia słabość mięśni objawy słuchowe nadmierne pragnienie zmiany trybu snu

15 UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY ból podczas oddawania moczu częste oddawanie moczu zmiany barwy moczu utrudnienia w oddawaniu moczu wydzielina z cewki nietrzymanie moczu U kobiet : miesiączki lub krwawienia

16 UKŁAD POKARMOWY WYWIAD UKŁADOWY stan jamy ustnej
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD POKARMOWY stan jamy ustnej trudności w przełykaniu niestrawność pieczenie w dołku podsercowym ból w jamie brzusznej zmiany masy ciała częstość wypróżnień cechy stolca

17 UKŁAD RUCHU WYWIAD UKŁADOWY ból lub sztywność stawów
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD RUCHU ból lub sztywność stawów bóle lub osłabienie mięśni

18 UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY
Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY zła tolerancja zimna lub ciepła zmiany w sposobie pocenia się nastrój zaburzenia postrzegania orientacja pamięć wiedza ogólna krytycyzm ! Informacje od osób trzecich

19 Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD WSTECZNY
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD WSTECZNY dotychczasowy stan zdrowia poprzednio przebyte choroby i ogólny stan zdrowia informacja o przyjmowanych lekach

20 Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD RODZINNY historia rodzinna
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza WYWIAD RODZINNY historia rodzinna choroby uwarunkowane genetycznie choroby uwarunkowane środowiskowo miejsce zamieszkania, podróże dom, praca zawodowa zainteresowania nawyki, nałogi wywiad socjalny

21 Zbieranie informacji przez lekarza OCENA STANU PSYCHICZNEGO
Ogólne zasady zbierania wywiadu Zbieranie informacji przez lekarza OCENA STANU PSYCHICZNEGO ogólne zachowanie sposób mówienia nastrój i treść myśli zaburzenia postrzegania uwaga i koncentracja orientacja pamięć i wiedza ogólna krytycyzm

22 OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO
Tajemnica lekarska Ogólne zasady zbierania wywiadu Analiza wybranych objawów podmiotowych

23 Analiza stanu klinicznego
1. Wygląd, postawa 2. Stan świadomości i zachowanie 3. Ból 4. Oddychanie 5. Tętno i ciśnienie 6. Temperatura 7. Skóra i błony śluzowe 8. Perystaltyka jelit 9. Wydalanie moczu 10. Badania laboratoryjne i obrazowe

24 Analiza wybranych objawów podmiotowych
BÓL UTRATA PRZYTOMNOŚCI DUSZNOŚĆ

25 Analiza wybranych objawów podmiotowych
BÓL ¾ główne umiejscowienie ¾ promieniowanie ¾ charakter ¾ nasilenie ¾ czas trwania ¾ częstość występowania lub okresowość ¾ specjalne okoliczności występowania ¾ czynniki zaostrzające ¾ czynniki łagodzące ¾ zjawiska towarzyszące Badanie kliniczne Munro & Edwards

26 BÓL Analiza wybranych objawów podmiotowych
Badanie kliniczne Munro & Edwards

27 UTRATA PRZYTOMNOŚCI ¾ napady padaczkowe ¾ narkolepsja
Analiza wybranych objawów podmiotowych UTRATA PRZYTOMNOŚCI ¾ omdlenia wazowagalne ortostatyczne związane z ruchami głowy kaszlowe podczas wysiłku fizycznego związane z arytmią ¾ napady padaczkowe ¾ narkolepsja ¾ napady histeryczne Badanie kliniczne Munro & Edwards

28 DUSZNOŚĆ ¾ związek z wysiłkiem ¾ nasilenie duszności ¾ czas trwania
Analiza wybranych objawów podmiotowych DUSZNOŚĆ ¾ związek z wysiłkiem ¾ nasilenie duszności ¾ czas trwania ¾ od kiedy ? ¾ pora dnia ? ¾ co jej towarzyszy ?

29


Pobierz ppt "OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZY ŁÓŻKU CHOREGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google