Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fukcje w SQL1 Adam Pelc a-41 Artur Kowalczyk a-41 create database Kola_lancuchowe; use Kola_lancuchowe; create table tablica1( Numer_lancucha char(4) unique.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fukcje w SQL1 Adam Pelc a-41 Artur Kowalczyk a-41 create database Kola_lancuchowe; use Kola_lancuchowe; create table tablica1( Numer_lancucha char(4) unique."— Zapis prezentacji:

1 Fukcje w SQL1 Adam Pelc a-41 Artur Kowalczyk a-41 create database Kola_lancuchowe; use Kola_lancuchowe; create table tablica1( Numer_lancucha char(4) unique not null primary key, re float not null, r_min float not null, s_max float not null, re1 float not null )type=InnoDB; insert into tablica1 values ('S32',21.6,5.1,6.4,2.5), ('S42',26.7,6.4,6.4,5.1), ('S45',29.2,6.4,10.2,5.1), ('S52',29.2,6.4,8.9,5.1), ('S55',29.2,6.4,8.9,5.1), ('S55X',30,7.6,9.3,5.1), ('S62',35.6,7.6,7.6,5.1), ('S77',34.2,7.6,14,5.1), ('S88',43.2,10.2,15.2,7.6); create table kola_lan_obrobione( Numer_lancucha char(4) not null references tablica1(Numer_lancucha), bf1 float not null, rx float not null, ba float not null, ds float not null, h_max float not null, ra float not null default(1.3) )type=InnoDB; PRACA DOMOWA Gratuluje chętnym!

2 Fukcje w SQL2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Struktura zapytania (kwerendy) èSELECT lista atrybutów wyświetlanych w odpowiedzi *, ALL wskazuje że wszystkie atrybuty mają być wyświetlone FROM tabela lub tabele do których jest zapytanie WHERE warunki wyboru ;

9 Fukcje w SQL9 Tabela Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT surname, email FROM Persons WHERE surname='Smith' AND forename='John' ; ze zmianą nazw atrybutów SELECT surname AS name, email AS contact FROM Persons WHERE surname='Smith' AND forename='John' ;

10 Fukcje w SQL10

11 Fukcje w SQL11

12 Fukcje w SQL12 Eliminacja duplikatów SQL nie eliminuje duplikatów, chyba że użyjemy instrukcji DISTINCT Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT DISTINCT forename FROM Persons WHERE surname='Smith' ;

13 Fukcje w SQL13

14 Fukcje w SQL14 Porównywanie ciągów znakowych SELECT surname, forename, email FROM Persons WHERE email LIKE '%@inf.ethz.ch' ; SELECT surname, forename, email FROM Persons WHERE surname < 'N' ;

15 Fukcje w SQL15

16 Fukcje w SQL16 System aliasów System aliasów można wykorzystać, jeśli chcemy porównywać zmienne z tej samej tabeli. jest wygodny, gdy chcemy uniknąć dwuznaczności używając powtarzających się nazw atrybutów. SELECT p1.surname, p2.surname FROM Persons p1, Persons p2 WHERE p1.phone = p2.phone

17 Fukcje w SQL17 Połączenie typu każdy z każdym

18 Fukcje w SQL18 Grouping Specify list of grouping attributes in GROUP BY clause Aggregate operations in SELECT clause applied within groups Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT forename, COUNT(ahv) FROM Persons GROUP BY forename ;

19 Fukcje w SQL19 Funkcje agregujące COUNT - zwraca liczbę rekordów spełniających warunek SUM - zwraca sumę wartości w kolumnie AVG- znajduje wartość średnią w kolumnie MAX - zwraca wartość maksymalną MIN - zwraca wartość minimalną VARIANCE - zwraca kwadrat odchylenia standardowego STDDEV - podaje odchylenie standardowe

20 Fukcje w SQL20 Funkcje arytmetyczne ABS - wartość bezwzględna CEIL - zaokrągla w górę FLOOR - zaokrągla w dół COS, COSH, SIN, SINH, TAN, TANH - funkcje trygonometryczne EXP, LN, LOG - funkcje logarytmiczne MOD - reszta z dzielenia SQRT - pierwiastek kwadratowy POWER - podnoszenie liczby do potęgi

21 Fukcje w SQL21 Funkcje znakowe CHR - zwraca znak odpowiadający podanej liczbie w kodzie ASCII CONCAT - łączy dwa łańcuchy znakowe UPPER - wyświetla WIELKIMI LITERAMI LOWER - wyświetla małymi literami LPAD - dodaje tekst z lewej strony RPAD - dodaje tekst z prawej strony LTRIM - usuwa wybrany znak z tekstu z lewej strony RTRIM - usuwa wybrany znak z tekstu z prawej strony SUBSTR - wyjmuje ciąg znaków ze łańcucha

22 Fukcje w SQL22 Frazy w SQL WHERE - wybiera rekordy z tabeli STARTING WITH - działa podobnie jak LIKE(wyrażenie) ORDER BY - określa kolumnę sortującą wyniki Group BY - pozwala wyświetlać i obliczać informacje dotyczące kilku rekordów HAVING - wybiera dane zwracane przez GROUP BY

23 Fukcje w SQL23

24 Fukcje w SQL24

25 Fukcje w SQL25

26 Fukcje w SQL26 Więcej niż jedna funkcja agregująca... Ile pieniędzy dostali odbiorcy i ile czeków wystawiono

27 Fukcje w SQL27 Ile pieniędzy dostali odbiorcy na takie same okazje

28 Fukcje w SQL28 Ile czeków wystawiono na tego samego odbiorcę:

29 Fukcje w SQL29 Fraza WHERE wybiera REKORDY spełniające określone kryterium Fraza HAVING umożliwia wybieranie ROZWIĄZAŃ spełniających określone kryterium Fraza WHERE nie działa z funkcjami agregującymi !!!

30 Fukcje w SQL30 Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT forename, COUNT(ahv) FROM Persons GROUP BY forename HAVING surname < 'N' ; ) ;

31 Fukcje w SQL31 Pytania, niejasności, powtórki

32 Fukcje w SQL32

33 Fukcje w SQL33

34 Fukcje w SQL34

35 Fukcje w SQL35

36 Fukcje w SQL36

37 Fukcje w SQL37

38 Fukcje w SQL38

39 Fukcje w SQL39

40 Fukcje w SQL40

41 Fukcje w SQL41

42 Fukcje w SQL42

43 Fukcje w SQL43

44 Fukcje w SQL44

45 Fukcje w SQL45 Joins Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) Organisations ( orgname, phone, fax, email, www) Worksfor ( ahv, orgname) SELECT orgname, surname, forename FROM Persons, Worksfor, Organisations WHERE Persons.ahv=Worksfor.ahv AND Worksfor.orgname=Organisations.orgname

46 Fukcje w SQL46 JOIN operations SQL standard also supports various JOIN operators r1 CROSS JOIN r2 cross product r1 JOIN r2 ON p theta-join with condition p r1 NATURAL JOIN r2 natural join

47 Fukcje w SQL47 JOIN operations... Various forms of OUTERJOIN operations also supported r1 NATURAL FULL OUTER JOIN r2 r1 NATURAL LEFT OUTER JOIN r2 r1 NATURAL RIGHT OUTER JOIN r2 r1 FULL OUTER JOIN r2 ON p r1 LEFT OUTER JOIN r2 ON p r1 RIGHT OUTER JOIN r2 ON p

48 Fukcje w SQL48


Pobierz ppt "Fukcje w SQL1 Adam Pelc a-41 Artur Kowalczyk a-41 create database Kola_lancuchowe; use Kola_lancuchowe; create table tablica1( Numer_lancucha char(4) unique."

Podobne prezentacje


Reklamy Google