Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

--create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') --with Read.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "--create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') --with Read."— Zapis prezentacji:

1 --create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') --with Read Only create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') with Read Only drop view kredyty2 Perspektywy

2 create view kredyty2a as select bank,rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja,kwota, to_number(to_char(data_zawarcia,'YYYY'))Rok, to_number(to_char(data_zawarcia,'Q'))Kwartał from tab_kredyt where upper(bank)like('BG%') with read only select rok, sum(decode(kwartał,'1',kwota,0))Kwartał1, sum(decode(kwartał,'2',kwota,0))Kwartał2, sum(decode(kwartał,'3',kwota,0))Kwartał3, sum(decode(kwartał,'4',kwota,0))Kwartał4, count(kwota)Razem from kredyty2a where Rok in (1994,1996) group by rok

3 select to_char(data_zawarcia,'YYYY') ROK, sum(decode(nls_upper(klasyfikacja),'N',kwota,0)) N, sum(decode(nls_upper(klasyfikacja),'PS',kwota,0)) Ps, sum(decode(nls_upper(klasyfikacja),'S',kwota,0)) S, sum(decode(nls_upper(klasyfikacja),'W',kwota,0)) W, sum (kwota) SUMA_RAZEM from tab_kredyt group by to_char(data_zawarcia,'YYYY') ROK N PS S W SUMA_RAZEM ---- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1990 0 0 0 4500000 4500000 1991 121678 0 97500 2423343 2642521 1992 5000000 8814000 2078000 11006978 26898978 1993 8679019 3068000 6926877 1736612 20410508 1994 3747414 4621990 4264234 191000 12824638 1995 9469557 2743200 188000 24863652 37264409 1996 15579590 4361222 6819043 1824000 28583855 1997 170946 0 0 0 170946


Pobierz ppt "--create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') --with Read."

Podobne prezentacje


Reklamy Google